ГУ ДПС у Київській області інформує

Дата: 01.02.2022 12:21
Кількість переглядів: 333

Фото без описуОбережно!!!! На Київщині платники податків отримують «фіктивні запити – вимоги» від слідчих Податкової служби

Головне управління у Київській області вже повідомляло про випадки надходження до платників податків «фіктивних запитів - вимог» за підписом старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу РКП СУФР Головного управління Державної податкової служби у Київській області, однак, за останній тиждень податківці продовжують отримувати повідомлення про надходження таких «запитів – вимог» платникам податків Київщини. 

Тому, вкотре застерігаємо платників податків Київщини, та рекомендуємо бути уважними, не реагувати на подібні «запити - вимоги» і в жодному разі їх не виконувати, та знов нагадуємо, що в організаційній структурі Головного управління Державної податкової служби у Київській області слідчі підрозділи та відповідні посадові особи відсутні.

Шановні платники податків, якщо вам відомі подібні випадки шахрайства,  одразу повідомляйте правоохоронні органи та управління з питань запобігання та виявлення корупції (044) 200-37-82.

 

Використання РРО стало дешевшим та швидшим

Головне управління ДПС у Київській області  нагадує, що з 01 січня 2022 у платників єдиного податку ІІ-ІV групи  виник обов’язок застосовувати реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій (далі - РРО/ПРРО), у випадку здійснення ними розрахункових операцій при продажу товарів та послуг.

З 01 січня 2022 року РРО/ПРРО не застосовуються:

платниками єдиного податку І групи;

платниками, які не здійснюють розрахункових операцій.

З метою спрощення та полегшення для бізнесу процесу переходу на застосування РРО/ПРРО, ДПС розробила та надає платникам податків безкоштовно своє програмне рішення для використання ПРРО. Технічна підтримка програмного рішення ДПС здійснюється у межах встановленого фінансування, тому витрат користувачів безкоштовного ПРРО на технічну підтримку та супроводження чи оновлення версій програмного забезпечення ПРРО від ДПС, не передбачаються.

ПРРО може використовуватись у будь-якій сфері, крім діяльності, пов’язаної з реалізацією пального на АЗС. Таке обмеження встановлене Законом про РРО.

Програмне забезпечення програмних РРО інтегрується із бухгалтерськими, іншими програмами, зокрема, в частині створення та ведення номенклатури товарів.

ДПС веде реєстр програмних реєстраторів розрахункових операцій (реєстр ПРРО).

Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій (реєстр РРО) містить в собі близько 100 моделей різних РРО, які дозволені до первинної реєстрації в органах ДПС та в повній мірі спроможні забезпечити будь-які потреби всіх суб’єктів господарювання, пов’язаних з процесами фіскалізації розрахунків.

 

Відображення внутрішнього переміщення товару у Формі обліку

 Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що облік товарних запасів здійснюється ФОП шляхом постійного внесення до Форми ведення обліку товарних запасів інформації про надходження та вибуття товарів на підставі первинних документів, які є невід’ємною частиною такого обліку.
Первинні документи – опис залишку товарів на початок обліку, накладні, транспортні документи, митні декларації, акти закупки, фіскальні чеки, товарні чеки, інші документи, що містять реквізити, які дозволяють ідентифікувати постачальника та отримувача товару (найменування суб’єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) або код згідно з ЄДРПОУ, серія та номер паспорта/номер ID картки для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку в паспорті), дату проведення операції, найменування, кількість та вартість товару (п. 2 розд. І Порядку № 496).

ФОП, який здійснює діяльність у кількох місцях продажу (господарських об’єктах), веде облік товарних запасів за кожним окремим місцем продажу на підставі первинних документів, які підтверджують отримання товарів такою ФОП або окремим місцем продажу, та/або первинних документів на внутрішнє переміщення товарів між ФОП та його окремими місцями продажу. Первинні документи на внутрішнє переміщення товарів є невід’ємною частиною такого обліку та обов’язковими додатками до Форми обліку.

Внесення даних до Форми обліку щодо надходження товарів на підставі первинних документів здійснюється до початку їх реалізації.

Форму обліку визначено додатком до Порядку №496, у ній передбачено заповнення, зокрема, графи 6 «Постачальник (продавець, виробник) або отримувач товару».

У графах 3 – 6 зазначаються реквізити первинного документа (вид первинного документа, дата його складання, номер первинного документа (за наявності), найменування суб’єкта господарювання – постачальника або отримувача, його РНОКПП або код згідно з ЄДРПОУ/номер ID картки для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП та мають відповідну відмітку в паспорті).

Вибуттям товарів для цілей Порядку № 496, зокрема, вважається внутрішнє переміщення товару між місцями продажу (господарськими об’єктами) та/або місцями зберігання, що належать одному ФОП.

У разі внутрішнього переміщення товару у графі 6 Форми обліку слід зазначати найменування суб’єкта господарювання (власника або користувача господарської одиниці звідки вибуває товар), його РНОКПП або код згідно з ЄДРПОУ/номер ID картки для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП та мають відповідну відмітку в паспорті).

З метою однозначної ідентифікації господарської одиниці з якої та в яку переміщується товар, додатково рекомендуємо у первинних документах зазначати назву та адресу таких/такої господарської одиниці.

 

Заповнення гр. 3 табличної частини додатка ЄСВ 1 «Розрахунок сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого ЄВ» до податкової декларації про майновий стан і доходи

Головне управління ДПС у Київській області  нагадує, що наразі триває кампанія декларування доходів, зокрема, ФОП на загальній системі оподаткування та особами, які провадять незалежну професійну діяльність.

Повідомляємо платників податків, що за звітний 2021 рік ФОП загальної системи оподаткування та особи, які провадять незалежну професійну діяльність подають  податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі – Декларацію) за формою, затвердженою Наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 №859 у редакції Наказу Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 783.

Нова форма декларації передбачає об?єднання звітності з податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також декларування частини прибутку контрольованої іноземної компанії (за звітній період 2021 року фізичні особи – платники податку додаток до декларації щодо частини прибутку контрольованої іноземної компанії не заповнюють та не подають. Першим звітним (податковим) роком для звіту щодо частини прибутку контрольованої іноземної компанії є 2022 рік).

Інформуємо, що у графі 3 «Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації/Частка розподіленого доходу» табличної частини додатка ЄСВ 1 «Розрахунок сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску» до Декларації в розрізі кожного календарного місяця відображаються:

- для ФОП на загальній системі оподаткування та для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, - фактична сума чистого доходу за відповідний місяць за себе, яка повинна відповідати сумам чистого доходу, згідно з п. 177.2 ст. 177  та з п. 178.3 ст. 178 ПКУ відповідно;

- для членів фермерських господарств - розподілений дохід (прибуток), отриманий від чистого прибутку ФГ у звітному році за відповідний місяць.

У разі відсутності у платника чистого доходу (прибутку) або частки розподіленого доходу у звітному періоді або окремому місяці звітного періоду проставляються нулі.

 

Як ЮО здійснює перехід на оподаткування як резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що для переходу на оподаткування як резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах, або відмови від такого оподаткування, юридична особа подає до контролюючого органу за своєю податковою адресою відповідну заяву.

Юридична особа подає Заяву про перехід на оподаткування як резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах засобами електронного зв’язку в електронній формі (у тому числі до уповноваженого органу під час звернення про набуття статусу резидента Дія Сіті у порядку, встановленому Законом України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні») з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

Резидент Дія Сіті, який є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах, може прийняти рішення про перехід на оподаткування як резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах шляхом подання відповідної заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий резидент Дія Сіті вважається платником податку на особливих умовах з першого числа місяця, наступного за кварталом, у якому до контролюючого органу подана відповідна заява. Резидент Дія Сіті, який є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах, може здійснити перехід на оподаткування як резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах один раз протягом календарного року.

Юридичні особи, які подали заяву про перехід на оподаткування як резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах до уповноваженого органу під час звернення про набуття статусу резидента Дія Сіті відповідно до п.п. 141.10.1 п. 141.10 ст. 141 ПКУ, вважаються резидентами Дія Сіті – платниками податку на особливих умовах з першого числа місяця, наступного за кварталом, у якому юридичну особу внесено до реєстру Дія Сіті.

ЮО, які внесені до реєстру Дія Сіті, але не подали заяву про перехід на оподаткування як резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах, вважаються резидентами Дія Сіті – платниками податку на загальних підставах.

Для відмови від оподаткування як резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах, резидент Дія Сіті не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного року подає до контролюючого органу за своєю податковою адресою засобами електронного зв’язку заяву в електронній формі.

 

Чи ведуть облік товарних запасів ФОП – платники ЄП ІІ – ІІІ груп, які торгують  ПММ в ємностях до 20 літрів, пивом, сидром, пері (без додання спирту) та столовими винами

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку ІІ та ІІІ групи, які не зареєстровані платниками податку на додану вартість (далі – ПДВ) та які здійснюють розрахункові операції при реалізації лише паливно-мастильних матеріалів у ємностях до 20 літрів, пива, сидру, пері (без додання спирту) та столових вин, зобов’язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій (далі – РРО) та/або програмні РРО (далі – ПРРО), проте не зобов’язані вести облік товарних запасів.
Водночас, фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку, що зареєстровані платниками ПДВ, за тих же умов зобов’язані застосовувати РРО та/або ПРРО та зобов’язані вести облік товарних запасів.

Розрахункові операції проводяться з використанням режиму програмування із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, найменування товарів, цін товарів та обліку їх кількості, а для столових вин із зазначенням цифрового значення штрихового коду марки акцизного податку (серія та номер).

 

Терміни подання декларації про майновий стан і доходи

Головне управління ДПС у Київській області з огляду на триваючу кампанію декларування доходів громадян, отриманих у звітному 2021 році, нагадує терміни подання податкової декларації  про майновий стан і доходи громадян у 2022 році:

- до 09.02.2022 включно повинні подати податкову декларацію про майновий стан і доходи ФОП  (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування).

Якщо ФОП (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності, то такі доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи зазначаються нею  у річній податковій декларації, яка подається у визначений  строк (до 09.02.2022)  п. п. 49.18.5 п. 49.18 ст. 49 ПКУ.

-  до 03.05.2022 включно – громадяни, які відповідно до норм ПКУ зобов’язані подати декларацію, та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

Якщо у платника податку відсутні підтвердні документи щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел і суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції, оформлені згідно зі ст. 13 ПКУ, то такий платник зобов’язаний подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання декларації до 31 грудня року, наступного за звітним. Заява подається до 03.05.2022 (граничний термін подання декларації).

- по 31.12.2022 включно – громадяни, які мають право на податкову знижку.

- не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду, повинні подати декларацію платники податків – резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання.

За своїм бажанням громадяни обирають спосіб подачі декларації:

  • особисто або уповноваженою особою;
  • поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання (далі – поштою);
  • засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» (далі – електронна форма).

Громадяни, які отримували іноземні доходи та знаходяться за кордоном, можуть надіслати декларацію поштою, або в електронній формі. Подати декларацію в електронній формі можна скориставшись приватною частиною Електронного кабінету.

У режимі «Електронний кабінет для громадян» сервіс «Податкова декларація про майновий стан і доходи» надає можливість сформувати декларацію з частковим її заповненням, та подати декларацію до податкового органу з  копіями первинних документів, у т. ч. для використання права на податкову знижку.

 

Удосконалено оподаткування ПДВ операцій з постачання нерезидентами електронних послуг ФО

Головне управління ДПС у Київській області  повідомляє, що Законом України від 03.06.2021 № 1525-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами, та удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам» (далі – Закон № 1525) передбачено податкові новації, спрямовані на удосконалення податкового законодавства та дотримання принципу справедливості оподаткування.

Так, Законом №1525 запроваджено справедливі умови оподаткування для національних та міжнародних компаній нерезидентів, які надають електронні послуги на території України, що забезпечить єдиний підхід до оподаткування послуг, наданих як резидентами, так і особами – нерезидентами на митній території України, що сприятиме додатковим надходженням до бюджету. 

Встановлені особливі правила оподаткування ПДВ операцій з постачання електронних послуг вже є звичайною практикою в іноземних державах, та у країнах Європейського Союзу.

Податковий кодекс України доповнено нормами, згідно з якими з 01.01.2022 скасовується положення щодо оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами, та нормами щодо удосконалення порядку  оподаткування ПДВ операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам, у тому числі фізичним особам – підприємцям, зокрема:

- з 01.01.2022 виключається норма ПКУ, згідно з якою резиденти при виплаті нерезидентам доходу за виробництво та/або розповсюдження реклами повинні сплачувати податок за ставкою 20 % суми таких виплат за власний рахунок;

- визначено чіткий перелік електронних послуг;

визначено спрощену процедуру реєстрації платника ПДВ для постачальників – нерезидентів, що здійснюється віддалено за заявою в електронній формі, яка подається через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів (VAT-office нерезидента – постачальника електронних послуг);

- встановлено правила визначення місця постачання електронних послуг (B2C);

- визначено форми та порядок надсилання податкового повідомлення нерезиденту та скарги на рішення контролюючого органу;

- визначено правила податкового обліку з ПДВ для нерезидентів, які постачають ФО електронні послуги, місце постачання яких розташовано на митній території України (подання звітності, нарахування та сплата податку тощо);

- звільнено особу – нерезидента від обов’язку складати та реєструвати податкові накладні у Єдиному реєстрі податкових накладних;

- встановлено поквартальне подання особами – нерезидентами до ДПС -податкової декларації з ПДВ за спрощеною формою;

- передбачено сплату податкового зобов’язання особою – нерезидентом в іноземній валюті (євро або долар США).

 

ФОП не має право на податкову знижку щодо доходів, одержаних від підприємницької діяльності

Головне управління ДПС у Київській області  нагадує, що наразі триває кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у звітному 2021 році.

Поряд з декларуванням доходів, громадяни мають право подати декларацію та задекларувати податкову знижку й відшкодувати з бюджету частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб.

У зв’язку  з викладеним, ГУ ДПС у Київській області повідомляє, що податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, - це документально підтверджені витрати платника податку - резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів - фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за підсумками  звітного року у вигляді заробітної плати та/або у вигляді дивідендів, у випадках, визначених ПКУ.

Платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 ПКУ, або у вигляді дивідендів, крім сум дивідендів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати, перелік яких визначено у п. 166.3 ст. 166 ПКУ.

При цьому загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, крім випадку, визначеного п.п. 166.4.4 п. 166.4 ст. 166 ПКУ, тобто, у разі включення до податкової знижки витрат, передбачених п.п. 166.3.10 п. 166.3 ст. 166 ПКУ, загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, отриманого у вигляді дивідендів, крім сум дивідендів, що не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.

Згідно з п.п. 166.3.10 п. 166.3 ст. 166 ПКУ до витрат, дозволених до включення до податкової знижки відносяться суми витрат платника податку на придбання акцій (інших корпоративних прав), емітентом яких є юридична особа, яка набула статус резидента Дія Сіті згідно з част.3 ст. 5 Закону України від 15.07.2021 №1667-ІХ «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» (далі – Закон № 1667), за умови що такі витрати були понесені платником податку до набуття емітентом статусу резидента Дія Сіті або впродовж періоду, коли такий резидент Дія Сіті відповідав вимозі, встановленій п. 3 частини третьої ст. 5 Закону № 1667.

Відповідно до п.п. 14.1.48 п. 14.1 ст. 14 ПКУ заробітна плата для цілей розд. ІV ПКУ – основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом.
Таким чином, фізична особа – підприємець не має право на податкову знижку щодо доходів, одержаних від підприємницької діяльності.

 

ГУ ДПС у Київській області


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь