ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ

Дата: 24.03.2023 14:10
Кількість переглядів: 174

Фото без описуНабрали чинності зміни до Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН

 

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що 08 березня 2023 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України  від 12.01.2023 року №19 «Про затвердження Змін до Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», зареєстрований в Міністерстві юстиції 17.02.2023 року за №298/39354, яким запроваджені зміни в механізмі подання та розгляду пояснень та копій документів до податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено.

У разі зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН, платник податку має право протягом 365 днів (із врахуванням норм п. 69.9 підрозділу 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ), що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного в ПН/РК,  подати на розгляд комісії регіонального рівня пояснення та копії документів щодо підтвердження інформації, зазначеної у ПН/РК. 

Письмові пояснення та копії документів подаються платником в електронній формі засобами електронного зв’язку.

Нагадуємо, що відповідно до п.п.69.9 п.69 підрозділу 10 розд. XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, для платників податків та контролюючих органів зупиняється перебіг строків, визначених податковим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи з особливостями, визначеними цим підпунктом.

Комісія регіонального рівня розглядає  надані пояснення та копії документів та протягом 5 робочих днів, що настають за днем отримання  пояснень та копій документів: 

- або приймає Рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН  та надсилає його платнику податку;

- або направляє платнику повідомлення про необхідність надання додаткових пояснень та/або документів, необхідних для розгляду питання прийняття рішення комісією регіонального рівня про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН з пропозицією щодо надання платником додаткових пояснень та копій документів на  підтвердження інформації, зазначеної у ПН/РК;

- або приймає Рішення про відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН у разі надання платником  копій документів, складених/оформлених з  порушенням законодавства, та надсилає його платнику податку.

Платник податку має право подати до контролюючого органу додаткові пояснення та копії документів на підтвердження інформації,
зазначеної у ПН/РК,  протягом 5 робочих днів з дня, наступного  за днем отримання  Повідомлення.

За результатами розгляду поданих додаткових пояснень та копій документів комісія регіонального рівня протягом 5 робочих днів, що настають за днем їх отримання, приймає Рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН.

Якщо платник не надав додаткових пояснень та копій документів на підтвердження інформації, зазначеної у ПН/РК, комісія регіонального рівня приймає рішення про відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН протягом 5 робочих днів, що настають за днем граничного строку їх подання.

Комісія регіонального рівня приймає Рішення про відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН в разі:

- ненадання/часткового надання додаткових письмових пояснень та копій документів стосовно підтвердження інформації, зазначеної у ПН/РК, реєстрацію яких зупинено в ЄРПН, при отриманні Повідомлення;

- та/або надання платником податку копій документів, складених/оформлених із порушенням законодавства.

Рішення про відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН може бути оскаржено в адміністративному або в  судовому порядку.

Оскарження рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється у порядку, визначеному п.56.23 ст. 56 Податкового кодексу України. Порядок розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджений постановою КМУ від 11 грудня 2019 року № 1165.

 

Пільга для сільськогосподарських товаровиробників

 

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що для суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері сільськогосподарського товаровиробництва наразі діють податкові пільги. 

Так, тимчасово, з 01 січня 2022 року до 01 січня 2027 року, від оподаткування звільняється прибуток сільськогосподарських товаровиробників, які здійснюють виключно такі види діяльності згідно з КВЕД-2010: 

- клас 01.47 (розведення та вирощування свійської птиці, за виключенням вирощування курей, одержування яєць курей та діяльності інкубаторних станцій з вирощування курей);

- клас 01.49 (в частині розведення та вирощування перепелів і страусів), 

- клас 10.12 (виробництво м'яса свійської птиці, за виключенням виробництва м'яса курей, витоплювання жиру курей, забою, оброблення та фасування м'яса курей), а також здійснюють діяльність з реалізації власно виробленої (вирощеної) такої продукції (за виключенням м'яса курей).

Вивільнені кошти, тобто, суми податку, що не сплачені до бюджету та залишаються у розпорядженні платників, використовуються агровиробниками на створення та переоснащення матеріально-технічної бази, збільшення обсягів виробництва та втілення нових технологій. Використовувати такі кошти потрібно на діяльність платника, прибуток від якої звільняється від оподаткування. 

Суми вивільнених коштів вважаються отриманим цільовим фінансуванням відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Порядок контролю за використанням вивільнених коштів сільськогосподарських товаровиробників затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2022 року №69.

У разі порушення напрямків цільового використання, порядку використання вивільнених коштів платник податку зобов'язаний нарахувати податкове зобов'язання з податку на прибуток підприємств із суми використаних не за призначенням вивільнених коштів. Штрафні санкції та пеня застосовуються відповідно до норм ПКУ.

Податкові зобов'язання, штрафні санкції і пеня нараховуються, починаючи з першого числа місяця, в якому вчинено таке порушення - п. 57 підрозділу 4 розділу XX ПКУ.

 

Подання Повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту

 

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що при оформленні нового працівника на роботу, роботодавцем подається Повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту (далі – Повідомлення) за формою, передбаченою постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 413 «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту», із змінами та доповненнями.

 Повідомлення подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою (крім повідомлення про прийняття на роботу члена виконавчого органу господарського товариства, керівника підприємства, установи, організації) та/або резидентом Дія Сіті до територіальних органів Державної податкової служби за місцем обліку їх як платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за формою, згідно з додатком до Постанови №413 до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором та/або до початку виконання робіт (надання послуг) гіг-спеціалістом резидента Дія Сіті засобами електронного зв’язку з використанням електронного підпису відповідальних осіб, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу.

У разі відсутності технічної можливості подання Повідомлення засобами електронного зв’язку в електронній формі, Повідомлення подається у формі документа на папері згідно з додатком до Постанови №413 разом із копією в електронній формі.

Відомості, які містяться у Повідомленні, вносяться до реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб відповідно до Закону України від 08.07.2010 № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями.

Повідомленням про прийняття на роботу члена виконавчого органу господарського товариства, керівника підприємства, установи, організації є відомості, отримані органами ДПС з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

 

Повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту можна подати через Електронний кабінет

 

Головне управління ДПС у Київській області звертає увагу, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2015  № 413 «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту» із змінами і доповненнями (далі - Порядок № 413), повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту (далі - Повідомлення) подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою (крім повідомлення про прийняття на роботу члена виконавчого органу господарського товариства, керівника підприємства, установи, організації) та/або резидентом Дія Сіті до територіальних органів ДПС за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за формою згідно з додатком, до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором та/або до початку виконання робіт (надання послуг) гіг-спеціалістом резидента Дія Сіті засобами електронного зв’язку з використанням електронного підпису відповідальних осіб, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу.

Подати Повідомлення можна скориставшись засобами електронного сервісу ДПС - Електронний кабінет платника .

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.

Доступ до приватної частини (особистого кабінету) Електронного кабінету надається після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн, із використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого в будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг або через Інтегровану систему електронної ідентифікації – id.gov.ua(MobileID та BankID).

У режимі «Введення звітності» приватної частини (особистого кабінету) Електронного кабінету платникам надана можливість створення податкової, фінансової, статистичної звітності, звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, в тому числі Повідомлення,  а також підписання та подання звітності до податкових органів.

Повідомлення формується в режимі «Введення звітності» - тут платник самостійно встановлює фільтр за параметрами: рік, період, щодо якого здійснюється звітування та за допомогою кнопки «Створити» обирає тип форми «J(F)30 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Із запропонованого переліку форм обирає форму «J(F)3001003» Повідомлення про прийняття працівника на роботу/ укладення гіг-контракту, зазначає відповідний територіальний орган ДПС (регіон, район) в полі «Код ДПІ» (за замовчуванням встановлено орган ДПС за місцем основної реєстрації) та натискає кнопку «Створити».

У режимі «Перегляд звітності»  користувач Електронного кабінету має змогу переглянути подану звітність.

У вкладці «Вхідні документи» режиму «Вхідні/вихідні документи» платник має доступ до квитанцій щодо приймання та обробки податкової звітності, інформаційних повідомлень, кореспонденції тощо, надісланої користувачу Електронного кабінету.

Покрокова інструкція щодо створення електронних документів за допомогою режиму ««Введення звітності» розміщена у відкритій частині Електронного кабінету в розділі «Допомога».

Залишаємось на зв’язку:
Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь