Правила благоустрою території населених пунктів Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Правила благоустрою території населених пунктів Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області (далі – Правила) установлюють  порядок благоустрою та утримання територій населених пунктів Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області (далі - Рокитнянської селищної ради), регулюють права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку на території населених пунктів Рокитнянської селищної ради.

1.2. Правила розроблені на основі положень та вимог Законів України «Про благоустрій населених пунктів»«Про регулювання містобудівної діяльності»«Про охорону культурної спадщини»«Про місцеве самоврядування в Україні»«Про органи самоорганізації населення», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», Кодексу України про адміністративні правопорушення, Типових правил благоустрою території населеного пункту, інших нормативно-правових актів України.

1.3. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:

благоустрій населених пунктів - комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

територія - сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об'єктів благоустрою населених пунктів: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об'єктів, об'єктів промисловості, комунально-складських та інших об'єктів у межах населеного пункту;

прилегла територія - територія, яка межує із об’єктом благоустрою (його частиною) або спорудою (тимчасовою спорудою), розташованою на об’єкті благоустрою по його периметру;

утримання в належному стані території - використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, правил благоустрою території населеного пункту, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об'єктів благоустрою;

вулично-дорожня мережа - призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг, внутрішньоквартальні та інші проїзди, тротуари, пішохідні та велосипедні доріжки, набережні, майдани, площі, а також автомобільні стоянки та майданчики для паркування транспортних засобів з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;

заходи з благоустрою населених пунктів - роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання; зелені насадження - деревна, чагарникова, квіткова та трав’яна рослинність природного і штучного походження на визначеній території населеного пункту;

червоні лінії - визначені в містобудівній документації щодо пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які розділяють території забудови та території іншого призначення;

територіальна громада - жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, селищ, міст, що мають єдиний адміністративний центр;

територія територіальної громади - нерозривна територія, в межах якої територіальна громада здійснює свої повноваження щодо вирішення питань місцевого значення відповідно до Конституції і законів України, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування.

інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України, законах України «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону культурної спадщини», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення».

1.4.  Підставою  для розроблення і затвердження цих Правил, відповідно до статті  34  Закону  України  «Про  благоустрій  населених  пунктів»,  є  Типові правила  благоустрою  території  населеного  пункту, затверджені  наказом Міністерства  регіонального  розвитку,  будівництва,  та  житлово-комунального господарства  України  27  листопада  2017  року № 310 та  зареєстровані  в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2017 року за №1529/31397. Правила затверджуються рішенням Рокитнянської селищної ради та діють на всій території Рокитнянської селищної територіальної громади.

1.5. Фінансування заходів з благоустрою населених пунктів Рокитнянської селищної ради, утримання та ремонт об'єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів їх власників або користувачів, якщо це передбачено умовами відповідних договорів, а також за рахунок пайових внесків власників тимчасових споруд, розміщених на території об'єкта благоустрою, інших передбачених законом джерел фінансування.

Фінансування заходів з благоустрою населених пунктів Рокитнянської селищної ради може здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян, інших джерел, передбачених законом.

1.5.1. За рахунок коштів місцевих бюджетів фінансуються:

1) заходи з виконання місцевих програм благоустрою населених пунктів, у тому числі проектів благоустрою територій;

2) охорона та утримання об'єктів благоустрою комунальної форми власності, переданих органами місцевого самоврядування на баланс підприємствам, установам, організаціям;

3) охорона, утримання та розвиток зелених насаджень на об'єктах благоустрою комунальної форми власності;

4) роботи з утворення об'єктів рекреаційного призначення, які належать до комунальної власності;

5) організація санітарного очищення територій, які належать до комунальної власності.

1.5.2. За рахунок коштів підприємств, установ, організацій фінансуються заходи, спрямовані на:

1) благоустрій, виконання робіт з ремонту і реконструкції доріг внутрішньогосподарського користування, озеленення, утримання в належному стані території, яка їм належить на праві власності або праві користування;

2) усунення на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) пошкодження інженерних мереж, елементів благоустрою, а також наслідків аварій, що сталися з їх вини.

1.5.3 Благоустрій прибудинкових територій об'єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель та споруд здійснюється за рахунок коштів забудовників (інвесторів).

1.5.4.Благоустрій прибудинкової території багатоквартирного будинку здійснюється за рахунок коштів власників житлових і нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку, отриманих як плата за надання послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкової території.

1.5.5. Власник тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об'єкта благоустрою державної або комунальної власності, на умовах договору, укладеного із підприємством або балансоутримувачем об’єкта благоустрою, може фінансувати утримання прилеглої до тимчасової споруди території шляхом оплати пайової участі з утримання в належному стані об'єкта благоустрою.

1.5.6. Підприємства, установи, організації можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту.

1.5.7. Благоустрій присадибних ділянок фінансується за рахунок коштів їх власників або користувачів.

1.5.8. Громадяни можуть на добровільних засадах здійснювати фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту, мікрорайону, кварталу, вулиці або прибудинкової території за місцем проживання.

1.6. Учасниками правовідносин з питань благоустрою є керівники та інші посадові особи підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування, а також населення, яке проживає на території Рокитнянської селищної територіальної громади.

1.7. Громадяни та юридичні особи є відповідальними за порушення цих Правил згідно з вимогами чинного законодавства України. Правила містять загальнообов’язкові для дотримання та виконання на території Рокитнянської селищної ради норми за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, встановленої нормативно-правовими актами України.

1.8. Кожен житель населених пунктів Рокитнянської селищної ради має вільний доступ до Правил, на участь в обговоренні проекту Правил, внесення до них змін та участь у розробці і здійсненні заходів з благоустрою території населених пунктів Рокитнянської селищної ради.

1.9. Внесення змін до Правил здійснюється Рокитнянською селищною радою у встановленому законодавством порядку.

Розділ 2. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою

2.1. Загальні вимоги

2.1.1. Благоустрій територій здійснюється з урахуванням особливостей території селища Рокитне та територій населених пунктів, що увійшли до Рокитнянської селищної територіальної громади, відповідно до вимог законодавства, державних будівельних норм України, затвердженої містобудівної документації та нормативно-технічних документів.

2.1.2. Проектування та будівництво об’єктів будівництва на об’єктах благоустрою населених пунктів Рокитнянської селищної ради здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а також ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».

2.1.3. Набуття права на виконання будівельних робіт щодо об’єктів будівництва на об’єктах благоустрою та прийняття закінчених будівництвом об’єктів в експлуатацію здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері регулювання містобудівної діяльності.

2.1.4.     Роботи з нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів благоустрою виконуються лише за умови отримання відповідних документів.

2.1.5. Порядок проведення робіт з технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою визначається Інструкцією з проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженою наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 29 жовтня 2012 року № 550, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 19 листопада 2012 року за № 1937/22249.

2.2. Утримання територій об’єктів благоустрою

2.2.1. Утримання об’єктів благоустрою здійснюється відповідно до статті 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за № 189/8788.

2.2.2 Благоустрій та утримання у належному стані об'єктів благоустрою  включає:

- санітарне очищення: прибирання сміття, відходів, листя; встановлення, щоденне та, по мірі наповнення, очищення урн, утримання контейнерів для сміття та відходів, сміттєзбірних майданчиків (майданчиків для тимчасового накопичення відходів),  укладення договорів на їх очищення;

- освітлення територій;

- озеленення, збереження існуючих зелених насаджень;

- відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;

- утримання у належному стані відповідно до цих Правил належних балансоутримувачу будівель, споруд та їх фасадів, що розташовані на території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку;

-встановлення та утримання у належному стані обладнання, приборів освітлення, садових лав, таблиць планів території, меморіальних дошок, пам’ятників та інших елементів благоустрою;

- забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян;

- забезпечення належної роботи атракціонів, обладнання майданчиків для дозвілля, занять спортом та відпочинку.

- утримання в належному стані зелених насаджень парків, рекреаційних зон, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку включає догляд, обрізання, знесення, висадку зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави, інших насаджень), що здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів України, затверджених у встановленому порядку, інших нормативних актів.

2.2.3. Забороняється самовільне наклеювання і розвішування на будинках, парканах, опорах освітлення, опорах контактної  мережі, деревах  та інших, не відведених для цих цілей,  об'єктах афіш, оголошень та іншої друкованої продукції, інформаційних повідомлень.

2.3. Благоустрій та утримання парків

2.3.1. Благоустрій та утримання парків (гідропарків, лісопарків, лугопарків, парків культури і відпочинку, парків - пам’яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, меморіальних та інших (далі - парків), рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків, що належать до комунальної власності Рокитнянської селищної ради здійснюється спеціалізованими підприємствами, які визначаються виконавчим комітетом Рокитнянської селищної ради у відповідності до планів, розроблених цими підприємствами, та затверджених Рокитнянською селищною радою; а об’єкта, який перебуває у приватній власності, - його власником.

Благоустрій та утримання парків, що належать до територій та об’єктів природно-заповідного фонду, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд України».

2.3.2 Благоустрій та утримання у належному стані парків, рекреаційних зон, садів, скверів і розташованих на їхніх територіях майданчиків для дозвілля здійснюється з дотриманням вимог Законів України «Про благоустрій населених пунктів»«Про охорону навколишнього природного середовища»«Про оцінку впливу на довкілля», а також:

2.3.3. Не допускається знищення чи пошкодження елементів благоустрою на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків.

2.3.4. Господарська зона парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків з контейнерними майданчиками та громадськими вбиральнями розташовується не ближче ніж 50 м від місць масового скупчення людей (танцювальні, естрадні майданчики, фонтани, головні алеї, видовищні павільйони).

2.3.5. Кількість урн для сміття на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів і розташованих на їхніх територіях майданчиків для дозвілля встановлюють з розрахунку одна урна на 800 м-2 площі. На головних алеях парку відстань між урнами повинна бути не більше ніж 40 м. Біля кожної тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності встановлюють урну для сміття місткістю не менше ніж 0,01 м-3.

2.3.6. Кількість контейнерів для сміття на господарських майданчиках парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків визначається за показником середнього утворення відходів за три дні.

2.3.7. Основне прибирання парків здійснюється після їх закриття та до восьмої години ранку. Протягом дня необхідно збирати відходи, у тому числі екскременти тварин, опале листя, проводити патрульне прибирання, поливати зелені насадження.

2.3.8. Поливальні пристрої повинні бути в справному стані, їх мають регулярно оглядати і ремонтувати.

2.3.9. Поверхневі і заглиблені поливальні мережі водогону на зиму підлягають консервації із дотриманням вимог Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05 липня 1995 року № 30, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 липня 1995 року за № 231/767.

2.4. Благоустрій рекреаційних зон, що використовуються для організованого масового відпочинку та купання

2.4.1. Благоустрій рекреаційних зон, що використовуються для організованого масового відпочинку та купання, здійснюється із дотриманням вимог нормативно-технічних документів, якими визначаються гігієнічні вимоги до зон рекреації водних об’єктів.

2.5. Благоустрій територій оздоровчих закладів

2.5.1. Благоустрій територій оздоровчих закладів здійснюється із дотриманням вимог Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 року № 172, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 року за № 378/1403.

2.6. Благоустрій територій об’єктів культурної спадщини

2.6.1. Благоустрій територій об’єктів культурної спадщини здійснюється відповідно до:

 • Закону України «Про благоустрій населених пунктів»;
 • Закону України «Про охорону культурної спадщини»;
 • постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 318 «Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць»;
 • постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 878 «Про затвердження Списку історичних населених місць України»;
 • постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 року № 1768 «Про затвердження Порядку укладення охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини»;
 • Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697;
 • ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій»;
 • ДБН  Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;
 • ДСТУ Б Б.2.2-10:2016 «Склад та зміст науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування».

2.6.2. Облік та охорона рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, розташованих на об’єктах благоустрою, здійснюється відповідно до Закону України «Про Червону книгу України» та Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754.

2.7. Утримання доріг та споруд на них

2.7.1 Утримання та ремонт об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі населених пунктів здійснюється з дотриманням вимог:

2.7.2. Власник або балансоутримувач об’єкта благоустрою вулично-дорожньої мережі населеного пункту забезпечує утримання такого об’єкта з необхідною кількістю машин, механізмів, спеціалізованої техніки, посипних матеріалів та реагентів.

2.7.3. Озеленення об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754.

2.7.4. Суб’єкти господарської діяльності, які є власниками земельних ділянок та/або землекористувачами, а також власники та/або користувачі тимчасових споруд, що розташовані в межах «червоних ліній» вулиць і доріг, зобов’язані на закріпленій території:

 • забезпечувати утримання та ремонт відповідної території;
 • утримувати та забезпечувати належний технічний стан охоронної зони інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших елементів дорожніх об’єктів, що використовуються, відповідно до їх функціонального призначення;
 • у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об’єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об’єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об’єктів або уповноважених ними органів, а також територіальний орган або підрозділ Національної поліції України;
 • дотримуватись вимог норм і правил щодо охорони дорожніх об’єктів.

2.7.5. У межах «червоних ліній» вулиць і доріг забороняється:

 • розміщувати споруди та об’єкти;
 • смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;
 • спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;
 • скидати промислові та меліоративні води в систему дорожнього зливостоку;
 • встановлювати намети;
 • випасати худобу та свійську птицю;
 • скидати сніг.

2.7.6. Місця проведення дорожніх робіт з утримання або ремонту об’єктів благоустрою на вулично-дорожній мережі повинні мати відповідне огородження, тимчасові дорожні знаки та належне освітлення в нічний час.

2.7.7. Усі дорожні об’єкти згідно з їх класифікацією та значенням підлягають інвентаризації, технічному обліку власниками дорожніх об’єктів або уповноваженими ними органами.

2.7.8. Розміри, форма та розміщення дорожніх знаків повинні відповідати вимогам Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306 (далі - Правила дорожнього руху), та ДСТУ 4100:2021 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування.

Розміри, форма та колір дорожньої розмітки повинні відповідати вимогам Правил дорожнього руху та ДСТУ 2587:2021 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні умови».

Технічні вимоги до дорожніх світлофорів та їх розміщення визначають згідно з ДСТУ 4092-2002 «Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки».

Дорожні огородження мають відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.3-25:2009 "Споруди транспорту. Огородження дорожнє  тросового  типу.  Загальні  технічні  умови",  ДСТУ 8751:2017 «Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила користування. Загальні технічні вимоги», ДСТУ Б В.2.3-10-2003 «Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.3-11-2004 «Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.3-12-2004 «Огородження дорожнє металеве бар’єрного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ 7168:2010 «Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови».

2.7.9. Обмеження або заборона дорожнього руху під час виконання робіт на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про дорожній рух»«Про автомобільні дороги».

2.7.10. Утримання штучних споруд вулично-дорожньої мережі здійснюється з додержанням вимог Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678, та нормативно-технічних документів.

Обстеження мостів і труб здійснюється з дотриманням вимог законодавства та ДБН В 2.3-6-2009 «Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження та випробування».

2.8. Утримання автостоянок

2.8.1. На територіях автостоянок забезпечується додержання Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195, вимог цих Типових правил, встановленого порядку паркування.

Утримання у належному стані територій автостоянок здійснюють із дотриманням вимог Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року № 115, Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1342, та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697

2.8.2. Роботи з утримання в належному стані територій автостоянок включають:

 • очищення, миття, відновлення і заміну дорожніх знаків та інформаційних стендів (щитів), належне утримання дорожньої розмітки місць для стоянки або паркування, в’їздів та виїздів, а також транспортних або пішохідних огороджень (у разі наявності);
 • систематичне очищення території та під’їзних шляхів від пилу, сміття та листя шляхом їх підмітання та миття;
 • забезпечення постійного очищення території та під’їзних шляхів від снігу, починаючи з початку снігопаду, та від ожеледі, починаючи з моменту її виникнення, і обробки їх фрикційними та іншими протиожеледними матеріалами;
 • утримання та поточний ремонт дорожнього покриття і під’їзних шляхів, а також систем поверхневого водовідведення у межах території (у разі наявності);
 • забезпечення функціонування паркувальних автоматів, в’їзних та виїзних терміналів (очищення, миття, фарбування, відновлення їх роботи, заміна окремих деталей, планові обстеження, нагляд за справністю, їх технічна підтримка та програмне забезпечення);
 • забезпечення утримання та належного функціонування засобів та обладнання зовнішнього освітлення території;
 • утримання контрольно-пропускного пункту, приміщення для обслуговуючого персоналу, вбиралень, побутових приміщень тощо (у разі наявності);
 • забезпечення функціонування систем відеоспостереження за рухом транспортних засобів на їх території і табло із змінною інформацією про наявність вільних місць (у разі їх наявності), яке розташовується на в’їзді;
 • утримання систем протипожежного захисту та зовнішнього протипожежного водопроводу;
 • утримання первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників), пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння;
 • утримання зелених насаджень, їх охорона та відновлення.

2.8.3. Автостоянки використовують виключно за цільовим призначенням.

Не допускається захаращення автостоянок сміттям, відходами, товарами, тарою, обладнанням тощо.

2.8.4. На автостоянках забороняється: засмічувати територію, мити транспортні засоби в непередбачених для цього місцях, розпалювати вогнища, здійснювати торгівлю, зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покриття, псувати обладнання місць стоянки, паркування, пошкоджувати зелені насадження.

2.9. Утримання пляжів

2.9.1. Утримання територій пляжів у належному стані здійснюється з дотриманням вимог Водного кодексу УкраїниЗакону України «Про благоустрій населених пунктів» і Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195.

2.10.Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків

2.10.1. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюється з додержанням санітарних і технічних норм, які забезпечують безпечне користування ними. Наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному технічному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду. Не допускається наявність небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.

2.10.2. Монтаж, утримання та експлуатація стаціонарних, пересувних і мобільних атракціонів здійснюється з дотриманням вимог «Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки», затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01 березня 2006 року № 110.

2.10.3.Утримання майданчиків та зон для вигулу домашніх тварин здійснюється з дотриманням вимог статті 30-1 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

2.10.4. Території підприємств, організацій, установ та закріплені за ними земельні ділянки на умовах договору, які не відносяться до комунальної власності Рокитнянської селищної ради, утримуються в належному стані їх власником, або уповноваженою власником особою.    

2.10.5. Виключається сусідство дитячих та спортивних майданчиків з забрудненими водоймами, сміттєвими баками. Майданчики повинні бути ізольовані від об'єктів обслуговування, господарських дворів, магістральних вулиць смугою зелених насаджень шириною не менше 1,5 м і не повинні бути прохідними для пішоходів.

2.10.6. Огляд та поточне обслуговування обладнання і поверхні майданчиків повинні включати регулярний візуальний огляд з  метою виявлення явної небезпеки, яка може виникати внаслідок вандалізму, неправильної експлуатації елементів майданчика або природних умов.

2.10.7. При виявленні невідповідності встановленим нормам обладнання чи комплектуючих частин, складається акт.

2.10.8. Огляди (тижневий, місячний, щорічний, позачерговий) майданчиків, розташованих на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків, здійснюється підприємством незалежно від форми власності, яке обслуговує житловий фонд.

2.10.9. Позачергові огляди проводяться після стихійного лиха та других непередбачуваних обставин, які можуть спричинити пошкодження. Виявлені пошкодження виправляються негайно. Якщо це неможливо, майданчик та обладнання повинні бути закриті для використання.

2.10.10. Поточне обслуговування обладнання і поверхні майданчиків складається з попереджувальних заходів щодо підтримання рівня безпеки та ефективності. Такі заходи повинні включати:

- перевірку вузлів кріплення елементів;

- перефарбування та фарбування поверхонь;

- обслуговування амортизуючих поверхонь;

- змащення підшипників;

- видалення битого скла та інших уламків або забруднень;

- підсипка витоптаної поверхні до проєктного рівня;

- чищення та миття обладнання;

- утримання огорожі в належному стані.

2.10.11. Обслуговування майданчиків включає в себе заходи по виправленню дефектів або відновленню необхідного рівня безпеки ігрового обладнання та поверхонь. Такі заходи включають:

- заміну кріплення;

- заміну зношених чи пошкоджених частин;

- заміну пошкоджених структурних елементів.

2.10.12. Якщо технічний стан обладнання майданчиків незадовільний, допуск відвідувачів повинен бути заборонений.

2.10.13. Для підвищення рівня безпечної експлуатації на майданчиках встановлюються таблички, які попереджують про правила експлуатації та вікові особливості обладнання. На майданчиках повинна бути інформація із зазначенням контактного телефону для повідомлення про серйозні пошкодження та поломки.

2.10.14. На спортивних та дитячих майданчиках забороняється вигулювати та дресирувати тварин. Здійснювати вигул собак без повідка лише в місцях та зонах для вигулу тварин, які зазначені відповідними знаками або написами (окрім собак, які визнані як небезпечні).

2.11. Утримання кладовищ

2.11.1. Утримання кладовищ, а також інших місць поховання здійснюється з дотриманням вимог:

2.11.2. Утримання кладовищ, військових братських та одиночних могил, земельних ділянок для почесних поховань, братських могил, а також могил померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного місця проживання, померлих, від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних трупів забезпечується виконавчим органом селищної ради за рахунок коштів місцевого бюджету.

2.11.3. Утримання у належному стані територій кладовищ та місць поховань передбачає використання їх за призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збір та вивезення сміття відповідно до вимог цих Правил.

2.11.4. Поховання померлих  або їх праху  після кремації проводиться на діючих цвинтарях.

2.11.5. Територія місць поховань повинна бути огороджена, розділена на ділянки-сектори, що відокремлюються між собою дорогами шириною 3,5 м з розрахунку однобічного руху.

2.11.6. Сектори території місць поховань підрозділяються на ряди і місця, відстань між рядами повинна бути один метр, між ділянками поховань у ряді - 0,5 м.

2.11.7. На території цвинтаря, по зверненню виконавця волевиявлення померлого або особи, яка взяла  на себе зобов'язання поховати померлого, безоплатно виділяється місце для поховання.

2.11.8. Для поховання померлих самотніх громадян, осіб без визначеного місця проживання, а також громадян, від поховання яких відмовилися рідні, непізнаних трупів, надається земельна ділянка під одинарне поховання.

2.11.9. За рішенням виконавчого комітету селищної ради в місцях поховання можуть бути відведені сектори для почесних поховань, почесних або заслужених громадян громади, а також сектора для поховання померлих по національній або релігійній ознаці.

2.11.10. Забороняється:

2.11.10.1. Зносити і переносити місця поховання без рішення селищної ради.

2.11.10.2. Порушувати встановлені норми поховання.

2.11.10.3. Самовільно (без спеціального дозволу) проводити поховання померлих громадян або праху.

2.11.11. Громадянам рекомендується утримуватися від придбання та розміщення на кладовищах штучних квітів, вінків та інших ритуальних товарів, виготовлених із пластику та інших неорганічних матеріалів.

Розділ 3. Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій у сфері благоустрою населених пунктів

3.1. Підприємства, установи, організації та громадяни забезпечують благоустрій земельних ділянок, наданих їм відповідно до вимог чинного законодавства у власність, користування.

3.2. Підприємства, установи, організації, які розміщуються на території об’єкта благоустрою, можуть самостійно утримувати закріплену за ними територію або брати пайову участь в утриманні цього об’єкта на умовах договору, укладеного із балансоутримувачем.

3.3. Визначення меж утримання територій, прилеглих до території підприємств, установ, організацій, здійснюється відповідно до розділу 7 цих Правил.

3.4. Визначення обсягів пайової участі підприємств, установ, організацій (В), які розміщуються на території об’єкта благоустрою, в утриманні цього об’єкта здійснюють органи місцевого самоврядування за формулою

В = Пз х Сбв,

де

Пз

-

загальна площа території, закріпленої за підприємством, установою, організацією;

 

Сбв

-

базова вартість одного квадратного метра земель у межах населеного пункту, визначена у технічній документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах населених пунктів.

3.5 Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров'ю громадян, на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях відповідно до закону.

3.6. Відповідальність за незабезпечення благоустрою, у тому числі при виконанні робіт самовільно, покладається на власника об'єкта благоустрою (балансоутримувача) та виконавця робіт.

3.7. Утримання та благоустрій територій підприємств, установ, організацій та присадибних ділянок громадян, прибудинкових територій багатоквартирних та малоповерхових житлових будинків, належних до них будівель та споруд проводиться власником або балансоутримувачем цього будинку, або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачами укладені відповідні договори на утримання та благоустрій прибудинкових територій.

3.8. Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки.

3.9. Власник присадибної ділянки забезпечує належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки – до бордюрного каменю проїжджої частини.

3.10. Підприємства, установи й організації на власних та закріплених територіях повинні здійснювати увесь комплекс робіт, спрямованих на забезпечення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

3.10.1. забезпечення постійного прибирання сміття, побутових відходів, бруду, будівельного сміття, опалого листя, снігу з метою утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані (тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності) - до бордюрного каменю);

3.10.2. забезпечення видалення сміття, бруду, побутових відходів, будівельного сміття, опалого листя на відведені для цього ділянки або об’єкти поводження з відходами шляхом  укладення відповідних договорів із спеціалізованими підприємствами, що здійснюють свою діяльність у сфері поводження з даними видами відходів;

3.10.3. регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою (у разі їх придатності до миття) з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані;

3.10.4. регулярне прибирання контейнерних майданчиків з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані;

3.10.5. утримання приміщень громадських вбиралень, у тому числі дворових, вбиралень на кінцевих зупинках громадського транспорту у належному санітарному та технічному стані;

3.10.6. очищення опор ліній електропередач, стовбурів дерев, стовпів, парканів, будівель, інших елементів благоустрою від оголошень, реклам, вивішених у недозволених місцях;

3.10.7. спостереження за станом водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж, колодязів пожежних гідрантів. У разі виявлення відкритих люків або інших недоліків в утриманні інженерних мереж про це повідомляють організації, які їх експлуатують, для негайного приведення цих мереж у належний стан;

3.10.8. регулярне знищення бур’янів, скошення трави заввишки більше ніж 10 см, видалення сухостійних дерев та чагарників, видалення сухого та пошкодженого гілля та забезпечення їх видалення;

3.10.9. регулярне обстеження власних та прилеглих (закріплених) територій з метою виявлення амброзії полинолистої, інших карантинних рослин, вжиття негайних заходів з їх знищення;

3.10.10. здійснення заходів, що забезпечують збереження зелених насаджень, квітників, газонів;

3.10.11. вжиття протягом року необхідних заходів боротьби зі шкідниками та хворобами зелених насаджень, а також з поширенням сезонних комах і кліщів, що становлять загрозу здоров’ю населення;

3.10.12. проведення у повному обсязі заміни засохлих та пошкоджених кущів і дерев;

3.10.13. наявність та утримання в належному стані номерних знаків будинків, табличок та вивісок на службових, торгівельних, виробничих та інших будівлях;

3.10.14. здійснення своєчасного ремонту вхідних груп будівель;

3.10.15. влаштування на територіях, наданих в установленому законом порядку, паркувальних місць згідно з вимогами чинного законодавства;

3.10.16. усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкоджень інженерних мереж або наслідків аварій, що сталися з їх вини;

3.10.17.усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3.11. Забороняється складування тари і запасів товарів біля кіосків, наметів, торгівельних павільйонів, магазинів та інших підприємств торгівлі, а також на прилеглій до них території; зводити до кіосків, павільйонів, наметів різного роду прибудови, козирки, загородки, навіси, не передбачені погодженими проектами, а також використовувати їх під складські приміщення.

3.12. Зовнішня обробка, фарбування (обслуговування) об'єктів обслуговування населення та малих архітектурних форм, зупинок транспорту і переходів повинні проводитися не менш одного разу на рік, а у випадку втрати об'єктом належного зовнішнього вигляду - по мірі необхідності.

3.13. Фарбування залізобетонних та металевих огорож, опор, металевих воріт повинні проводитися не менш одного разу на рік.

3.14. Власники (користувачі) об'єктів обслуговування населення (ринків, кафе, літніх кафе та ін.) зобов'язані:

- проводити очищення скла та вітрин не менш одного разу на місяць у літній період, у випадку більш інтенсивного забруднення - по мірі необхідності;

- установити урни та очищувати їх по мірі забруднення, але не  рідше одного разу на добу;

- прибирати прилеглу територію один раз на добу у радіусі не менше 5 м;

3.15. Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, світлових покажчиків розміщення пожежних гідрантів, установки з декоративного підсвічування будинків, будівель, споруд, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечувати їх належний режим роботи та технічний стан.

3.15.1. Усі вітрини повинні бути обладнані спеціальною освітлювальною апаратурою, переважно енергозберігаючою.

3.15.2. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків.

3.16. Вуличне освітлення повинно вмикатися відповідно до встановленого графіка залежно від пори року та природних умов.

3.17. Розміщення обладнання архітектурно-художнього освітлення на фасаді будівель та споруд здійснюється виключно на підставі згоди власника будівлі або приміщень.

3.18. На пішохідних переходах, а також ділянках автомобільних доріг, проспектах, магістралях з високим рівнем небезпеки відключення освітлення у темний час доби забороняється.

3.19. Дороги, проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи  до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути у вільному доступі, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу. Забороняється довільно зменшувати нормативну ширину доріг та проїздів.

Розділ 4. Вимоги до утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою - територіях загального користування

4.1. Утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою - територіях загального користування здійснюється згідно з Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754, та цими Типовими правилами.

4.2. Інвентаризація зелених насаджень здійснюється відповідно до Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 грудня 2001 року № 226, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 лютого 2002 року за № 182/6470.

4.3. Замовники будівництва повинні огороджувати зелені насадження, щоб запобігти їх пошкодженню.

4.4. Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045.

4.5. Всі юридичні і фізичні особи незалежно від форми власності зобов'язані на відведених, прилеглих та закріплених територіях забезпечити повне збереження та догляд за зеленими насадженнями, а саме:

- полив дерев і кущів, газонів, квітників;

- розпушування ґрунту під деревами і кущами;

- проведення своєчасної обрізки дерев і кущів.

- систематичне проведення робіт із санітарного утримання, прибирання та очищення від сміття, амброзії, та іншої бур'янистої рослинності, опалого листя;

- проведення захисту дерев і кущів, трав'янистих рослин і квітів від шкідників, хвороб, ушкоджень;

- регулярне скошування газонів;

- проведення робіт з озеленення територій: висадження дерев, кущів, улаштування газонів, квітників при узгодженні з відділом архітектури та містобудування селищної ради, висадження дерев і кущів замість сухих, підсів газонних трав на газонах у міру необхідності.

4.6. Власники земельних ділянок, приватних домоволодінь, що мають зелені насадження на своїх територіях, зобов'язані не допускати виникнення аварійної ситуації з деревами, що знаходяться на території приватного домоволодіння, розташовані близько до межі сусідніх ділянок або території загального користування;

4.7. Охороні і відновленню підлягають усі зелені насадження в межах території населених пунктів при проведенні будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, що виросли самостійно в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів. У випадку несвоєчасного видалення насаджень в охоронних зонах, коли дерева біля кореневої шийки досягли діаметра  5 см і більше, їх відновлена вартість стягується у встановленому порядку.

4.8. Видалення зелених насаджень здійснюється у випадку:

а) реконструкції або капітального ремонту об'єкта благоустрою;

б) ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах;

в) відновлення світлового режиму в житловому приміщенні;

г) проведення ремонтних та  експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторних підстанціях і розподільчих пунктах системи енергопостачання, мережах газо-, водо-, теплопостачання і водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережах;

д) досягнення деревом граничного віку;

е) ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної і надзвичайної ситуацій.

4.9. Забороняється самовільне знищення, пошкодження або видалення зелених насаджень.

Видалення зелених насаджень, збір квітів, грибів на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів, майданчиків здійснюється відповідно до законодавства у сфері охорони та утримання зелених насаджень.

4.10. Для озеленення територій населених пунктів використовуються види рослин аборигенної флори та їх декоративні форми.

4.11. Забороняється використовувати в озелененні територій населених пунктів інвазивні (чужорідні) види рослин.

Розділ 5. Вимоги до утримання будівель і споруд інженерного захисту територій

5.1. Утримання споруд інженерного захисту територій від небезпечних геологічних процесів здійснюється з дотриманням вимог:

постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 1996 року № 1369 «Про інженерний захист територій, об’єктів і споруд від зсувів»;

Правил експлуатації споруд інженерного захисту територій населених пунктів від підтоплення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 січня 2012 року № 23, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2012 року за № 170/20483;

ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 «Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення».

5.2. Утримання фонду захисних споруд цивільного захисту здійснюється відповідно до Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138.

Розділ 6. Вимоги до санітарного очищення території

6.1. Збирання та вивезення побутових відходів у межах певної території здійснюються суб’єктом господарювання, який уповноважений на це органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах відповідно до Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1173.

6.2. Зберігання побутових відходів здійснюється згідно з вимогами Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195, та Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 серпня 2011 року № 133, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1157/19895.

6.3. Роздільне збирання побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі, здійснюється власниками таких відходів з дотриманням вимог:

6.4. Зберігання вилучених та зібраних небезпечних відходів у складі побутових відходів здійснюється в спеціально організованих відповідно до схеми санітарного очищення населеного пункту місцях їх тимчасового зберігання до передачі їх спеціалізованим організаціям, що мають ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

6.5. Механізоване посипання піщаною або змішаною сумішшю та оброблення іншими дозволеними для цієї мети матеріалами проїзної частини вулиць, тротуарів, площ, мостів, шляхопроводів, перехресть, підйомів і узвозів у зимовий період здійснюється за нормами та з періодичністю, визначеними Технічними правилами ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678.

6.6. Роботи з прибирання території населених пунктів здійснюються у відповідності до цих Правил, інших нормативно-правових актів, технологічних рекомендацій.

6.6.1. Після кронування або видалення дерев вивіз гілля та деревини проводиться протягом 1 робочого дня.

6.6.2. Повалені дерева повинні бути видалені власником (користувачем, балансоутримувачем) негайно з проїжджої частини доріг, тротуарів, повітряних електромереж, які знаходяться під напругою, фасадів житлових будинків та виробничих будівель, з інших територій – впродовж 1 доби з часу виявлення.

6.6.3. Вивезення сколу та відходів від фрезерування асфальту при проведенні ремонтних робіт на проїжджій частині вулиць та прибудинкових територіях проводиться виконавцем робіт: на головних вулицях – негайно, на другорядних вулицях та прибудинкових територіях – впродовж 1 доби.

6.7. Власники, балансоутримувачі або особи, які утримують території населених пунктів, зобов’язані:

6.7.1. мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев’яні, мітли, кригоруби), достатній запас матеріалу для посипання з метою своєчасного проведення протиожеледних заходів;

6.7.2. прибирати сніг негайно (від початку снігопаду) для запобігання утворенню накату;

6.7.3. негайно очищати дахи, карнизи та інші елементи будинків, споруд, будівель від снігу та бурульок із дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів (встановлення огорожі, позначеної червоними стрічками, розміщення попереджувальних написів, тощо), не допускаючи пошкодження покрівель будинків і споруд, зелених насаджень, електромереж, рекламних конструкцій тощо; огороджувати небезпечні місця на тротуарах, переходах; вивозити сніг та бурульки, що зняті з дахів, карнизів та інших елементів будинків, споруд, будівель протягом доби;

6.7.4. повністю розчищати снігові вали над зливостічними колодязями, розміщеними на вулицях і дорогах, з яких сніг не передбачається вивозити на снігозвалище;

6.7.5. очищати від снігу, льоду та бруду оголовки зливостічних колодязів та дощоприймачів у разі сніготанення та на початку весняного періоду;

6.7.6.очищати від снігу, льоду, бруду оголовки колодязів для розташування пожежних гідрантів, розміщених на вулицях і дорогах.

6.8. Підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці, власники домоволодінь зобов’язані щороку до 01 січня укладати договори на вивезення побутових відходів;

6.9. Урни для сміття встановлюються біля входу в адміністративні будівлі установ соціально-культурного, побутового, торгівельного призначення, біля торгівельних точок на ринках, вокзалах, зупинках пасажирського транспорту, у скверах, парках та інших місцях;

6.10. Місця розміщення контейнерних майданчиків визначається рішенням комісії з благоустрою та санітарного стану території Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області, яка створюється рішенням виконавчого комітету Рокитнянської селищної ради.

6.11. Контейнери для побутових відходів, майданчики, де вони встановлені, та прилегла територія повинна утримуватися в належному санітарно-технічному стані. Прибирання майданчиків, на яких розміщені контейнери, сміттєзбірники та прилеглої до них території, місця збору побутових відходів здійснює виконавець послуг, визначений у встановленому законодавством порядку.

6.11.1. Контейнерні  майданчики  повинні   мати   водонепроникне тверде покриття та бути обладнані навісами, огорожею та ізольовані від об'єктів обслуговування населення,  господарських  дворів  і магістральних вулиць  смугою  зелених  насаджень  шириною не менше 1,5 м, не повинні бути прохідними для пішоходів і транзитного руху транспорту.

6.11.2. Контейнерні майданчики повинні бути віддалені від меж земельних ділянок   навчальних   та    лікувально-профілактичних закладів,   стін   житлових  та  громадських  будівель  і  споруд, майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення на відстань  не менше 20 м.

6.11.3. На території садибної забудови населених пунктів відстань від контейнерних  майданчиків  до  меж  присадибних ділянок зі сторони вулиць повинна складати не менш як 5 м.

6.11.4. Спалювання всіх видів відходів та вторинної сировини в контейнерах для сміття забороняється.

6.11.5. Забороняється викидати трупи тварин у контейнери для відходів.

6.11.6. Спірні питання   щодо   місць   розміщення   контейнерів  для зберігання побутових відходів розглядаються  у  порядку  вирішення  земельних  спорів  згідно  з законодавством.

6.11.7. Відповідальність за належний технічний та санітарний стан контейнерів для побутових відходів та майданчиків, де вони встановлені, несе їх власник.

6.12. Забороняється:

6.12.1. накопичувати на прилеглій, закріпленій та дворовій території побутові, промислові відходи, ремонтні відходи, будівельне сміття; влаштовувати звалища (будь-якого сміття, відходів будь-якої величини);

6.12.2. викидати сміття, недопалки, папір, тару, ганчір’я, скло та скляні, керамічні вироби, лампи усіх видів, в т.ч. биті, виливати будь-які речовини, мастила, паливо на вулицях, площах, парках, дитячих, спортивних та ін. майданчиках, клумбах, газонах, алеях, інших громадських місцях, лісосмугах;

6.12.3. складувати побутове і будівельне сміття, відходи виробництва, тари, спилу дерев, опалого листя, снігу в невстановлених для цього місцях;

6.12.4. виливати будь-яку рідину, кидати предмети з балконів, лоджій, вікон, сходових клітин та дахів будинків;

6.12.5. здійснювати миття автотранспортних засобів, прання, купання тварин в санітарній зоні водойм та біля водозабірних колонок.

6.12.6. Спалювати листя на території житлової забудови, в скверах і парках.

6.13. На час ремонту будинків або квартир в багатоповерхових будинках їх власники (особи, що проводять ремонт) узгоджують з балансоутримувачем місце для тимчасового складування матеріалів і будівельного сміття на час проведення ремонту з періодичністю видалення не рідше 1-го разу на тиждень. При виконанні ремонтних робіт в житлових будинках вивіз ремонтного сміття та будівельних відходів забезпечує замовник або виконавець будівельних робіт.

6.14. Вивіз великогабаритного та будівельного сміття, гілок дерев здійснюється приватними або юридичними особами за власні кошти шляхом укладення відповідного договору зі спеціалізованими підприємствами в місця, призначені для захоронення або утилізації.

6.15. Забороняється розміщення негабаритних побутових і будівельних відходів (меблів, побутової техніки та ін.) в місцях, не узгоджених зі спеціалізованою організацією, яка проводить збір та вивіз твердих побутових відходів.

6.16. Забороняється скидання побутового сміття, утвореного громадянами по місцю їх проживання або за місцем роботи, у громадські урни.

6.17. Вивіз рідких нечистот від житлових організацій, домоволодінь, підприємств соціально-культурного призначення, інших підприємств здійснюється за заявою їх власників спеціалізованими підприємствами згідно укладеного договору.

6.18. Для забезпечення шумового комфорту населення побутові відходи слід вивозити,  як правило, не раніше ніж о 7 годині і не пізніше  ніж  о  23  годині,  при  цьому  рівні  шуму  не  повинні перевищувати гігієнічних нормативів для відповідного часу доби.

Розділ 7. Розміри меж прилеглої до підприємств, установ та організацій територій у числовому значенні

7.1. Межі утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій наведено у додатку до цих Типових правил.

7.2. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями території визначають відповідні органи державної влади та органи місцевого самоврядування залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою або власник, якщо територія перебуває у приватній власності.

Розділ 8. Порядок розміщення малих архітектурних форм

8.1. Проектування малих архітектурних форм здійснюється з дотриманням Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198, та ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій».

8.2. Кількість розміщуваних малих архітектурних форм визначається залежно від функціонального призначення території і кількості відвідувачів на цій території, виходячи з таких принципів: екологічність, безпека (відсутність гострих кутів), зручність у користуванні, легкість очищення, привабливий зовнішній вигляд.

Розміщення малих архітектурних форм не повинно ускладнювати або унеможливлювати доступ до пожежних гідрантів, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння.

8.3. З метою забезпечення максимально доступного користування територіями загального користування особами з вадами зору малі архітектурні форми треба підбирати яскравих (контрастних) тонів або фарбувати яскравими (контрастними) кольорами.

Для оформлення мобільного і вертикального озеленення застосовують такі види конструкцій: трельяжі, шпалери, перголи, альтанки, квіткарки, вазони, навіси, амфори.

8.4. Садові, паркові лави необхідно розставляти згідно з планами парків, скверів, зелених зон, утримувати їх у справному стані, фарбувати не рідше двох разів на рік. Садові, паркові лави встановлюються та утримуються підприємствами, що утримують відповідні об’єкти благоустрою. Утримання садових, паркових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний ремонт.

8.5. Розміщення тимчасових споруд (далі - ТС) торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності здійснюється відповідно до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1330/20068, та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697.

8.6. Кожна стаціонарна ТС має бути забезпечена зовнішнім освітленням та прилеглим покриттям удосконаленого зразка відповідно до вимог законодавства.

8.7. При розміщенні ТС мають бути враховані вимоги щодо пішохідної та транспортної доступності (розвантаження товарів). У разі розміщення ТС на відстані більше 2 метрів від тротуару до неї з тротуару будується пішохідна доріжка завширшки не менш як 1,5 метра.

8.8. Біля кожної ТС встановлюється однотипна урна для сміття, обов’язки з обслуговування якої покладаються на її власника. Стаціонарні ТС за бажанням власника можуть обладнуватись декоративними елементами, вазонами для квітів тощо.

8.9. Не допускається користування ТС, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власники не дотримуються вимог нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів щодо благоустрою прилеглої території та забезпечення належного утримання та використання інженерного обладнання.

Розділ 9. Порядок здійснення самоврядного контролю у сфері благоустрою населених пунктів

9.1. Контроль у сфері благоустрою населеного пункту спрямований на забезпечення дотримання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», інших нормативно-правових актів, у тому числі цих Типових правил.

9.2. Самоврядний контроль за станом благоустрою населених пунктів Рокитнянської селищної ради здійснюється відповідно до статті 40 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

9.3. Для здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, виконанням вимог цих Правил, в тому числі організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян, утримання в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій Рокитнянська селищна рада відповідно до статті 40 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»:

9.3.1. уповноважила на виконання цих функцій інспекторів з благоустрою відділу житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури Рокитнянської селищної ради;

9.3.2. може створювати інспекції з благоустрою населених пунктів.

9.4. Громадський контроль у сфері благоустрою населеного пункту здійснюється відповідно до статті 41 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

Розділ 10. Вимоги до здійснення благоустрою та утримання прибудинкової території

10.1. Утримання прибудинкової території здійснюється з дотриманням вимог Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 2005 року № 76, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 серпня 2005 року за № 927/11207, та ДБН  Б2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».

Для визначення прибудинкових територій багатоквартирних будинків застосовується Національний стандарт України ДСТУ-Н Б Б.2.2-9:2013 «Настанова щодо розподілу територій мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови», затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 лютого 2014 року № 56.

10.2. Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки території здійснюється власником або користувачем цієї ділянки.

Власник або користувач присадибної ділянки повинен забезпечити належне утримання території земельної ділянки загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

10.2.1.Власник або користувач присадибної ділянки може укласти договір з комунальним підприємством Рокитнянської селищної ради для забезпечення належного утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

10.2.2. Власники та користувачі присадибних ділянок несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки території, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/ або здоров’ю сторонніх осіб.

10.2.3. Власники собак зобов’язані утримувати їх у закритому подвір’ї на прив’язі або у вольєрі, з метою недопущення завдання шкоди здоров’ю та майну громадян;

10.3. Організація благоустрою присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік як безхазяйне майно або передані в комунальну власність як безхазяйне майно, здійснюється комунальним підприємством Рокитнянської селищної ради «Рокитнеблагоустрій».

10.4. Забороняється складати опале листя на прибудинкових територіях, а також поряд з контейнерними майданчиками.

10.5. Забороняється викидати трупи собак, котів та інших тварин або захоронювати їх у не відведених для цього місцях (контейнерах для сміття, газонах тощо).

10.6. Забороняється накопичувати на прибудинковій та дворовій території побутові і промислові відходи; влаштовувати звалища (будь-якого сміття, відходів будь-якої величини).

10.7. Забороняється транспортування та видалення відходів у несанкціоновані місця.

10.8. Водосток з дахів житлового будинку та господарських споруд влаштовувати таким чином, що запобігатиме попаданню атмосферних опадів з покрівель та карнизів будівель на територію суміжних сусідніх ділянок, або ділянок, що знаходяться поблизу. У разі неможливості дотримання даної вимоги - організовувати взаємоузгоджене водовідведення.

10.9. Прибирання та благоустрій прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків та належних до нього будівель і споруд здійснюється виконавцем відповідної послуги, відповідно договору на утримання та благоустрій прибудинкової території, укладеного з кожним власником квартири, орендарем чи квартиронаймачем (індивідуальний договір), або між виконавцем послуги і об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку або управителем, визначеним на конкурсній основі (колективний договір).

10.10. Власники, орендарі, користувачі квартир і приватних будинків зобов'язані укласти договори на збирання тв вивезення побутових відходів з підприємством, яке визначене виконавцем послуг із вивезення твердих побутових відходів.

 

Додаток
до Правил благоустрою території населених пунктів
Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району
Київської області (пункт 1 розділу VIІ)

МЕЖІ
утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій

№ з/п

Прилегла територія

Суб’єкти господарювання, на яких покладається утримання прилеглої території

Межі утримання прилеглої території підприємства, установи, організації (не менше)

1

2

3

4

1

Двори, тротуари, покриття проїзної частини проїздів, прибудинкової території житлового фонду ЖК, ЖБК і ОСББ

Житловий кооператив, житлово-будівельний кооператив, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

20 м від межі відведеної земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

2

Двори, тротуари, майданчики, покриття проїжджої частини вулиці, інші території земельних ділянок, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам

Власники або користувачі земельних ділянок

20 м від межі земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

3

Території, прилеглі до об’єктів соціальної інфраструктури

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

15 м від межі земельної ділянки до проїжджої частини вулиці

4

Території, прилеглі до автозаправних станцій

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

50 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

5

Території, прилеглі до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, авторемонтних майстерень, магазинів, ринків, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

6

Території, прилеглі до колективних гаражів

Гаражно-будівельні кооперативи

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

7

Території, прилеглі до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій

Підприємства, установи, організації, на балансі яких знаходяться вказані об’єкти

у радіусі 10 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

8

Автобусні зупинки та зупинки маршрутних транспортних засобів і стоянки (місця відстою) маршрутних таксі

Відповідні дорожньо-експлуатаційні підприємства або інші суб’єкти господарювання на договірних засадах

у радіусі 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

9

Майданчики для паркування

Суб’єкти господарювання, які утримують майданчики для паркування

20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

10

Мости, шляхопроводи, інші штучні споруди, території під шляхопроводами

Балансоутримувачі штучних споруд

10 м від периметру споруд

11

Контейнерні майданчики

Балансоутримувачі територій, на яких розміщено контейнерні майданчики

5 м від периметру споруди

12

Території, відведені під проектування та забудову

Фізичні особи, яким відповідно до законодавства відведені земельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи не ведуться

20 м від межі земельної ділянки, яка відведена під проектування та забудову, та до проїжджої частини вулиці

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь