ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ

Дата: 08.02.2024 16:05
Кількість переглядів: 99

Фото без описуОподаткування міжнародного або вітчизняного гранту (крім бюджетного гранту), виплаченого ФО – резиденту вітчизняними або іноземними організаціям

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що  платником податку на доходи фізичних осіб є фізична особа – резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи -  п.п. 162.1.1 п. 162.1 ст. 162 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Відповідно до п.п. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 ПКУ, об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого згідно з п.п.164.2.20 п. 164.2 ст. 164 ПКУ включаються інші доходи, крім визначених у ст.165 ПКУ (ст.165 ПКУ встановлено перелік доходів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку).

Практика застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції визначає, що грант – це одноразова безповоротна цільова виплата фізичним і юридичним особам грошової суми або дарування обладнання, приміщення (як правило, з власних коштів та майна) громадянами і юридичними особами, у тому числі іноземцями, а також міжнародними організаціями, для проведення наукових досліджень, впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій, вжиття заходів екологічної безпеки та ліквідації наслідків екологічних катастроф, виконання творчих робіт, видання творів художньої, наукової, освітньої, образотворчої, медичної та іншої літератури, тощо.

Доходи, які включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, визначені п.164.2 ст.164 ПКУ, серед них, зокрема, дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст.165 ПКУ) у вигляді суми безповоротної фінансової допомоги (крім суми процентів умовно нарахованих на таку допомогу) - п.п. «ґ» п.п. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПКУ.

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок за ставкою, визначеною ст.167 ПКУ (18%) -  п.п. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 ПКУ.

Доходи (прибуток), отримані резидентом з джерел за межами України – іноземні доходи, є об’єктом оподаткування  - п.п. 163.1.3 п. 163.1 ст. 163 ПКУ.
Згідно з п.п. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 ПКУ, якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку – отримувача, який зобов’язаний подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі – Декларація), та оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою, визначеною п. 167.1 ст. 167 ПКУ (18 %).

Відповідно до  п.п. 170.11.2 п. 170.11 ст. 170 ПКУ, у разі якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у Декларації.
Водночас нагадуємо, що відповідно до п.п. 1.2 п.16 прим. 1 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ, доходи, визначені ст. 163 ПКУ, є об’єктом оподаткування військовим збором, ставка якого становить 1,5 %.

Отже, сума грошових коштів у вигляді міжнародного або вітчизняного гранту, крім бюджетного гранту, виплачена вітчизняними або іноземними організаціями, включається до доходу фізичної особи – резидента та підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб та військовим збором. У разі якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у річній податковій декларації про майновий стан та доходи.

Дата реєстрації особи платником ПДВ

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що відповідно до п. 183.9 ст. 183 Податкового кодексу України, в разі відсутності підстав для відмови у реєстрації особи як платника податку контролюючий орган зобов’язаний протягом трьох робочих днів після надходження реєстраційної заяви до контролюючого органу внести до реєстру платників податку запис про реєстрацію такої особи як платника податку:

 • з бажаного (запланованого) дня реєстрації, зазначеного у реєстраційній заяві, що відповідає даті початку податкового періоду (календарного місяця), з якого такі особи вважатимуться платниками ПДВ та матимуть право на складання податкових накладних, - у разі добровільної реєстрації особи як платника податку;
 • з першого числа місяця, наступного за днем спливу 10 календарних днів після подання реєстраційної заяви до контролюючого органу або державному реєстратору,  - у разі добровільної реєстрації особи як платника ПДВ, якщо бажаний (запланований) день реєстрації у заяві не зазначено;
 • з бажаного (запланованого) дня, що відповідає першому числу календарного кварталу, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку, що передбачає сплату ПДВ, - у разі переходу осіб на спрощену систему оподаткування;
 • з бажаного (запланованого) дня, що відповідає першому числу календарного місяця, в якому буде застосовуватися ставка ЄП, що передбачає сплату ПДВ, - у разі зміни ставки ЄП третьої групи;
 • з першого числа календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, у разі реєстрації осіб, визначених в абз. першому п. 183.4 ст. 183 ПКУ, що відповідають вимогам, визначеним п. 181.1 ст. 181 ПКУ, якщо перше число календарного місяця, з якого здійснюється перехід на сплату інших податків і зборів, на день подання реєстраційної заяви не настало;
 • з дня внесення запису до реєстру платників ПДВ у разі обов’язкової реєстрації особи як платника податку або у разі реєстрації осіб, визначених в абз. першому п. 183.4 ст. 183 ПКУ, що відповідають вимогам, визначеним п. 181.1 ст. 181 ПКУ, якщо перше число календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, на день подання реєстраційної заяви настало.

Датою реєстрації особи платником ПДВ, яка вноситься до реєстру платників ПДВ, є зазначена вище дата.

Коли податкові вимоги та податкові повідомлення вважаються відкликаними

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що  відповідно до ст. 60 Податкового кодексу України податкове повідомлення-рішення або податкова вимога вважаються відкликаними, якщо:

 • сума податкового боргу самостійно погашається платником податків або органом стягнення (податкова вимога вважається відкликаною у день, протягом якого відбулося погашення суми податкового боргу в повному обсязі);
 • контролюючий орган скасовує раніше прийняте податкове повідомлення-рішення про нарахування суми грошового зобов’язання або податкову вимогу (податкове повідомлення-рішення або податкова вимога вважаються відкликаними з дня прийняття контролюючим органом рішення про скасування такого податкового повідомлення-рішення або податкової вимоги);
 • контролюючий орган зменшує нараховану суму грошового зобов’язання раніше прийнятого податкового повідомлення-рішення або суму податкового боргу, визначену в податковій вимозі (податкове повідомлення-рішення або податкова вимога вважаються відкликаними з дня надходження до платника податків податкового повідомлення-рішення або податкової вимоги, які містять зменшену суму грошового зобов’язання або податкового боргу);
 • рішенням суду, що набрало законної сили, скасовується повідомлення-рішення контролюючого органу або сума податкового боргу, визначена в податковій вимозі (податкове повідомлення-рішення або податкова вимога вважаються відкликаними у день набрання законної сили відповідним рішенням суду);
 • рішенням суду, що набрало законної сили, зменшується сума грошового зобов’язання, визначена у податковому повідомленні-рішенні контролюючого органу, або сума податкового боргу, визначена в податковій вимозі (податкове повідомлення-рішення або податкова вимога вважаються відкликаними з дня надходження до платника податків податкового повідомлення-рішення або податкової вимоги, які містять зменшену суму грошового зобов’язання або податкового боргу).

Подання Облікової картки за ф.№ 1ДР або заяви за ф.№ 5ДР за малолітню дитину через Електронний кабінет

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що згідно з п. 70.5 ст. 70 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) та п. 1 розд. VII Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 822 (далі – Положення № 822), фізична особа незалежно від віку, яка не включена до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (далі – ДРФО), зобов’язана особисто або через представника подати до контролюючого органу облікову картку фізичної особи – платника податків за формою № 1ДР (далі – Облікова картка за ф. № 1ДР), яка є водночас заявою для реєстрації у ДРФО, та пред’явити документ, який посвідчує особу та містить необхідні для реєстрації реквізити (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, місце народження (за наявності), місце проживання, громадянство).

Облікову картку за ф. №1ДР можна подати в електронній формі засобами електронних комунікацій.

Фізичні особи – платники податків зобов’язані подавати до контролюючих органів відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки платника податків шляхом подання заяви про внесення змін до Державного реєстру за формою № 5ДР (далі – Заява за ф. № 5ДР) .

Облікова картка за ф. № 1ДР та Заява за ф. № 5ДР малолітніх осіб (до 14 років) подаються одним із батьків (усиновителем, опікуном, піклувальником) за наявності свідоцтва про народження дитини, документа, що посвідчує особу одного із батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника) та інших документів, які підтверджують зміни таких даних. У разі якщо свідоцтво про народження дитини видане не українською мовою, необхідно подати засвідчений в установленому законодавством порядку переклад такого свідоцтва українською мовою (після пред’явлення повертається) та його копію – п. 4 розд. VII та п. 7 розд. IX Положення № 822.

Відповідно до п.п.4 п.1 розд.IІІ Положення №822, для підтвердження інформації про задеклароване (зареєстроване) місце проживання (перебування) особа подає один з таких документів:

-витяг з реєстру територіальної громади;

-паспорт, виготовлений у формі книжечки;

-тимчасове посвідчення громадянина України.

Для підтвердження факту внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи така особа подає довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 №509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб» - п.п. 5 п. 1 розд. IІІ Положення № 822.
Платник податків має право подати в електронній формі Облікову картку за ф. №1ДР та Заява за ф. № 5ДР засобами електронного зв’язку через Електронний кабінет.

Вхід до IКC «Електронний кабінет» здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, а також через вебпортал ДПС (https://tax.gov.ua), а робота у приватній частині IКC «Електронний кабінет» здійснюється після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Облікова картка за ф. № 1ДР подається через розділ «Облікова картка фізичної особи – платника податків. Форма 1ДР», а Заява за ф. № 5ДР - через розділ «Заява про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. Форма 5ДР» меню «ЕК для громадян» приватної частини IКC «Електронний кабінет».

Рекомендації щодо порядку подання Облікової картки за ф. №1ДР та Заяви за ф. №5ДР можна ознайомитися на вебпорталі ДПС у рубриці: «Головна/Фізичним особам/Подання відомостей для реєстрації фізичної особи/внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків засобами IКC «Електронний кабінет».

При заповненні Облікової картки за ф.№1ДР та Заяви за ф.№5ДР в електронному вигляді, платник самостійно обирає контролюючий орган (Центр обслуговування платників), де бажає отримати документ, що засвідчує реєстрацію у ДРФО.

Для приєднання до Облікової картки за ф. №1ДР та Заяви за ф. №5ДР сканованих копій документів, що посвідчують особу та інших документів, які підтверджують зміни облікових даних, необхідно використати закладку «Додатки», обрати опцію «Додати» та обрати «Документ довільного формату», який заповнюється наступним чином:

- поля «Назва документу», «Номер документу», «Дата документу» заповнюються згідно з даними документа, що посвідчує особу та інших документів, які підтверджують зміни облікових даних;

- у гр.2 «Найменування файлу документа» табличної частини обирається відповідна сканована копія документа.

Кожен документ має бути збережено в окремому додатку (формат файлу може бути pdf/jpg із обмеженням розміру не більше 5МБ).

Платник податків (один з батьків) перевіряє сформований документ з додатками до нього шляхом натискання на кнопку «Перевірити».

Для збереження документа (з додатками) натискає кнопку «Зберегти», підписує сформовану Облікову картку за ф. №1ДР або Заяву за ф. №5ДР кваліфікованим електронним підписом та направляє до контролюючого органу.

Документ, що засвідчує реєстрацію у ДРФО, надається протягом трьох робочих днів з дня звернення фізичної особи, її представника до контролюючого органу.
Громадяни України можуть звернутися за отриманням документа, що засвідчує реєстрацію у ДРФО, до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання) або до будь-якого контролюючого органу.
Документ, який засвідчує реєстрацію у ДРФО малолітньої особи, видається одному з батьків (усиновителю, опікуну, піклувальнику) в контролюючому органі, який був самостійно обраний під час заповнення Облікової картки за ф. № 1ДР або Заяви за ф. № 5ДР або до будь-якого контролюючого органу у разі пред’явлення:

 • свідоцтва про народження дитини;
 • документа, що посвідчує особу одного з батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника) – п.12 розд. VII Положення №822.

09 лютого завершується граничний строк подання податкової звітності за IV квартал та 2023 рік

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що 09 лютого, п’ятниця, є  останнім днем для подання:

 • податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за IV кв. 2023 року;
 • декларації платника єдиного податку - юридичної особи (III група) за 2023 рік;
 • декларації платника єдиного податку – ФОП (III група) , у т. ч. відомостей про сплату ЄСВ за 2023 рік;
 • декларації з екологічного податку за IV квартал 2023 року;
 • декларації з рентної плати за IV квартал 2023 року;
 • розрахунків рентної плати за користування надрами (додатки 1 та 3 до декларації) за IV квартал 2023 року;
 • розрахунків з рентної плати за спеціальне використання води (додатки 5, 6, 7 до декларації) за IV квартал 2023 року;
 • копії звіту про використання води (форма №2ТП-водгосп (річна)) за 2023 рік платниками рентної плати за спеціальне використання води;
 • розрахунків з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (додатки 8, 9) за IV квартал 2023 року;
 • декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за 2023 рік;
 • декларації туристичного збору за 2023 рік;
 • звітності щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів (форми №1-РС, №2-РС, №3-РС, №1-ОА, №1-ОТ) за січень 2024 року.

Нагадуємо, що, незважаючи на воєнний стан, з 27.05.2022  платники податків мають повноцінно виконувати свої податкові обов’язки, зокрема зі сплати податків та зборів, подання звітності, реєстрації ПН, АН, РК тощо (п. п. 69.9 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ).

Водночас, платників податків, які не мають такої можливості, звільнено від відповідальності, передбаченої ПКУ, за умови виконання ними податкових обов’язків протягом 6 місяців після припинення або скасування воєнного стану або протягом 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей (п.п. 69.1 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ).

Відомості про доходи можна отримати через застосунок «Моя податкова»

Головне управління ДПС у Київській області звертає увагу, що отримати відомості про доходи стало ще простіше та зручніше.

Слід завантажити в App Store/Google Play мобільний застосунок «Моя податкова» та ідентифікуватися онлайн, з використанням КЕП або хмарного підпису. 

У розділі «Послуги» оберіть «Отримати відомості про суми виплачених доходів», вкажіть необхідний період та отримайте результат за 5 хвилин. 

Крім того нагадуємо, що швидко отримати відомості про доходи можна у меню «ЕК для громадян» приватної частини Електронного кабінету. 

Цінуйте свій час та приєднуйтесь. 

Способи подачі податкової декларації про майновий стан і доходи

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що платник податків самостійно, за власним вибором обирає спосіб подачі податкової декларації про майновий стан і доходи - п. 49.3 ст. 49 Податкового Кодексу:

- особисто або уповноваженою особою;

- поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання;

- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

В електронній формі податкову декларацію про майновий стан і доходи  подати можна на сайті ДПС України, - в особистому електронному кабінеті платника податків.

В особистому електронному кабінеті розміщено електронний сервіс «Податкова декларація про майновий стан і доходи», у якому створена можливість часткового автоматичного предзаповнення декларації на підставі даних Державного реєстру фізичних осіб – платників податку та відомостей про обʼєкти нерухомого чи рухомого майна.

Електронний сервіс «Податкова декларація про майновий стан і доходи»  дозволяє сформувати податкову декларацію та подати її до контролюючого органу з копіями первинних документів, у тому числі для використання права на податкову знижку.

Залишаємось на зв’язку:

Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua 

Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь