Рокитнянська селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад згідно розпорядження в.о. селищного голови № 19 від 31.01.2022 року:

-    головний спеціаліст служби у справах дітей та сім`ї (1 посада).
Кваліфікаційні вимоги: наявність повної вищої освіти, не нижче за освітнім ступенем магістр/освітньо кваліфікаційним рівнем спеціаліст, за спеціальністю «Соціальна робота», «Соціальна педагогіка» тощо. Вільне володіння державною мовою. Стаж на посадах державної служби, органів місцевого самоврядування не менше 3 років.

-    головний спеціаліст служби у справах дітей та сім`ї (1 посада).
Кваліфікаційні вимоги: наявність повної вищої освіти, не нижче за освітнім ступенем магістр/освітньо кваліфікаційним рівнем спеціаліст, за спеціальністю «Право», «Правознавство» тощо. Вільне володіння державною мовою. Стаж на посадах державної служби, органів місцевого самоврядування не менше 3 років.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають документи, а саме:
-    заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування та проходження служби;
-    заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
-    автобіографію;
-    подання шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентста з питань запобігання корупції декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції; 
-    дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
-    копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
-    копію документа, який посвідчує особу;
-    копію картки платника податків
-    копію трудової книжки, оформлену у встановленому порядку;
-    копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
-    документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою.

Кандидати можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Учасники конкурсу обов’язково складають іспит на перевірку та оцінку знань Конституції України, законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», а також  законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відділу.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу за адресою: 09601, Київська обл., смт Рокитне, вул. Першотравнева, 5, 2-й поверх, Рокитнянська селищна рада, відділ організаційно-інформаційної та кадрової роботи Рокитнянської селищної ради. Інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається в селищній раді.

Додаткову інформацію можна отримати за тел. (04562) 5-12-50.