ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ

Дата: 30.09.2022 11:47
Кількість переглядів: 374

Фото без описуКомунікаційна платформа: у ході онлайн конференції обговорили деталі сплати майнових податків юридичними особами

 

У рамках Комунікаційної платформи 29 вересня 2022 року відбулась онлайн зустріч з платниками податків – землевласниками та землекористувачами Іванківщини. Участь у заході з боку податкової служби пристоличного регіону взяла Любов Ходаківська, начальник відділу адміністрування рентної плати та екологічного податку, місцевих податків і зборів з юридичних осіб.

Лейтмотивом зустрічі стали питання сплати майнових податків юридичними особами на територіях, де велись воєнні дії. Під час заходу обговорили деталі наказу Мінфіну №225, зокрема, підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов'язків, порядок подання відповідної заяви та перелік документів, які необхідно додати з метою врегулювання зазначених питань.

 

ЮО - платник інших податків і зборів при поданні заяви про перехід на спрощену систему оподаткування подає розрахунок доходу за попередній календарний рік

 

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм ПКУ, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу.

Такий суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.

Перехід на спрощену систему оподаткування СГ може здійснити за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, ним дотримано вимоги, встановлені п. 291.4 ст. 291 ПКУ.

До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, який визначається з дотриманням вимог, встановлених гл.1 розд. XIV ПКУ.

Форму розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування, затверджена наказом Міністерства фінансів України  від 16.07.2019  №308.

 

Довіреність, видана платником податків – фізичною особою на представництво його інтересів та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків, має бути засвідчена відповідно до чинного законодавства.

 

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що відповідно до норм п. 19.1 ст. 19 Податкового кодексу України, платник податків веде справи, пов’язані зі сплатою податків, особисто або через свого представника.

Особиста участь платника податків в податкових відносинах не позбавляє його права мати свого представника, як і участь податкового представника не позбавляє платника податків права на особисту участь у таких відносинах.

Представниками платника податків визнаються особи, які можуть здійснювати представництво його законних інтересів та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків, на підставі закону або довіреності. Довіреність, видана платником податків – фізичною особою на представництво його інтересів та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків, має бути засвідчена відповідно до чинного законодавства - п. 19.2 ст. 19 ПКУ.

При цьому представник платника податків користується правами, встановленими ПКУ для платників податків (п. 19.3 ст. 19 ПКУ).

 

СГ, який має ліцензію на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, має подавати декларацію акцизного податку, в т.ч. за періоди квітень-грудень 2022 року

 

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що суб’єкт господарювання, який має ліцензію на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, в порядку та на умовах, що діяли до 01 травня 2022 року зобов’язаний подавати декларацію акцизного податку щодо оподаткування 5 % акцизним податком з роздрібної торгівлі підакцизних товарів за звітні місячні періоди:

-   по квітень 2022 року включно - з усього обсягу реалізованих тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну;

-   травень-грудень 2022 року - лише за ті місячні звітні періоди у яких здійснено ним роздрібну торгівлю тютюновими виробами, тютюном та промисловими замінниками тютюну, які вироблені до 01 квітня 2022 року, в тому числі іноземними виробниками, та не реалізовані кінцевим споживачам до 01 квітня 2022 року, з яких відповідно має бути обчислено податкове зобов’язання.

Нагадуємо, що форма декларації акцизного податку, Порядок її заповнення та подання затверджені наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 14 зі змінами та доповненнями.

Відповідно до Порядку № 14, розрахунок акцизного податку по операціях з реалізації СГ роздрібної торгівлі підакцизних товарів здійснюється в додатку 6 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» (далі – Додаток 6) до Декларації.

СГ роздрібної торгівлі при складанні Додатку 6 до Декларації мають дотримуватися визначення бази оподаткування – лише вартість реалізованих тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, які вироблені до 01 квітня 2022 року.

 

Мінімальне податкове зобов’язання у платників податків фізичних осіб - користувачів сільськогосподарських угідь

 

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що Законом України від 30.11.2021 №1914 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» для платників податків – фізичних осіб, у яких у власності та/або користуванні (оренді, суборенді, емфітевзисі, постійному користуванні) є земельні ділянки, віднесені до сільськогосподарських угідь, введено поняття мінімального податкового зобов’язання (далі – МПЗ).

Платниками є резиденти, які володіють та/або користуються (орендують/суборендують, на умовах емфітевзису, постійно користуються) земельними ділянками, віднесеними до сільськогосподарських угідь - п.п. 162.1.1 прим. 1 п. 162.1 ст. 162 ПКУ.

Підпунктом 170.14.3 п. 170.14 ст. 170 ПКУ встановлено, що визначення загального МПЗ фізичним особам, не зареєстрованим як ФОП, здійснюється контролюючими органами за податковою адресою таких осіб до 01 липня року, наступного за звітним.

Платниками податку до бюджету сплачується лише позитивне значення різниці між сумою загального МПЗ та сумою сплачених протягом податкового (звітного) року податків, зборів, платежів, пов’язаних з виробництвом та реалізацією власної сільськогосподарської продукції та/або з власністю та/або користуванням (орендою, суборендою, емфітевзисом, постійним користуванням) земельними ділянками, віднесеними до сільськогосподарських угідь.

До загальної суми сплачених протягом податкового (звітного) року податків, зборів, платежів для платника податку – фізичної особи включаються: податок на доходи фізичних осіб та військовий збір з доходів від продажу власної сільськогосподарської продукції; земельний податок за земельні ділянки, віднесені до сільськогосподарських угідь - п.п. 170.14.5 п. 170.14 ст. 170 ПКУ.

Розрахункова сума МПЗ визначається за формулами, встановленими ст. 38 прим. 1 ПКУ, в залежності від наявної нормативно грошової оцінки відповідної земельної ділянки або нормативно грошової оцінки 1 гектара ріллі по Автономній Республіці Крим або по області з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого ПКУ для справляння плати за землю; коефіцієнту та кількості календарних місяців, протягом яких земельна ділянка перебуває у власності, оренді, користуванні на інших умовах (у тому числі на умовах емфітевзису) платника податків.

Тимчасово, для розрахунку МПЗ за 2022 та 2023 податкові роки коефіцієнт застосовується із значенням 0,04.

 

Грошові активи фізичної особи для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування

 

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що відповідно до п.п. 14.1.281 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України грошові активи фізичної особи для цілей одноразового добровільного декларування, передбаченого підрозділом 9 прим 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ – це кошти в національній та іноземній валютах, розміщені на рахунках в українських та іноземних банках, грошові внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, права грошової вимоги (у тому числі кошти, позичені третім особам за договором позики), оформлені у письмовій формі з юридичною особою або нотаріально посвідчені у разі виникнення права вимоги декларанта до фізичної особи, а також активи у банківських металах, пам’ятні банкноти та монети, електронні гроші.

У цьому випадку термін «електронні гроші» слід розглядати у визначенні, наведеному у Законі України від 05.04.2001 «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», відповідно до якого – це одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов’язанням цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі.

Обіг електронних грошей регулюється відповідним положенням, затвердженим Національним банком України.

Визначення «грошові активи фізичної особи» для цілей підрозд. 9 прим 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ не охоплює «віртуальні активи», визначення яких міститься у Законі України від 06.12.2019  № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», відповідно до п.п. 13 п. 1 розд. І якого, віртуальні активи – це віртуальний актив – цифрове вираження вартості, яким можна торгувати у цифровому форматі або переказувати і яке може використовуватися для платіжних або інвестиційних цілей.

Отже, грошовими активами фізичної особи для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування є:

- кошти в національній та іноземній валютах, розміщені на рахунках в українських та іноземних банках,

- грошові внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ,

- права грошової вимоги (у тому числі кошти, позичені третім особам за договором позики), оформлені у письмовій формі з юридичною особою або нотаріально посвідчені у разі виникнення права вимоги декларанта до фізичної особи,

- активи у банківських металах, пам’ятні банкноти та монети, електронні гроші.

При цьому  визначення «грошові активи фізичної особи» не охоплює віртуальні активи – як цифрове вираження вартості, яким можна торгувати у цифровому форматі або переказувати і яке може використовуватися для платіжних або інвестиційних цілей.

 

Комунікаційна платформа: співпраця з сільгоспвиробниками продовжується

 

У межах комунікаційної платформи в ГУ ДПС у Київській області відбулась онлайн зустріч з представниками Асоціації фермерів та приватних землевласників та підприємств, які здійснюють свою діяльність у аграрному секторі економіки - сільськогосподарськими товаровиробниками. З боку податкової служби Київщини участь у заході взяв начальник управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків Данило Карпусенко.

Ключовою темою обговорення стала реєстрація податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Під час зустрічі податківці детально пояснили причини зупинки реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування складених підприємствами, які брали участь у зустрічі, та проаналізували конкретні помилки, допущені платниками при наданні пояснень, заповненні таблиці даних платника, нагадали критерії оцінки позитивної податкової історії платника податків.

 

Комунікаційна платформа: відбулась зустріч з Радою бізнес омбудсмена

 

В рамках дії Комунікаційної платформи у приміщенні ГУ ДПС у Київській області 28 вересня 2022 року відбулась чергова зустріч з Радою бізнес омбудсмена. Участь у заході взяли начальник управління  правового забезпечення Дмитро Павлович, начальник управління по роботі з податковим боргом Алла Кравченко та заступник начальника управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків Владислав Чубенко. Раду бізнес омбудсмена представив інспектор Василь Суховий

На зустрічі обговорено питання реєстрації податкових накладних, підстав для зупинки їхньої реєстрації, критерії ризиковості, а також своєчасної сплати податкового боргу. 

За результатами заходу фахівці податкової служби Київщини надали відповідні роз’яснення та обґрунтовані відповіді на проблемні запитання, які виникли у представників бізнес спільноти пристоличного регіону. 

 

У 2022 році на суму безповоротної фінансової допомоги, що надана пов’язаним особам, які були збитковими у минулому році, збільшується фінансовий результат до оподаткування

 

Головне управління ДПС у Київській області звертає увагу, що з 01 січня 2022 року набрали чинності зміни до п.п. 140.5.10 п. 140.5 ст. 140 ПКУ, внесені Законом України від 30.11.2021 року № 1914-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень».

Зазначеними змінами передбачено, що з 01 січня 2022 року фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) особам, що не є платниками податку (крім фізичних осіб, які є платниками податку на доходи фізичних осіб), платникам податку, які є пов’язаними особами (у разі якщо отримувачем фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) задекларовано від’ємне значення об’єкта оподаткування за податковий (звітний) рік, що передує року, в якому отримано таку безповоротну фінансову допомогу (безоплатно надані товари, роботи, послуги), за умови що така допомога була врахована у складі витрат при визначенні фінансового результату до оподаткування), та платникам податку, які оподатковуються за ставкою 0 відсотків відповідно до п. 44 підрозд. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, крім безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг), перерахованої неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг, для яких застосовується положення п.п. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 ПКУ.

Для платників податку, які оподатковувались за ставкою 0 відсотків відповідно до п. 44 підрозд. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, передбачено використання відповідної податкової пільги на період до 31.12. 2021 року  - п. 44 підрозд. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ.

Отже, платник має збільшити фінансовий результат податкового (звітного) періоду при наданні безповоротної фінансової допомоги (безоплатних товарів, робіт, послуг) на користь:

-     осіб, які не є платниками податку (крім фізичних осіб, які є платниками податку на доходи фізичних осіб);

-     платників податку на прибуток підприємств, які є пов’язаними особами (тобто, згідно з визначеними ПКУ критеріями «пов’язаності» вважаються пов’язаними особами із платником податку, який надає допомогу) у разі якщо:

пов’язана особа задекларувала від’ємне значення об’єкта оподаткування за податковий (звітний) рік, що передує року, в якому отримано таку безповоротну фінансову допомогу (безоплатно надані товари, роботи, послуги);

надавач визнав в бухгалтерському обліку витрати на суму наданої фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) у відповідному періоді (тобто виходячи з умов відповідної угоди надавач не очікує повернення коштів чи одержання компенсації за надані товари, роботи, послуги у майбутньому).

 

Безоплатна передача товарів/послуг для потреб оборони не являється операцією з постачання товарів/послуг, а податкові зобов’язання з ПДВ по них не нараховуються

 

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що  здійснення операцій з безоплатної (без будь-якої грошової, матеріальної чи іншої компенсації) передачі/надання товарів та послуг установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, такі операції не вважаються операціями з постачання товарів/послуг, та податкові зобов’язання з ПДВ по них не нараховуються.

Абзацом 4 п. 32 прим. 1 підрозд. 2 розд. ХХ Податкового кодексу України встановлено, що не є постачанням товарів та послуг операції з безоплатної (без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсації) передачі/надання товарів та послуг Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, добровольчим формуванням територіальних громад, іншим утворенням відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, а також на користь центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, сил цивільного захисту та/або закладів охорони здоров’я державної, комунальної власності, та/або структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, крім випадків, якщо такі операції з постачання товарів та послуг оподатковуються за нульовою ставкою ПДВ.

Операції з постачання товарів для заправки (дозаправки) або забезпечення наземного військового транспорту чи іншого спеціального контингенту Збройних Сил України та інших установ, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2022 року № 178 «Деякі питання оподаткування податком на додану вартість за нульовою ставкою у період запровадження в Україні правого режиму воєнного стану» оподатковуються за нульовою ставкою ПДВ.

За операціями з передачі/надання товарів та послуг, які відповідно до абзацу четвертого п. 32 прим. 1 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ не вважаються постачанням товарів/послуг, особи, які здійснюють таку передачу/надання, та особи, які отримують такі товари/послуги, повинні складати на підтвердження первинні документи бухгалтерського обліку відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

До наведених у цьому пункті операцій норми п. 198.5 ст. 198 ПКУ не застосовуються.

 

Програмними рішеннями «ПРРО Каса» та «пРРОсто», що надаються ДПС безоплатно, окремих додаткових налаштувань для закріплення фіскального номера в ПРРО не передбачено

 

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що згідно з Порядком реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 23.06.2020 № 317 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547» визначено, що після реєстрації ПРРО фіскальним сервером ДПС та присвоєння програмним забезпеченням фіскального номера ПРРО виконуються налаштування ПРРО відповідно до інструкцій, наданих виробником.

Для авторизації на ПРРО з операційною системою необхідно виконувати дії відповідно до інструкції «Програмне забезпечення реєстрації фіскальних чеків «ПРРО Каса» (Windows/Android). Керівництво користувача», яка знаходиться в архіві з завантаженим програмним забезпеченням «Програмний реєстратор розрахункових операцій».

В програмних рішеннях «ПРРО Каса» та «пРРОсто», які надаються Державною податковою службою на безоплатній основі, окремих додаткових налаштувань для закріплення фіскального номера в ПРРО не передбачено, отже СГ після отримання квитанції, в якій зазначено фіскальний номер, не потрібно  виконувати дії для закріплення фіскального номера в ПРРО

 

Штрафи та пеня, нараховані контролюючими та іншими органами державної влади, у складі витрат при визначенні фінансового результату до оподаткування

 

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що п.п. 140.5.11 п. 140.5 ст. 140 ПКУ встановлено, що фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму витрат від визнаних штрафів, пені, неустойок, відшкодування збитків, компенсації неодержаного доходу (упущеної вигоди), нарахованих відповідно до цивільного законодавства та цивільно-правових договорів, у тому числі у сфері зовнішньоекономічної діяльності, на користь осіб, які не є платниками податку (крім фізичних осіб, які є платниками податку на доходи фізичних осіб), та на користь платників податку, які оподатковуються за ставкою 0 % відповідно до п. 44 підрозд. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, а також на суму штрафів, пені, нарахованих контролюючими органами та іншими органами державної влади за порушення вимог законодавства.

Цивільно-правова відповідальність є однією із форм (видів) юридичної відповідальності, суть якої полягає у примусовому впливі на порушника цивільних прав і обов’язків шляхом застосування щодо нього санкцій, які тягнуть за собою додаткові невигідні майнові наслідки, яка передбачена нормами Цивільного кодексу України від та інших актів цивільного законодавства.

Господарським кодексом України  визначено, що неустойкою (штрафом, пенею) визнається сума санкцій, яку учасник господарських відносин зобов’язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов’язання.

ПКУ дає власне визначення штрафної санкції (фінансової санкції, штрафу), - у податкових відносинах нею вважається плата у вигляді фіксованої суми та/або відсотків, що справляється з осіб, що вчинили податкове правопорушення або порушення іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також штрафні санкції за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності - п.п. 14.1.265 п. 14.1 ст. 14 ПКУ.

Тобто, суми штрафних (фінансових) санкцій та пені, нараховані за наслідками перевірок контролюючими органами та іншими органами державної влади, визнаються витратами згідно з правилами бухгалтерського обліку при визначенні фінансового результату до оподаткування, але у податковому обліку на суму таких штрафних (фінансових) санкцій та пені платник податку повинен збільшити фінансовий результат до оподаткування.

Варто зазначити, що відповідне коригування фінансового результату до оподаткування не стосується нарахованих сум штрафних (фінансових) санкцій та пені, які відображені у бухгалтерському обліку платником податку до 22 травня 2020 року.

 

Пільги у вигляді зменшення бази оподаткування при сплаті податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, застосовуються і до садового та дачного будинків

 

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

Об’єктами житлової нерухомості є будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, а також дачні та садові будинки (п.п. 14.1.129 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток .

Податковим кодексом України передбачено пільги із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у вигляді зменшення бази оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зокрема:

-для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

-для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів; -для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів п.п. «б» та «в» п.п. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 ПКУ.

Порядок надання пільг встановлено п.п.266.4.2 п.266.4 ст.266 ПКУ.

База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється податковими органами на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

Таким чином, пільги у вигляді зменшення бази оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, при сплаті податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, застосовуються до садового та дачного будинків з урахуванням норм, визначених п. 266.4 ст. 266 ПКУ.

Залишаємось на зв’язку:

Контакти гарячих ліній https://kyivobl.tax.gov.ua/kontakti/

Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua 

Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь