ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ

Дата: 24.11.2023 14:29
Кількість переглядів: 98

Фото без описуПредставник платника податків

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що відповідно до п.38.2 ст.38 Податкового кодексу України, сплата податку та збору здійснюється платником податку безпосередньо, а у випадках, передбачених податковим законодавством, - податковим агентом, або представником платника податку.

Згідно з п.19.1 ст.19 ПКУ, платник податків веде справи, пов'язані зі сплатою податків, особисто або через свого представника. Особиста участь платника податків в податкових відносинах не позбавляє його права мати свого представника, як і участь податкового представника не позбавляє платника податків права на особисту участь у таких відносинах.

Представниками платника податків визнаються особи, які можуть здійснювати представництво його законних інтересів та ведення справ, пов'язаних із сплатою податків, на підставі закону або довіреності. Довіреність, видана платником податків - фізичною особою на представництво його інтересів та ведення справ, пов'язаних із сплатою податків, має бути засвідчена відповідно до чинного законодавства - п.19.2 ст.19 ПКУ.

Платники ЄП першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати ЄП протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що відповідно до п.295.1 ст.295 Податкового кодексу України, платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок (далі – ЄП) шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники ЄП можуть здійснити сплату ЄП авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

У разі якщо сільська, селищна або міська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок ЄП, то ЄП сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені п.п.12.3.4 п.12.3 ст. 12 ПКУ.

Нарахування авансових внесків для платників ЄП першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника ЄП щодо розміру обраної ставки ЄП, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності – п. 295.2 ст.295 ПКУ.

Відповідно до п. 295.5 ст.295 ПКУ, платники ЄП першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати ЄП протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої витягом з Електронного реєстру листків непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

Суми ЄП, сплачені відповідно до абзацу другого п. 295.1 і п. 295.5 ст.295, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника ЄП.

База оподаткування ПДВ для товарів, які ввозяться на митну територію України, та послуг, які поставляються нерезидентами на митній території України

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що відповідно до п.190.1

ст.190 ПКУ, базою оподаткування для товарів, що ввозяться на митну територію України, є договірна (контрактна) вартість, але не нижче митної вартості цих товарів, визначеної відповідно до розділу III Митного кодексу України, з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті і включаються до ціни товарів.

Базою оподаткування для тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, для яких встановлені максимальні роздрібні ціни, що ввозяться на митну територію України, є максимальна роздрібна ціна таких товарів без урахування податку на додану вартість.

При визначенні бази оподаткування для товарів, що ввозяться на митну територію України, перерахунок іноземної валюти у валюту України здійснюється за курсом валюти, визначеним відповідно до статті 39 1 ПКУ.

Для послуг, які постачаються нерезидентами на митній території України, базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість таких послуг з урахуванням податків та зборів, за винятком податку на додану вартість, що включаються до ціни постачання відповідно до законодавства. Визначена вартість перераховується в національну валюту за валютним (обмінним) курсом Національного банку України на дату виникнення податкових зобов'язань. У разі отримання послуг від нерезидентів без їх оплати база оподаткування визначається, виходячи із звичайних цін на такі послуги без урахування податку – п. 190.2. ст.190 ПКУ.

СГ мають право застосовувати лише РРО, включені до Державного реєстру

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє що, державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій (далі - Державний реєстр РРО) - це перелік моделей реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та їх модифікацій, які мають підтвердження відповідності вимогам діючих технічних регламентів та стандартів згідно із Законом України від 15.01.2015 №124-VIII «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та відповідають вимогам нормативних актів України, і такі РРО дозволені для застосування у сфері, визначеній Законом №265.

Суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані застосовувати РРО, що включені до Державного реєстру РРО, та/або програмні РРО з додержанням встановленого порядку їх застосування –п.3 ст.3 Закону №265.

На території України у сферах, визначених Законом №265, дозволено реалізовувати та застосовувати лише ті РРО вітчизняного та іноземного виробництва, які включені до Державного реєстру РРО, конструкція і програмне забезпечення яких відповідають конструкторсько-технологічній та програмній документації виробника - ст. 12 Закону № 265.

Оформлення найманого працівника на роботу

Головне управління ДПС у Київській області звертає увагу суб’єктів господаювання, що приймаючи  на роботу нового працівника, фізична особа – підприємець має пам’ятати, що  відповідно до положень Кодексу законів  про працю (КзПП),  правила оформлення  найманих працівників на роботу є однаковими  для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Послідовність дій ФОП при оформленні найманого працівника на роботу така:

  • подання особою документів щодо працевлаштування та заяви  про прийняття на роботу;
  • укладення в письмовій формі трудового договору з найманим працівником (п. 6 ч. 1 ст. 24 КзПП; типова форма трудового договору між працівником і роботодавцем, який використовує найману працю, затверджена наказом Мінпраці від 08.06.2001 № 260);
  • оформлення наказу (розпорядження) про прийняття на роботу (заповнюється типова форма № П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу», затверджена наказом Державного комітету статистики України від 05.12.2008 № 489);
  • подання повідомлення органу ДПС про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту (форму Повідомлення затверджено постановою КМУ від 17.06.2015  № 413 «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту» із змінами і доповненнями).

Крім того, на роботодавця покладаються обов’язки щодо:

  • ознайомлення працівника з локальними документами: правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, посадовою інструкцією, тощо;
  • оформлення трудової книжки та особової картки ф. № П-2;
  • формування особової справи працівника;
  • зазначення даних новоприйнятого працівника у «зарплатній» звітності бухгалтерії.

Статтею 21 Кодексу законів про працю України (КзППУ) встановлено, що трудовий договір – це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації, або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою:

  1. працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку;
  2. власник підприємства, установи, організації, або уповноважений ним орган чи фізична особа  зобов’язується виплачувати працівнику заробітну плату і забезпечувати належні умови праці, необхідні для виконання роботи, передбаченої законодавством про працю, колдоговором і угодою сторін.

Трудовий договір між ФОП та найманим працівником укладається письмово у 2-ох примірниках: по одному для кожної з сторін. Трудовим договором  передбачається, зокрема  строк дії договору, обов’язки працівника та роботодавця, робочий час, вихідні, тривалість щорічної оплачуваної відпустки, порядок вирішення спорів, оподаткування заробітної плати, тощо.

Повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту (далі - Повідомлення) подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою (крім повідомлення про прийняття на роботу члена виконавчого органу господарського товариства, керівника підприємства, установи, організації) та/або резидентом Дія Сіті до територіальних органів ДПС за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за формою згідно з додатком, до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором та/або до початку виконання робіт (надання послуг) гіг-спеціалістом резидента Дія Сіті засобами електронного зв’язку з використанням електронного підпису відповідальних осіб, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу.

У разі відсутності технічної можливості подання Повідомлення засобами електронного зв’язку в електронній формі, Повідомлення подається у формі документа на папері згідно з додатком до Постанови №413 разом з копією в електронній формі.

Залишаємось на зв’язку:

Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua 

Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь