Звіт головного розпорядника бюджетних коштів за 2022 рік

Дата: 26.01.2023 18:25
Кількість переглядів: 348

Організаційна робота фінансового управління Рокитнянської селищної ради

На виконання ст. 28 Бюджетного Кодексу України фінансове управління Рокитнянської селищної ради, як головний розпорядник бюджетних коштів оприлюднює інформацію щодо своєї діяльності у 2022році. 

У своїй діяльності фінансове управління керується “Положенням про фінансове управління” затверджене рішенням сесії Рокитнянської селищної ради від 04 грудня 2020 року № 11-01-УІІ,  Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, законами України, постановами Верховної Ради України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, селищного голови та забезпечує їх виконання в межах компетенцій.

Фінансове управління є виконавчим органом Рокитнянської селищної ради, робота якого  направлена на організацію та здійснення функцій по виконанню планових показників доходної та видаткової частин бюджету, контролю за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу, координацію діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання місцевого бюджету, відповідно до норм бюджетного законодавства України. 

В процесі вирішення пріоритетності виконання завдань, передбачених функціональними повноваженнями, робота фінансового управління ґрунтується на принципах законності, обґрунтованості, збалансованості, цільового використання бюджетних коштів та першочерговості фінансування соціально захищених статей видатків. 

У процесі виконання поставлених завдань,  фінансове  управління співпрацює із Головним управлінням ДПС у Київській області та Рокитнянським ДПІ головного управління ДПС у Київській області, управлінням Державної казначейської служби України у Рокитнянському районі Київській області, Державною службою статистики України, фондом соціального страхування України, головним управління пенсійного фонду України у Київській області, департаментом фінансів КОДА та головними розпорядниками бюджетних коштів. 
  Працівники управління приймають участь у роботі робочих груп, комісіях, засіданнях та сесіях   Рокитнянської селищної ради, а саме:
- робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати, детінізації відносин у сфері зайнятості населення, проведення інвентаризації землі та організації роботи з наповнення бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади;
- сесії Рокитнянської селищної ради; 
- засідання виконавчого комітету Рокитнянської селищної ради;
- засідання комісії з питань планування, бюджету, фінансів і цін, економічних реформ, торгівлі та побуту, управління комунальною власністю Рокитнянської селищної ради;
- комісія по наданню матеріальної допомоги жителям громади та військовослужбовцям;
- були учасниками заходів регіонального відділення пенсійного фонду, щодо проведення роз’яснювальної роботи по сплаті внесків, податків ФОП, юридичними особами та реєстрації їх найманих працівників, спільно з інспекторами з праці.  

Протягом року у фінансовому управлінні було проведено низку нарад, що стосуються  планування та виконання бюджету громади. 

Працівники фінансового управління за можливості  проходять онлайн навчання та семінари, на яких здобувають нові знання та переймають досвід інших громад. В процесі таких навчань були отримані сертифікати, що підтверджують пройдене навчання.   

Фінансовим управлінням Рокитнянської селищної ради проведена відповідна робота

•    Отримано і опрацьовано 621 лист від департаменту фінансів КОДА, установ громади та інших установ відповідно до книг вхідної документації управління також значна кількість листів приходить на адресу електронної пошти. Установам і організаціям направлено  668 листи відповідно до книг вихідної документації також відправлених на адресу електронної пошти. 
•    Підготовлено та винесено на розгляд сесії Рокитнянської селищної ради 21 рішень, переважно щодо внесення змін до бюджету Рокитнянської селищної ради на 2022 рік та  прийняття бюджету на 2023 рік.
•    Підготовлено на розгляд виконавчого комітету Рокитнянської селищної  ради 6 рішень.
•    Підготовлено 1 проект розпорядження селищного голови.
•    Підготовлено 54 накази фінансового управління “Про внесення змін до розпису”. 
•    При внесенні змін до бюджету рішенням сесії Рокитнянської селищної ради та наказом фінансового управління підготовлено 238 довідки про внесення змін до розпису по загальному та спеціальному фондах. 
•    При формуванні бюджету на 2022 рік опрацьовано та погоджено 49 паспортів бюджетних програм. У зв’язку з внесенням змін до бюджету було опрацьовано і погоджено 102 паспорти бюджетних програм та бюджетні запити до них. 
•    При формуванні бюджету на  2023 рік опрацьовано 46 бюджетних запитів шести головних розпорядників коштів . 
•    Розроблено і затверджено 1 інструкція щодо підготовки бюджетних запитів до проекту місцевого бюджету. 
•    Прийнято  977 листів на фінансування установ, які утримуються з бюджету громади  та відповідно до цих листів сформовано  467 розпорядження про виділення коштів по загальному та спеціальному фондах місцевого бюджету. 
•    Постійно опрацьовувалися та погоджувалися електронні висновки та електронні повідомлення територіальних органів ДФС. 
•    Щомісячно проводився контроль по заборгованості по орендній платі за землю з юридичних та фізичних осіб. 
•    Щомісячно готувалися пояснюючі записки про виконання дохідної частини бюджету в розрізі найбільших платників та по видатковій частині.
•    Постійний аналіз по сплаті ПДФО з паїв та заробітної плати. Контроль за станом надходження до бюджету основних платежів та місцевих податків і зборів. 
•    Протягом року велася кадрова робота по фінансовому управлінню в ході якої було опрацьовано 7 особових справ працівників. 
•    Так за звітний період підготовлено 5 наказів  по основній діяльності, 8 наказів по особовому складу, 36 наказів по відпустках,  15 по адміністративно-господарських питаннях.
•    Протягом року всі господарські операції було висвітлено в службовому кабінеті Є-Дата. Укладено і підписано 19 договорів, які в подальшому були висвітлені на майданчику “Закупки пром”.  
•    Опрацьовано 31 рахунок по кодах класифікації доходів бюджету та по кодах програмної класифікації  видатків місцевого бюджету. 
•    Працівниками управління щомісячно, щоквартально та за рік подаються до відповідних органів звіти по заробітній платі працівників бюджетної сфери; по використанню вільного залишку та перевиконанню дохідної частини;  звіт по бюджетній та фінансовій звітності; звіт по місцевих гарантіях; звіт про використання коштів резервного фонду, податковий розрахунок сум доходу нарахованого податку з фізичних осіб і сум утриманих з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску;  заявка – розрахунок на виплату допомоги по тимчасовій втраті працездатності та інформація по штатах та контингентах. 
•    Щомісячно проводився контроль по використанню енергоносіїв бюджетними установами та контроль по недопущенню дебіторської і кредиторської заборгованості бюджетними установами. 
•    При виконанні своїх безпосередніх посадових обов’язків працівники фінансового управління використовують програми та особисті електронні кабінети, а саме:   
- сервіс для обміну даними в електронному вигляді з Департаментом фінансів розміщений на Google диску   для отримання і відправлення електронної пошти;  
- IAC “LOGICA” використовується для обміну інформацією з МФУ, Департаментом фінансів та головними розпорядниками коштів ;
- M.E.DOC для здачі фінансової,  бюджетної та податкової звітності;
- Є-Звітність для здачі фінансової та бюджетної звітності до ДКСУ;
- ПТК ККК СДО для здійснення фінансових операцій в електронному вигляді між фінансовим управлінням та ДКСУ;
- Zakupki prom особистий кабінет замовника для створення планів та висвітлення договорів по закупках фінансового управління;
- відкритий доступ в особистий кабінет ДПІ для звірки по сплаті податків та зборів по фінансовому управлінню;
- програма по Аналізу доходів бюджету в розрізі платників податків для співпраці між фінансовим управлінням, земельним відділом та ДКСУ;
- Електронний кабінет платника податків для погодження електронних висновків та погодження електронних повідомлень ДПІ.  

•    Загальна сума видатків, яка була опрацьована працівниками фінансового управління становить 298505,0 тис.грн, а саме: 
    - по загальному фонду бюджету громади 282202,6 тис.грн.;
    - по спеціальному фонду бюджету громади 16302,4 тис.грн.
•    Всі завдання і обов’язки, які були поставлені перед працівниками фінансового управління виконані вчасно і в повному обсязі.   

За підсумками 2022 року основні фінансові показники бюджету Рокитнянської селищної територіальної виконані.,

Бюджет Рокитнянської селищної ради з офіційними трансфертами  виконаний на 102,3 %.  При плані 273 млн. 706,9  тис. грн. надійшло 279 млн. 971,7 тис. грн., що на  6 млн. 264,8 тис. грн. надійшло більше планових показників.

По власних надходженнях бюджет виконаний на 103,7 %. При плані 187 млн. 888,8 тис. грн. надійшло 194 млн. 936,7  тис. грн., що на 7 млн. 047,8  тис. грн. надійшло більше планових показників.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року власні надходження збільшились на  22 млн. 774,1 тис. грн. Темп росту надходжень до відповідного періоду минулого року становить 113,2 %.

Питома вага місцевих податків та зборів в загальному обсязі надходжень до бюджету складає 24,3 відсотки . Надійшло податків та зборів 47 млн. 294,0 тис. грн. при плані    50  млн. 775,7 тис. грн., що становить 93,1 %, або на 3 млн. 481,7 тис. грн. надійшло менше планових показників.

За 2022 рік  видатки бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади з врахуванням міжбюджетних трансфертів затверджені зі змінами в сумі 282 млн.202,6 тис. грн., фактичне виконання складає 258 млн. 071,6 тис.грн., або 91,45 відсотки, що на 0,88 відсотків більше в порівнянні з минулим роком.

Наявні ресурси бюджету спрямовувались, насамперед, на фінансування захищених статей видатків, зокрема: на оплату праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, придбання медикаментів та продуктів харчування, оплату комунальних послуг та енергоносії. 

Із загального обсягу видатків, питома вага по галузях наступна:
•    на освіту – 67,6 %;
•    на державне управління – 9,9 %;
•    на охорону здоров’я – 3,5%;
•    на соціальний захист населення  -   5,4 %;
•    на культуру, фізичну культуру та спорт –5,6 %;
•    на житлово-комунальне господарство – 5,4%;
•    на економічну та іншу діяльність – 2,5%;
•    міжбюджетні трансферти – 0,07%.

В порівнянні з минулим роком видатки загального фонду бюджету збільшились по освіті в абсолютній сумі 9млн. 500,6тис.грн. або 5,45%, по охороні здоров’я  в абсолютній сумі 973,4 тис.грн. або 10,88 %, по культурі, фізичній культурі та спорту в абсолютній сумі 695,4 тис.грн. або 7,1 %,  по житлово-комунальному господарству в абсолютній сумі 529,4тис.грн. або  3,8 % , по іншій діяльності збільшення відбулося в абсолютній сумі 2млн. 986,9 тис.грн. або 80,78%, збільшення відбулося за рахунок ново-прийнятих програм.

По державному управлінню відбулося зменшення фінансування в порівнянні з минулим роком в абсолютній сумі 10 млн. 116,6 тис.грн., або на 28,31 %.

По соціальному захисту населення  відбулося зменшення фінансування в порівнянні з минулим роком в абсолютній сумі на 1 млн. 483,9 тис.грн., або 9,59 %.

По економічній діяльності відбулося зменшення фінансування в порівнянні з минулим роком в абсолютній сумі на  1 млн.013,7 тис.грн., або на 26,77 %.

Причиною зменшення фінансування вище вказаних галузей відбулося в  зв’язку з введенням воєнного стану та переведення посадових осіб органів місцевого самоврядування на простій – мінімальну заробітну плату 6500грн. та  введенням  Державною казначейською службою України обмеженості та черговості  проведення видатків відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021   № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», Постанови КМУ від 07.03.2022 №221 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, в умовах воєнного стану».

Із загальної суми видатків  на соціально-захищенні статті направлено 221млн.544,3тис.грн., що складає 85,8 % . 
З них на:
-    оплату праці і нарахування – 190млн. 681,6 тис. грн., або 73,9 %;
-    на оплату за спожиті енергоносії – 22 млн. 563,2тис. грн., або 8,7 %;
-    медикаменти та перев’язувальні матеріали – 16,0тис.грн. або 0,007%;
-    харчування 3 млн. 273,0тис. грн., або 1,3%;
-    на виплату допомог та пільг – 5 млн. 010,5 тис. грн., або 1,9%.

Середня заробітна плата працівників бюджетної сфери та органів місцевого самоврядування  за звітний період склала 9954,25 грн.
 

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь