Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення в межах закупівлі

Дата: 09.03.2023 17:47
Кількість переглядів: 268

Фото без опису1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія:  
Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області (КНП «Рокитнянський центр ПМСД»): вул. Вокзальна, 86, смт.Рокитне, Білоцерківський район, Київська область, 09600;
Код за ЄДРПОУ – 38486267;

Категорія: юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями (крім тих, які визначені у пунктах 1 і 2 цієї частини) та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади, якщо така діяльність не здійснюється на промисловій чи комерційній основі, за наявності однієї з таких ознак:
юридична особа є розпорядником, одержувачем бюджетних коштів (ст.2 ч.1 п.3)

2. Iдентифікатор закупівлі UA-2023-03-03-006457-а.

3. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Код ДК 021:2015-38430000-8 Дитектори і аналізатори: Автоматичний гематологічний аналізатор MicroCC-20Plus (класифікація за НК 024:2019 35476 Аналізатор гематологічний IVD,автоматичний), Атоматичний біохімічний аналізатор НТІ BioChem SA,(класифікація за НК 024:2019 56679 Біохімічний одноканаловий аналізатор лабораторний ІVD,напівавтоматичний).

4. Процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями (закупівля здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (зі змінами).

5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
 «Код ДК 021:2015 – 38430000-8 «Детектори та аналізатори»: 
   
Автоматичний гематологічний аналізатор MicroCC-20Plus (НК 024:2019  «Класифікатор медичних виробів» 35476-Аналізатор гематологічний IVD,автоматичний).

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

1. Запропоноване учасником  медичне обладнання відповідає наступним вимогам:  товар, запропонований Учасником, є новим і таким, що не перебував в експлуатації та не використовувався, за допомогою якого не проводились демонстраційні заходи та гарантійний термін (строк) експлуатації  повинен становити не менше 12 місяців, рік виготовлення 2022 рр.
2. Інформація про відповідність запропонованих товарів медико-технічним вимогам цієї документації є наведена наступними документами:
- учасники в своїй  тендерній  пропозиції надає Декларацію про відповідність  згідно постанови КМУ № 754 від 02 жовтня 2013 року.
- документальне підтвердженням технічним характеристикам запропонованого виробу медичного призначення Медико-технічним вимогам  замовника торгів.
3. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, яких вимагає дана документація, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), яким виробник підтверджує можливість поставки предмету закупівлі цих торгів зі строками придатності та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією учасника торгів. Гарантійний лист виробника повинен включати: повну назву учасника, назву предмету закупівлі, одиницю виміру, кількість та адресуватися замовнику торгів.

Напівавтоматичний біохімічний аналізатор (НТІ BioChem SA) (НК 024:2019  56679 — Біохімічний одноканаловий аналізатор лабораторний IVD, напівавтоматичний) 

Аналізатор та комплект реактивів є цілісною частиною одного товару  та розглядається як одна пропозиція
У випадку відсутності відповідей на будь-який з пунктів МТВ, Замовник має право вважати, що відповідне значення параметру обладнання не відповідає вимогам МТВ.

Невідповідність запропонованого устаткування необхідним медико-технічним вимогам в цілому та по окремих пунктах виноситься на ризик Учасника торгів і може призвести до відхилення пропозиції.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

1. Товар, що пропонується повинен бути новим, таким, що не був у використанні. На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні.
2. Товар повинен бути належним чином зареєстрований в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства. Ця вимога підтверджується: завіреною копією декларації та копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.
3. Гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.
Надати гарантійний лист, де зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.
4. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом листа від виробника або офіційного представника виробника, яким підтверджується можливість поставки учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі. (надати оригінал такого  листа).
5. Наявність інструкції   з експлуатації запропонованого товару українською мовою (надати копії).
6. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до замовника повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. 
7. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності технічним вимогам з посиланням на відповідні сторінки(у) інструкції виробника. У випадку відсутності відповідей чи вказаної сторінки інструкції на будь-який з пунктів МТВ, Замовник має право вважати, що відповідне значення параметру обладнання не відповідає вимогам МТВ. Невідповідність запропонованого устаткування необхідним медико-технічним вимогам в цілому та по окремих пунктах виноситься на ризик Учасника торгів і може призвести до відхилення пропозиці

УВАГА!

*Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в  тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість надання послуг/поставки товару/виконання робіт, у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.
*У випадку, якщо ДСТУ/ГОСТ втратять чинність, то якість продукції, запропонована учасниками, має бути не гірша ніж в зазначеному ДСТУ/ГОСТі.
*В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  "або еквівалент".
*В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Якщо тендерна пропозиція учасника не відповідає Технічній специфікації тендерної документації замовника, то така тендерна пропозиція буде відхилена, як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі  за кодом  ДК 021:2015- 38430000-8 «Детектори та аналізатори : Автоматичний гематологічний аналізатор MicroCC-20Plus (класифікація за НК 024:2019 35476 Аналізатор гематологічний IVD,автоматичний), Атоматичний біохімічний аналізатор НТІ BioChem SA (класифікація за НК 024:2019 56679 Біохімічний одноканаловий аналізатор лабораторний ІVD,напівавтоматичний) : матеріально-технічне забезпечення закладу відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я,які надають первинну медичну допомогу в умовах сьогодення .

Розмір бюджетного фінансування предмета закупівлі :900000 грн. (Дев’ятсот  тисяч гривень) , відповідно до рішення 34 сесії Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області № 2054 від 22.12.2022 р. «Про затвердження Програми громадського здоров’я, розвитку та оновлення матеріально-технічної бази КНП «Рокитнянський центр первинної-санітарної допомоги»  на 2023-2025роки. 

Очікувана вартість  предмета  закупівлі 870000грн.(вісімсот сімдесят тисяч) визначена методом моніторингу ринкових цін на даний вид товарів, а саме на основі прайс-листів, комерційних пропозицій та інформації з інтернет ресурсів.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь