Звіт про виконання місцевих бюджетів за І півріччя 2023 року Рокитнянської селищної територіальної громади

Дата: 16.08.2023 17:02
Кількість переглядів: 152

Фото без опису

Загальний фонд

Д О Х О Д И.

За І півріччя 2023 року бюджет Рокитнянської селищної територіальної громади отримав доходів у сумі 148 млн. 306,2 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року, надходження збільшились на 18 млн. 579,7 тис. грн., або становить 114,3 % до надходжень відповідного періоду минулого  року.

Власних доходів бюджет селищної громади отримав 95 млн. 400,2 тис. грн., що становить 108,0 % виконання плану. При плані 88 млн. 330,0 тис. грн. надійшло 95 млн. 400,2 тис. грн., що на 7 млн. 070,2 тис. грн. надійшло більше  планових показників. В порівнянні з відповідним періодом минулого року, надходження збільшились на 19 млн. 123,0 тис. грн. Темп росту становить 125,0 %.

Офіційних трансфертів надійшло у сумі 52 млн. 906,0 тис. грн., в тому числі:

Додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на де окупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації – 3 млн. 287,4 тис. грн.;

Дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я  за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету  отримано в сумі 867,4тис. грн.    

Освітньої субвенції із державного бюджету отримано в сумі 47 млн. 917,3 тис.грн.;

Субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам отримано в сумі – 833,8 тис. грн., а саме:

- на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції - 741,5 тис. грн.;

- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 62,9 тис. грн.;

- на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» - 29,4 тис. грн.

У загальному обсязі надходжень власних доходів бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади питома вага податку та збору на доходи фізичних осіб складає 66,6 %. При плані 62 млн. 450,0 тис. грн. надійшло 63 млн. 550,6 тис. грн., що становить 101,8 % виконання плану, або на 1 млн. 100,6 тис. грн. надійшло більше. В порівнянні з надходженнями  минулого року, податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло на 9 млн. 784,5 тис. грн. більше. Темп приросту становить 118,2 відсотки. У зв’язку із воєнним станом значно зріс податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військо службовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами, а саме на 5 млн. 708,4 тис. грн.

За звітний період до бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади надійшло 3,5 тис. грн. податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності.

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів надійшло в сумі 560,6 тис. грн.

Рентної плати за користування надрами загальнодержавного значення надійшло в сумі 53,9 тис. грн.

Рентної плати за користування надрами місцевого значення надійшло у сумі 387,5 тис. грн.

Акцизного податку з вироблених та ввезених на територію України підакцизних товарів (пальне) надійшло у сумі  2 млн. 544,9 тис. грн.

Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі  підакцизних товарів надійшло у сумі 1 млн. 623,8 тис. грн.

Місцевих податків та зборів надійшло у сумі 25 млн. 631,5 тис. грн., в тому числі:

 • податок на нерухоме майно – 2 млн. 370,6 тис. грн.;
 • плата за землю – 9 млн. 082,5 тис. грн.;
 • транспортний податок – 114,7 тис. грн.;
 • збір за паркування транспортних засобів – 35,0 тис. грн.;
 • туристичний збір – 2,6 тис. грн.;
 • єдиний податок з юридичних та фізичних осіб – 9 млн. 024,8 тис. грн.;
 • єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників (фіксований с/г податок) – 5 млн. 001,1 тис. грн.

Адміністративних штрафів та інших санкцій надійшло у сумі 78,0 тис. грн.

Плати за надання адміністративних послуг надійшло у сумі 674,1 тис. грн.

Державного мита надійшло у сумі 185,8 тис. грн.

Орендної плати за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди державними адміністраціями надійшло у сумі 9,7 тис. грн.

Інших надходжень надійшло у сумі 95,4 тис. грн., в тому числі:

 • 2,7 тис. грн. повернення Рокитнянською селищною радою до бюджету коштів минулого року  (0,5 тис. грн. - нестача конвертів та марок при інвентаризації, 2,2 тис. грн. – повернення у бюджет державного мита згідно рішення суду);
 • 2,8 тис. грн. повернення відділом освіти коштів (відшкодування за електроенергію за листопад-грудень місяці);
 • 89,9 тис. грн. повернення відділом культури коштів минулого року (рахунок-фактура за грудень місяць 2022 року за природній газ приміщень будинків культури та бібліотеки)

В И Д А Т К И.

За І півріччя 2023 року видатки загального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади з врахуванням міжбюджетних трансфертів затверджені зі змінами в сумі 183 млн. 077,0 тис. грн., фактичне виконання складає 146 млн. 854,5 тис. грн., або 80,2 %, що на 21,7 % більше в порівнянні зі звітним періодом минулого року.

Наявні ресурси бюджету спрямовувались, насамперед, на фінансування захищених статей видатків, зокрема: на оплату праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, придбання медикаментів та продуктів харчування, оплату комунальних послуг та енергоносії.

Із загального обсягу видатків, питома вага по галузях наступна:

 • на освіту – 65,2 %;
 • на державне управління – 10,8 %;
 • на охорону здоров’я – 2,6%;
 • на соціальний захист населення - 6,8 %;
 • на культуру, фізичну культуру та спорт - 5,5 %;
 • на житлово-комунальне господарство – 5,4%;
 • на економічну та іншу діяльність – 3,0%;
 • міжбюджетні трансферти – 0,8%.

Із загальної суми видатків на соціально-захищенні статті направлено 124 млн. 052,3 тис. грн., що складає 84,5%.

З них на:

 • оплату праці і нарахування – 106 млн. 472,1 тис. грн., або 72,5 %;
 • на оплату за спожиті енергоносії – 10 млн. 531,6тис. грн., або 7,2 %;
 • медикаменти та перев’язувальні матеріали – 4,9 тис. грн. або 0,004%;
 • харчування 3 млн. 618,5 тис. грн., або 2,5%;
 • на виплату допомог та пільг – 3 млн. 425,2 тис. грн., або 2,3%.

Середня заробітна плата працівників бюджетної сфери та органів місцевого самоврядування за звітний період склала 11128,47 грн.

Державне управління

Фінансування галузі державне управління за І півріччя 2023 року складає 15 млн. 797,9 тис. грн., що до плану становить 82,2 %. В порівняні з відповідним періодом минулого року видатки збільшилися на 5 млн. 115,3 тис. грн. або 47,8%.

На утримання апарату Рокитнянської селищної ради використано кошти в сумі 11 млн. 970,7 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях в сумі 14 млн 612,3 тис. грн., або 81,9 %. Видатки переважно проводилися на заробітну плату та оплату енергоносіїв, що складає 94,0 % від загальної суми видатків. Штатна чисельність працівників складає 116 шт. од., з них зайнято посад 98,5шт.од.

На утримання відділів та управління Рокитнянської селищної ради з юридично-правовим статусом використано кошти в сумі 3 млн. 552,6 тис. грн., при плані 4 млн 288,2 тис. грн., або 82,9%. Штатна чисельність працівників 29 шт. од. Видатки переважно проводилися на заробітну плату, оплату енергоносіїв, що складає 96,3 % від загальної суми видатків.

274,6 тис. грн. спрямовано на утримання КУ Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Рокитнянський трудовий архів» згідно Програми розвитку «Рокитнянського трудового архіву» на 2023-2024 роки.

Видатки на утримання закладів освіти

Видатки на утримання закладів освіти становлять 95 млн. 692,6 тис. грн. при плані 111 млн. 201,3 тис. грн., або 86,1%. Штатна чисельність працівників галузі освіти 1004,75 шт. од., що на 4,0 одиниці менше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Із загальної суми видатків за рахунок освітньої субвенції  проведено видатків на оплату праці з нарахуванням педагогічному персоналу загальноосвітніх закладів на суму - 46 млн. 013,3 тис. грн., або 48,1 % від загальної суми видатків направлених на галузь освіти.

За рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я профінансовано видатків на оплату праці з нарахуванням іншого персоналу на суму – 867,4 тис. грн., або 0,9 % від загальної суми видатків.

За рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на де окупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації на суму 3 млн. 287,4 тис. грн. видатки спрямовувались на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічному персоналу.

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції проведено видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічному персоналу Комунального закладу Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Рокитнянський інклюзивно-ресурсний центр» на суму 623,8 тис. грн.

Із загальної суми видатків на освіту значну питому вагу займають видатки на оплату праці з нарахуванням – 80 млн. 439,0 тис. грн., або 84,1 % та енергоносіїв – 8 млн. 379,3 тис. грн., або 8,8 %, продукти харчування – 3 млн. 154,5 тис. грн., або 3,3 %, інші виплати населенню – 3,6 тис. грн., або 0,004 %.

Протягом звітного періоду виплата заробітної плати проводилася в повному обсязі.

Фінансувалися:

- 17 комунальних закладів загальної середньої освіти в тому числі: 1 Рокитнянський ліцей Мала академія наук Рокитнянської селищної ради, 1 опорний заклад освіти Синявський ліцей з Ольшаницькою філією опорного закладу освіти (Синявський ліцей), 9 ліцеїв, 5 гімназій (Савинецька, Запрудянська та Шарківська, Рокитнянська гімназія № 4, Рокитнянська гімназія № 5), 1 початкова школа (Маківська);

- 15 закладів дошкільної освіти;

- 2 заклади позашкільної освіти в тому числі: 1 Центр дитячої та юнацької творчості Рокитнянської селищної ради, 1 Рокитнянський ліцей Мала академія наук Рокитнянської селищної ради;

- інші заклади освіти, а саме: 1 Комунальний заклад Рокитнянської селищної ради «Рокитнянський інклюзивно-ресурсний центр», 1 Комунальна установа «Рокитнянський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Рокитнянської селищної ради, Централізована бухгалтерія, господарча група та КЗ «Музична школа».  

В загальноосвітніх закладах функціонує 193 класи, в них навчається 3256 учнів, в порівнянні з відповідним періодом минулого року відбулося збільшення двох класів по Маківській початковій школі та відповідне збільшення дітей.  

 Діє 1 група продовженого дня, за рахунок батьківської плати, які відвідують 22 дітей.

 Шкіл–дитячих  садків – 6, відвідують 109 дитини дошкільного віку.

В закладах дошкільної освіти функціонує 20 груп в яких спискова кількість - 426 дітей (фактичне відвідування - 313 дітей). Кількість груп зменшено з 01.09.2022 на виконання Рішення виконавчого комітету Рокитнянської селищної ради  № 182 від 11.08.2022 року "Про погодження проведення оптимізації дошкільних груп у закладах дошкільної освіти Рокитнянської селищної ради".

Згідно рішення Рокитнянської селищної ради № 2042-33-УІІІ від 1 грудня 2022 року «Про організацію харчування дітей в закладах освіти Рокитнянської селищної ради на 2023 рік», а саме:

 • встановлена грошова вартість харчування на один день в закладах дошкільної освіти та дошкільних відділеннях: діти віком 1-4 років – 70,96 грн., діти віком 4-6 (7)років – 83,59 грн., встановлено батьківську плату за фактичний день відвідування дитиною ЗДО віком від 1 до 4-х років - 28,00грн. та від 4-х до 6-ти (7) років – 33,00 грн., діти отримують триразове харчування.

Від плати за харчування в ЗДО, дошкільних групах звільняються: діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти під опікою, діти із сімей, які отримують допомогу відповідно ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», діти інваліди, діти учасників АТО і ООС, сім’ї які мають трьох і більше дітей, діти з числа внутрішньо-переміщених осіб та діти третьої – першої зони потерпілі внаслідок Чорнобильської катастрофи, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних групах, діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних і збройних конфліктів, діти з числа осіб, визначених у статті 10 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії та соціального захисту», діти призваних осіб на військову службу під час мобілізації відповідно до Указу Президента України «Про загальну мобілізацію» від 24.02.2022 № 69/2022. В зв’язку з запровадженням  військового стану на території України  згідно указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 та відсутністю укриттів з метою забезпечення безпеки дітей та працівників закладів освіти  Рокитнянської громади переведено на простій. Відповідно харчування в дошкільних закладах освіти (ЗДО «Малятко», ЗДО «Лісова казка», ЗДО «Зірочка», ЗДО «Сонечко», ЗДО «Росинка», ЗДО «Ромашка», ЗДО «Дзвіночок») не проводилося з 01.01.2023 року.

Встановлена грошова вартість харчування на один день в закладах загальної середньої освіти:  діти від 6-ти до 11 років – 42,13 грн., діти від 11-ти до 14-ти років - 46,36 грн., діти від 14-ти до 18-ти років - 48,48 грн., встановлено батьківську плату за фактичний день відвідування дитиною ЗЗСО віком від 6-ти до 11 років - 16,00 грн.

Від плати за харчування в ЗЗСО звільняються: діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти під опікою, діти із сімей, які отримують допомогу відповідно ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», діти учасників АТО і ООС, діти з числа внутрішньо-переміщених осіб, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах (групах), діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних і збройних конфліктів, діти з числа осіб, визначених у статті 10 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії та соціального захисту», діти призваних осіб на військову службу під час мобілізації відповідно до Указу Президента України «Про загальну мобілізацію» від 24.02.2022 № 69/2022, діти, евакуйовані із зони відчуження, діти, які є особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тих, що проживали у зоні безумовного (обов’язкового) віднесення з моменту аварії до прийняття постанови про віднесення, відповідно до ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Загальна сума касових видатків на харчування  дітей по відділу освіти склала – 3 млн. 154,5 тис. грн. з них: по закладах дошкільної освіти – 1 млн. 070,0 тис. грн., по дошкільних відділеннях – 240,0 тис. грн., по закладах загальної середньої освіти – 1 млн. 844,5 тис. грн.

Видатки на утримання Комунального закладу Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Музична школа» становлять – 3 млн. 441,0 тис. грн. В школі навчається 210 дітей по 13-ти спеціальностях, із них: 87 учнів отримують освіту в школі безкоштовно – це діти із багатодітних родин,  штат працівників – 39,32 штатних одиниць. Видатки загального фонду спрямовувались на заробітну плату з нарахуванням в сумі – 3млн. 324,4 тис. грн., оплата послуг (крім комунальних) в сумі -2,9тис.грн., та частково на енергоносії в сумі – 113,7тис.грн.

Видатки на охорону здоров`я

На фінансування галузі охорони здоров’я за І півріччя 2023 року заплановано 6 млн. 447,1 тис. грн. за рахунок бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади  профінансовано видатки на суму 3 млн. 856,9 тис. грн., або 59,8 %від загальної суми видатків.

Із загальної суми видатків по плану використання було спрямовано на соціально-захищенні статті в сумі – 3 млн.836,8 тис. грн., або 99,5 %, а саме:

 • заробітна плата з нарахуваннями – 291,6 тис. грн. або 7,6 % від загального обсягу видатків;
 • розрахунки за енергоносії – 3 млн. 534,5 тис. грн., або 91,6% від загального обсягу видатків;
 • придбання медикаментів – 10,7 тис. грн., або 0,3 %.

Фінансування комунального некомерційного підприємства Рокитнянської селищної ради Київської області «Рокитнянська багатопрофільна лікарня» за І перше півріччя 2023 року проводилося відповідно до підпункту «г», пункту 3 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України та складає в сумі – 2 млн. 801,9 тис. грн. в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

Фінансування КНП Рокитнянської селищної ради „Рокитнянський центр первинно медико-санітарної допомоги”, який включає 7 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 15 ФАПів здійснювалось відповідно до підпункту «г», пункту 3 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України в частині  оплати комунальних послуг та енергоносіїв – 742,6 тис. грн.;

- на виконання заходів «Програми громадського здоров’я, розвитку та оновлення матеріально-технічної бази КНП Рокитнянський центр первинної медико-санітарної допомоги» спрямовано 20,8 тис. грн., а саме: на придбання медикаментів в сумі – 10,7 тис. грн.( наркотичних препаратів),  та забезпечення   потреб чергового кабінету – 10,1 тис. грн. (запчастини на авто)

- на виконання заходів «Програми місцевих стимулів для медичних працівників фельдшерсько-акушерських пунктів Рокитнянської територіальної громади Білоцерківського району Київської області» спрямовано – 291,6 тис. грн.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення

Фінансування галузі соціального захисту та соціального забезпечення за перше півріччя 2023 року складає 9 млн. 920,2 тис. грн.

Видатки на утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області складають 3 млн. 973,6 тис. грн. з них: 3млн. 790,0 тис. грн. або 95,4 % складають захищені статті видатків. Штатна чисельність  працівників 65,5 одиниць, що на 2,0 одиниці більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.  

На утримання відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання одиноких громадян похилого віку та осіб з інвалідністю с. Насташка використано – 1 млн.070,5 тис. грн., в тому числі за рахунок спеціальних коштів 167,7 тис. грн. В даний час в цьому будинку проживає 15 підопічних. Забезпечення їх необхідними засобами проводилось по мірі потреби, як за рахунок загального фонду так і за рахунок спеціального фонду. Видатки на харчування одного підопічного в день – 82 грн. 28 коп.

43 соціальних працівників обслуговують 1031 одиноких та інвалідів, які потребують допомоги на дому. 

Видатки на утримання центру соціальних служб Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області складає – 714,7 тис. грн., з них 91,5% захищені статті видатків, а саме: заробітна плата з нарахуваннями в сумі - 612,7тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв в сумі – 9,2 тис. грн., надана допомога у вигляді продуктів харчування 25-ти сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах в сумі – 18,2 тис. грн. та виплата грошової допомоги 4-м сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах в сумі 14,0тис.грн. Штатна чисельність працівників складає 9 шт. од.

Видатки на утримання комунального закладу Рокитнянського центру соціальної підтримки дітей та сімей «Чебурашка» Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області складають – 1 млн. 805,7 тис. грн., з них: захищені статті видатків 1 млн. 771,4 тис. грн. або 98,1 %, а саме: заробітна плата з нарахуваннями, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, продукти харчування. У звітному періоді в Центрі перебувало 17 дітям, з них: діти до 6 років -2, від 6 до 11 років – 6, від 11 до 14 років – 6, від 14 до 18 років - 3. Яким було надано послуги, а саме: створення належних житлово-побутових та психолого – педагогічних умов для забезпечення нормальної життєдіяльності дітей, надання їм можливості для навчання та дозвілля, забезпечення цілодобового догляду, організація медичного догляду, сприяння влаштуванню вихованців Центру до сімейних форм виховання, підготовка дітей до самостійного життя. Штатна чисельність працівників складає 21 шт. од. Харчування дітей здійснюється відповідно до норм, встановлених законодавством та керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 №305 «Про затвердження норм та порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку». Видатки на продукти харчування на одну дитину в день в середньому становить 150,21 грн. Діто-дні за І півріччя 2023 року становлять 2975.

На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги спрямовано – 388,7 тис. грн. Кількість фізичних осіб, яким виплачувалася компенсація за надання соціальних послуг склала – 42 особи.

На інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення профінансовані видатки на суму – 3 млн.037,5 тис. грн. з них:

 • по програмі "Турбота" Рокитнянської селищної ради на суму 1млн.377,2тис.грн. надано допомоги 155-ти жителям Рокитнянської селищної територіальної громади з них: допомоги на поховання громадянам, які не досягли пенсійного віку 13-ти жителям в сумі 26,0 тис. грн., надано матеріальної допомоги на лікування 136-ти жителям в сумі 1 млн. 298,0 тис. грн. (з них 24,0тис.грн. гемодіаліз -6 жителям), та придбання хлібобулочних виробів на суму – 13,2 тис. грн., 1- му жителю в сумі – 15,0 тис. грн. для лікування муковісцидосу, 5- ти жителям в сумі – 25,0 тис. грн. допомога постраждалим сім’ям внаслідок виникнення стихійного лиха;
 • по програмі з надання соціальної та правової допомоги демобілізованим військовослужбовцям – учасникам бойових дій, та їх сім’ям -125 жителю на суму 1 млн. 526,5 тис. грн., з них:
 • допомога на поховання загиблих військовослужбовців 11-ти сім’ям в сумі -330,0 тис. грн., допомога на встановлення пам’ятника 12-ти  сім’ям в сумі -240,0тис.грн., допомога на лікування пораненим військовослужбовцям 27–ми чол. в сумі - 215,0 тис. грн., матеріальна допомога УБД 1-му чол. в сумі – 1,5 тис. грн., одноразова допомога членам ДФТГ 74-м чол. в сумі – 740,0 тис. грн.;
 • по програмі фінансового забезпечення компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян та інших пільг передбачених законодавством використано в сумі 115,2 тис. грн. з них: на надання пільг окремих категоріям громадян з оплати послуг зв’язку в сумі 46,2 тис. грн., на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті в сумі – 69,0 тис. грн.;
 • по програмі підтримки сім’ї, забезпечення прав дітей та оздоровлення використано кошти в сумі – 18,6 тис. грн., а саме: проведені заходи до Міжнародного дня захисту дітей на суму 14,6 тис. грн. та оплачені транспорті витрати по перевезенню 17-ти дітей до місць оздоровлення в с. Чайки Обухівського району на суму 4,0тис.грн.

Видатки на галузь культура і мистецтво

На утримання установ культури та заходів селища за звітний період використано 5 млн. 336,1 тис. грн. За рахунок їх утримувались:

 • 1 Комунальний заклад Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Публічна бібліотека», в підпорядкуванні якої 18 бібліотек – філій (17 сільських та 1 селищна бібліотеки-філії) та дитяча бібліотека-філія;
 • 1 Комунальний заклад Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Центральний будинок культури», в підпорядкуванні якої селищний будинок культури та 12 сільських будинків культури та 6 сільських клубів;
 • 7 інших установ - це централізована бухгалтерія, народний інструментальний ансамбль народних інструментів «Дивограй», народний вокальний ансамбль «Гармонія», народний аматорський ансамбль української пісні «Барви», народний аматорський театр ляльок «Теремок»,  народний фольклорно-етнографічний ансамбль «Чиста криниця», народний аматорський ансамбль української пісні «Мрія».

Із загальної суми видатків галузі культура і мистецтво 93,9% коштів направлялися на захищені статті, а саме: на заробітну плату з нарахуваннями – 4 млн. 369,9 тис. грн., на оплату  енергоносіїв – 642,0 тис. грн.

Видатки на проведення заходів складають 30,8 тис. грн. Штат працівників галузі культура – 78,25 одиниці, в порівнянні з відповідним періодом минулого року залишається не змінною.

Фінансування видатків на фізичну культуру і спорт та засобів масової інформації

На утримання закладів спортивної спрямованості у бюджеті Рокитнянської селищної територіальної громади передбачені видатки 4 млн. 043,7 тис. грн. Видатки на фізкультуру і спорт  склали в сумі 2 млн. 680,9 тис. грн., а саме:

- утримання «Рокитнянської дитячо-юнацької спортивної школі» - 2 млн. 479,9 тис. грн., з штатною чисельністю працівників - 29 шт. од.;

- на виконання заходів програми розвитку фізичної культури і спорту Рокитнянській селищній територіальній громаді «Рокитнянщина спортивна» на 2022-2025 роки направлено та профінансовано 201,0 тис. грн., а саме для організації та проведення 28-ми спортивних районних, міжрайонних, обласних та всеукраїнських змагань з різних видів спорту, до проведення яких було залучено 1813 учасників.

Фінансування видатків на  житлово-комунальне господарство

Видатки на утримання житлово-комунального господарства та проведення благоустрою Рокитнянської селищної територіальної громади у загальному фонді становлять 7 млн. 992,2 тис. грн. при плані 10 млн. 045,8 тис. грн., або 79,6 %, з них: профінансовано:

 • через відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури Рокитнянської селищної ради в сумі – 230,8 тис. грн.;
 • КП «Рокитнеблагоустрій» в сумі – 5 млн. 233,6 тис. грн.;
 • КП «Рокитнетепломережа» в сумі – 21,0 тис. грн.;
 • КП «Рокитне ЖЕП» в сумі – 947,4 тис. грн., з них: 200,0 тис.грн ремонт даху будинку по вул. Ентузіастів, 8;
 • КП «Рокитне водоканал» в сумі – 302,4 тис. грн.;
 • на відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) в сумі – 1 млн. 257,0 тис. грн., по КП «Рокитне водоканал» видатки спрямовувались на виплату заробітної плати та нарахування на неї.

Фінансування видатків на економічну діяльність

На виконання програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою по Рокитнянській селищній раді на 2022-2024 роки (зі змінами) профінансовано 2 млн. 552,9 тис. грн., а саме: для оплати послуг за утримання доріг в зимовий період, на поточний ремонт доріг, на виготовлення кошторисної документації на тротуар по вул. Незалежності.

На фінансування Членських внесків до ВАОМС «Асоціація міст України» видатків передбачено бюджетом та профінансовано в сумі - 24,8 тис. грн.

На виконання заходів програми підтримки діяльності та розвитку комунального підприємства Рокитнянської селищної ради «Аптека №1» профінансовано в сумі – 263,8 тис. грн.

Фінансування видатків на іншу діяльність

На виконання заходів програми фінансової підтримки та збільшення статутного фонду Комунального підприємства Рокитнянської селищної ради «Телерадіокомпанія «Рокита» профінансовано 383,5 тис. грн. при плані на вказаний період 392,3 тис. грн.

На виконання заходів програми Рокитнянської селищної ради по підтримці заходів територіальної оборони (ДФРТГ №1) на території Рокитнянської селищної територіальної громади (зі змінами) за І півріччя 2023 року, профінансовано видатки в сумі – 794,2 тис. грн.

На виконання заходів програми захисту населення і територій Рокитнянської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2021-2025 роки (зі змінами) за І півріччя 2023 року профінансовано видатки в сумі – 228,3 тис. грн., з них: 100,0 тис. грн. на КП «Рокитне ЖЕП» поточний ремонт підвального приміщення житлового будинку (протирадіаційне укриття) по вул. Вокзальна, 36.

На виконання заходів програми «Поліцейський офіцер громади на 2022-2023 роки» (зі змінами), профінансовано видатки в сумі – 160,2 тис. грн. при плані на вказаний період 663,0 тис. грн.

Міжбюджетні трансферти

Видатки по міжбюджетним трансфертах за звітний період передбачені в сумі 1 млн. 361,0 тис. грн., з них профінансовано 1 млн. 170,0 тис. грн., а саме:

Відповідно рішення сесії Рокитнянської селищної ради № 2277-36-УІІІ від 09.03.2023 року були передбачені видатки по загальному фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади у вигляді міжбюджетного трансферту в сумі 200,0 тис. грн. на виконання заходів програми «Поліцейський офіцер громади на 2022-2023роки» (зі змінами), затвердженої рішенням сесії від 23.09.2022№ 1986-31-УІІІ, для придбання паливо мастильних матеріалів для службового автотранспорту поліцейського офіцера громади, профінансовано видатки в сумі – 200,0тис.грн.

Відповідно рішення сесії Рокитнянської селищної ради № 2356-37-УІІІ від 13.04.2023 року були передбачені видатки по загальному фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади у вигляді міжбюджетного трансферту в сумі 275,0 тис. грн. на виконання заходів  «Програми фінансової підтримки 18 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Київській області на 2023 рік, затвердженої рішенням сесії № 2265-36-УІІІ від 09.03.2023 року, профінансовано видатки в сумі- 275,0тис.грн.

Відповідно рішення сесії Рокитнянської селищної ради № 2495-39-УІІІ від 25.05.2023 року були передбачені видатки по загальному фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади у вигляді міжбюджетного трансферту в сумі 695,0 тис. грн. на виконання заходів  «Програми фінансової підтримки військовим частинам, підрозділам Збройних Сил України, центрам комплектування та соціальної підтримки на 2023 рік» в новій редакції затвердженої рішенням сесії № 2354-37-УІІІ від 13.04.2023року, профінансовано видатки в сумі 695,0тис.грн. а саме: для військової частини Міністерства оборони України А0543 – 600000,00грн., для військової частини 1471 державної прикордонної служби України – 95000,00 грн..

Спеціальний фонд

Д О Х О Д И.

За І півріччя 2023 року до спеціального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади надійшло коштів в сумі 4 млн. 666,2 тис. грн., в тому числі:

 • екологічного податку – 134,7 тис. грн.;
 • грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 14,7 тис. грн.;
 • плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  надійшло - 869,3 тис. грн.;
 • надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності становлять – 2,1 тис. грн.;
 • плати за оренду майна бюджетних установ - 568,3  тис. грн.;
 • від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 1,6 тис. грн.;
 • благодійних внесків, грантів та дарунків – 2 млн. 011,6 тис. грн.;
 • коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб – 491,9 тис. грн.;
 • коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності – 572,0 тис. грн.

Власні надходження в розрізі бюджетних установ надходження становлять 3 млн. 944,8  тис. грн.:

 • по відділу освіти Рокитнянської селищної ради – 1 млн. 635,4  тис. грн.;
 • відділу культури, молоді та спорту Рокитнянської селищної ради – 429,8 тис. грн.;
 • КЗ  «Музична школа» – 121,0 тис. грн.;
 • Рокитнянському територіальному центру соціального обслуговування  «Надання соціальних послуг» – 277,1 тис. грн.;
 • відділу житлово-комунального господарства благоустрою та розвитку інфраструктури - 2,1 тис. грн.;
 • селищній раді – 503,5 тис. грн.;
 • Комунальному закладу Рокитнянської селищної ради «Рокитнянський центр соціальної підтримки дітей та сімей «Чебурашка» - 970,9тис.грн.;
 • КУ «Рокитнянському трудовому архіву» – 5,0 тис. грн.

В И Д А Т К И.

За І півріччя 2023 року бюджетними установами було використано  коштів спеціального фонду на загальну суму – 11 млн. 135,8 тис. грн., з них:

- за рахунок власних надходжень в сумі – 1 млн. 367,6 тис. грн.;

- за рахунок коштів бюджету розвитку в сумі – 7 млн.313,9 тис. грн.;

- за рахунок інших джерел власних надходжень в сумі – 2 млн. 454,3 тис. грн.

в тому числі :          

        галузі «Державне управління» на  суму – 508,3 тис. грн.,

        галузі «Освіта» на  суму – 4 млн.945,5 тис. грн.,

        галузі «Охорона здоров’я» на суму – 1 млн.727,9 тис. грн.,

        галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» на суму – 1млн. 110,7 тис. грн.,

        галузі «Культура і мистецтво» на суму – 500,0 тис. грн.,

        галузі «Житлово-комунальне господарство»  на суму – 86,0 тис. грн.,

        галузі «Економічна діяльність» на суму – 276,8 тис. грн.,

        галузі «Інша діяльність» на суму – 1 млн. 032,6 тис. грн.,

       «Міжбюджетні трансферти» на суму – 948,0 тис. грн. з них: 

Відповідно рішення сесії Рокитнянської селищної ради № 2356-37-УІІІ від 13.04.2023 року були передбачені видатки по спеціальному фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади у вигляді міжбюджетного трансферту в сумі 548,0 тис. грн. на виконання заходів  «Програми фінансової підтримки 18 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Київській області на 2023 рік, затвердженої рішенням сесії № 2265-36-УІІІ від 09.03.2023 року, профінансовано видатки в сумі – 548,0 тис. грн.

Відповідно рішення сесії Рокитнянської селищної ради №2495-39-УІІІ від 25.05.2023 року були передбачені видатки по спеціальному фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади у вигляді міжбюджетного трансферту в сумі 400,0 тис. грн. на виконання заходів  «Програми фінансової підтримки військовим частинам, підрозділам Збройних Сил України, центрам комплектування та соціальної підтримки на 2023 рік» в новій редакції затвердженої рішенням сесії № 2354-37-УІІІ від 13.04.2023року, профінансовано видатки в сумі 400,0 тис. грн. для військової частини Міністерства оборони України А0543.

Дебіторська  та кредиторська заборгованість

Дебіторська заборгованість загального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади станом на 01.07.2023 року склала – 19,6 тис. грн., а саме:

 •           по Рокитнянській селищній раді – 13,3  тис грн. (по підписці періодичних видань);
 •           по відділу освіти – 6,3 тис. грн. (по підписці періодичних видань).

Дебіторська заборгованість спеціального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади станом на 01.07.2023 року відсутня.

Кредиторська заборгованість загального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади станом на 01.07.2023 року відсутня.

Кредиторська заборгованість спеціального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади станом на 01.07.2023 року склала – 4,6 тис. грн., а саме:

- по Рокитнянській селищній раді – 4,6 тис. грн. (вартість експертизи по капітальному ремонту у адмінбудівлі селищної ради в с. Ольшаниця).

I. Доходи

II. Видатки

Начальник фінансового управління Людмила ГОРОБЕЦЬ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь