ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ

Дата: 07.04.2023 11:00
Кількість переглядів: 210

Фото без описуГоловне управління у Київській області повідомляє, що Законом України від 30 червня 2021 року № 1591-ІХ «Про платіжні послуги» (далі-Закон №1591-ІХ) створено умови для переходу української платіжної інфраструктури на міжнародний стандарт обміну платіжними повідомленнями ISO 20022, який є основою функціонування європейських платіжних систем.

На виконання вимог Закону №1591-ІХ Правлінням Національного банку України прийнята постанова від 16.09.2021 № 93 «Про запровадження міжнародного стандарту ISO 20022 у платіжній інфраструктурі України», згідно з якою в рамках реалізації проекту Національного банку України «Розвиток платіжній інфраструктурі України» з 01 квітня 2023 року запроваджується у платіжній інфраструктурі України міжнародний стандарт ISO 20022.

У зв’язку з цим, Національний банк України з 01 квітня 2023 року впроваджує систему електронних платежів нового покоління СЕП – 4,0, у якій забезпечено можливість цілодобового режиму роботи СЕП 24/7 без зупинення роботи із виконання міжбанківських платіжних операцій.

Таким чином, з 01 квітня 2023 року усі міжбанківські платіжні операції в гривні здійснюватимуться з переходом на щоденне опрацювання переказів в національній валюті, включаючи вихідні та святкові дні. Тобто ДПС буде отримувати від Казначейства інформацію про надходження на бюджетні/небюджетні рахунки також у вихідні та святкові дні.

З метою врегулювання механізму сплати податків, зборів, платежів, єдиного внеску в умовах дії міжнародного стандарту ISO 20022, наказом Міністерства фінансів України від 22.03.2023 №148 «Про затвердження Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 березня 2023 року за № 528/39584, затверджено Порядок заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення.

Наказ Міністерства фінансів України №148 набирає чинності з 01 квітня 2023 року. 

Цим наказом передбачено, що платники під час сплати податків, зборів, платежів, єдиного внеску з 01 липня 2023 року використовують виключно структурований формат реквізиту «Призначення платежу», який включає заповнення тільки двох обов’язкових полів, а саме «Код виду сплати» та «Додаткова інформація запису». Це не стосується платників єдиного рахунку.

Також одночасно для всіх платників запроваджено перехідний період, який надає можливість до 01 липня 2023 року при сплаті податків, зборів, єдиного внеску використовувати і старий формат реквізиту «Призначення платежу» (наказ Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року № 666 втрачає чинність 01 липня 2023 року).

Для яких СГ з 01 січня 2023 року є обов’язковим застосування безготівкових розрахунків з використанням pos-терміналів

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що з 01 січня 2023 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2022 року № 894 «Про встановлення строків, до настання яких торговці повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (надані послуги)», якою передбачено обов’язок торговців, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення понад 25 тисяч осіб, незалежно від площі торгівельного об’єкту, встановити у 2023 році pos-термінали для розрахунків. 

Звертаємо увагу платників податків на дотриманні вимог діючого законодавства в частині забезпечення можливості здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв). 

Видача довідки про сплату податкових зобов’язань платником податку – резидентом,
який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобов’язань

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що відповідно до п,179.3 ст.179 Податкового кодексу України, платники податку - резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов'язані подати до контролюючого органу податкову декларацію не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду. 

Контролюючий орган протягом 30 календарних днів після надходження податкової декларації зобов'язаний перевірити визначене податкове зобов'язання, сплату належної суми податку і видати довідку про таку сплату та про відсутність податкових зобов'язань з цього податку, що подається до органів митного контролю під час перетину митного кордону і є підставою для проведення митних процедур. 

Форму такої довідки встановлено Порядком оформлення і видачі Довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов’язань), затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 № 568, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.07.2017 за № 839/30707 (далі – Наказ №568).

Порядок видачі довідки регламентується Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010  № 1243 "Про затвердження Порядку видачі довідки про сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку - резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобов'язань з такого податку".

Для отримання довідки платник податку має подати такі документи:

- Декларації про майновий стан і доходи за три останні звітні податкові періоди (у разі наявності невиконаного обов’язку з подання) та за звітний період поточного року (з початку поточного року до строку, на який припадає день подання такої декларації).

- Заяву за формою, наведеною в додатку до Наказу № 568.

Заява подається платником податків (уповноваженим представником) до контролюючого органу за місцем податкового обліку (місцем проживання), фізичними особами - платниками податків (крім самозайнятих осіб), які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання (тимчасово переміщені особи), заява подається  до будь-якого контролюючого органу в один із таких способів:

- безпосередньо до контролюючого органу;

- поштою;

- засобами інформаційно-комунікаційної системи "Електронний кабінет", вхід до якої здійснюється за адресою: cabinet.tax.gov.ua (розділ "Листування з ДПС").

Контролюючий орган протягом 30 календарних днів надає довідку або відмовляє у її наданні у випадку наявності несплачених податкових зобов’язань.

Довідка видається безпосередньо в контролюючому органі за місцем податкового обліку, а ті платники податків – фізичні особи (крім самозайнятих осіб), які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання (тимчасово переміщені особи), – у контролюючому органі, до якого подано заяву, за умови підтвердження задекларованих у декларації сум.

Звертаємо увагу, що бланк та зразок заяви, яка подається для отримання Довідки, розміщені в підрозділі "Адміністративні послуги" розділу "Діяльність" субсайту ГУ ДПС у Київській області.

З 01 січня 2023 року триває кампанія декларування доходів громадян

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що з 01 січня 2023 року по 01 травня 2023 року в Україні триває кампанія декларування доходів громадян.

Обов’язок  платника податку подавати річну декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) встановлений статтею 179 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). 

Податкова декларація не подається, а   обов'язок щодо подання декларації вважається виконаним, якщо платник податку на доходи фізичних осіб отримував такі доходи:

- від податкових агентів, які згідно з розділом ІУ ПКУ  не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

- виключно від податкових агентів, незалежно від виду та розміру нарахованих (виплачених, наданих) доходів, крім випадків, прямо передбачених розділом ІУ ПКУ ;

- від операцій з продажу, обміну, дарування майна, дохід від яких відповідно до розділу  ІУ ПКУ не оподатковується або оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному посвідченні договорів податок був сплачений;

- у вигляді об'єктів спадщини, які відповідно до розділу ІУ ПКУ оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 ПКУ.

Фізичні особи, які  отримали у  звітному 2022 році доходи, з яких не був сплачений податок, повинні подати податкову декларацію про майновий стан і доходи до 01 травня 2023 року.

Такі особи зобов'язані самостійно, до 01 серпня 2023 року, сплатити суму податкового зобов'язання, визначену в поданій  податковій декларації (податку на доходи фізичних осіб - 18% та військового збору - 1,5%). 

Платники податку - резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов'язані подати до контролюючого органу податкову декларацію не пізніше 60 календарних днів, які передують виїзду. 

Контролюючі органи протягом 30 календарних днів після надходження податкової декларації зобов'язані перевірити визначене податкове зобов'язання та сплату належної суми податку і видати довідку про сплату та про відсутність податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, яка подається до органів митного контролю під час перетину митного кордону та є підставою для проведення митних процедур. 

Податкова декларація про майновий стан і доходи подається за формою, затвердженою Наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859 (у редакції Наказу Міністерства фінансів України від 17.12.2020 №783), зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.05.2022 року № 143 «Про внесення змін до форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.06.2022 за № 593/37929).

Форми для заповнення декларації розміщено на офіційному вебпорталі ДПС в Електронному кабінеті платника в меню «Бланки звітності» за посиланням: https://cabinet.tax.gov.ua/form/view/F0100213.

Безповоротна та поворотна фінансова допомога

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що фінансова допомога може  надаватися платникам податків на безповоротній або поворотній основі. 

Відповідно до п.п.14.1.257 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України, безповоротною фінансовою допомогою є: 

- сума коштів, передана платнику податків згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких договорів; 

- сума безнадійної заборгованості, відшкодована кредитору позичальником після списання такої безнадійної заборгованості; 

- сума заборгованості одного платника податків перед іншим платником податків, що не стягнута після закінчення строку позовної давності; 

- основна сума кредиту або депозиту, що надані платнику податків без встановлення строків повернення такої основної суми, за винятком кредитів, наданих під безстрокові облігації, та депозитів до запитання у банківських установах, а також сума процентів, нарахованих на таку основну суму, але не сплачених (списаних). 

Поворотна фінансова допомога -  це сума коштів, яка надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення. 

З початку року на підтримку Збройних сил України платники Київщини спрямували 313 млн грн військового збору

Такий показник на 30% перевищує надходження відповідного періоду минулого року, що у грошовому вираженні дорівнює 73 млн грн. 

Нагадуємо, військовий збір сплачується за ставкою 1,5% з отриманих доходів, які оподатковуються ПДФО: заробітна плата, іноземні доходи, суми винагород та інших виплат, нарахованих відповідно до умов цивільно-правового договору, пасивні доходи, у тому числі, роялті, дивіденди, страхові виплати тощо.

Впроваджено нову версію УКТ ЗЕД

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє що 01 січня 2023 року набрав чинності Закон України від 19 жовтня 2022 року № 2697-IX «Про Митний тариф України». 

Митний тариф України містить перелік ставок загальнодержавного податку - ввізного мита на товари, що ввозяться на митну територію України і систематизовані згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД).

Отже, з 01 січня 2023 року впроваджується нова версія УКТ ЗЕД, яка побудована на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів версії 2022 року і Комбінованої номенклатури Європейського Союзу 2022 року. 

Зазначені зміни вплинуть на заповнення податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних.

Щодо лімітів річного обсягу доходу у 2023 році для ФОП, які застосовують спрощену систему оподаткування

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє платників податків, що ліміт річного обсягу доходів фізичної особи  – підприємця є граничною межею, у разі перевищення якої ФОП можуть перевести на загальну систему оподаткування. Зазначений ліміт  прив’язується до мінімальної заробітної плати по країні,  і у  2023 році становитиме такі розміри: 

для 1 групи – 1 118 900 грн. (167 розмірів мінімальної зарплати); 

для 2 групи – 5 587 800 грн. (834 розмірів мінімальної зарплати); 

для 3 групи – 7 818 900 грн. (1167 розмірів мінімальної зарплати). 

ФОП на загальній системі оподаткування подають податкову декларацію про майновий стан і доходи до 01 травня року, що настає за звітним

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє що з 03.09.2022 року набрав чинності Закон України від 15.08.2022 № 2520-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сприяння розвитку волонтерської діяльності та діяльності неприбуткових установ та організацій в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України» згідно з яким для фізичних осіб – підприємців (крім осіб, які перебувають на спрощеній системі оподаткування) встановлено граничний термін подання податкової декларації про майновий стан і доходи за звітний податковий період рік до 01 травня року, що настає за звітним. 

Нагадуємо, що згідно з п. 49.20 ст. 49 Податкового кодексу України, якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Отже, за результатами 2022 року ФОП (крім осіб, які перебувають на спрощеній системі оподаткування) з урахуванням вимог Закону України від 15 березня 2022 року №2136-ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» подають податкову декларацію по 01 травня 2023 року включно. 

Додатково інформуємо, що з  01 січня 2023 року для звітування застосовується  нова форма Податкової декларації про майновий стан і доходи, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.05.2022 № 143 «Про внесення змін до форми податкової  декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.06.2022 за № 593/37929. 

Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь