Інформація про права та соціальні гарантії осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, операції об’єднаних сил та сім’ям загиблих учасників АТО/ООС

Дата: 27.10.2021 15:15
Кількість переглядів: 547

Фото без опису

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНИМ ЛІКУВАННЯМ ПОСТРАЖДАЛИХ УЧАСНИКІВ АТО /ООС

Санаторно-курортне лікування постраждалих учасників Революції Гідності та учасників антитерористичної операції

Нормативні акти:

Закон України “Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту”, постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 200 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності та учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням“.

Суб’єкт надання пільги:

учасники антитерористичної операції та особи, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни) та постраждалі учасники Революції Гідності (далі – особи).

Умови отримання пільги (послуги):

Необхідно перебувати на обліку в органі соціального захисту населення за:

• зареєстрованим місцем проживання;

• фактичним місцем проживання відповідно до довідки про взяття на облік особи, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції.

Забезпечення путівками осіб, здійснюється згідно з договорами, укладеними між органом соціального захисту населення, особою (або законний представник) та санаторно-курортним закладом.

Зазначені категорії осіб мають право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю лікування, путівки до якого оплачуються за рахунок коштів державного бюджету.

Особам з інвалідністю внаслідок війни компенсується вартість проїзду до санаторно-курортного закладу та назад.

Крім того, особи з інвалідністю внаслідок війни мають право на виплату грошової компенсації замість путівки на санаторно-курортне лікування.

Підстава для одержання пільги (послуги):

право, передбачене Законом України “Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту”, на одержання пільги на санаторно-курортне лікування.

Перелік документів, необхідних для отримання пільги (послуги), а також вимог до них:

• заява;

• медична довідка лікувальної установи за формою № 070/о (надається всіма закладами охорони здоров’я на підставі рішення санаторно-курортної відбіркової комісії або лікарсько-консультаційної комісії (ЛКК) для одержання путівки на санаторно-курортне лікування або оздоровлення до санаторію-профілакторію);

• копію посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни або постраждалого учасника Революції Гідності;

• копії військового квитка (за наявності) та документа, що підтверджує безпосередню участь (забезпечення проведення) особи в антитерористичній операції (для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників війни).

Таким документом може бути один із таких:

• наказ Антитерористичного центру при Службі безпеки України або інший документ, який підтверджує залучення керівництвом антитерористичної операції особи до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення;

• довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, згідно з додатком 1 або 2 до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 413;

• рішення відомчої (міжвідомчої) комісії про встановлення особі статусу учасника бойових дій, як такій, що захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;

• довідка про обставини травми (для осіб, які отримали поранення внаслідок бойових дій в районі проведення антитерористичної операції);

• витяг із протоколу засідання центральної військово-лікарської комісії про встановлення причинного зв’язку захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв у колишнього військовослужбовця (для осіб, яким встановлено інвалідність).

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання пільги (послуги).

Особа або її законний представник подає документи до органу соціального захисту населення. Під час подання копій посвідчень надаються їх оригінали для огляду.

У разі неможливості надати один із документів про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення, особисто орган соціального захисту населення може надіслати до Служби запит для отримання інформації з Єдиного державного реєстру учасників АТО щодо встановлення таким особам статусу учасника бойових дій.

Послуга надається безоплатно в межах встановленої граничної вартості путівки, встановленої наказом Мінсоцполітики на відповідний рік.

За бажанням особи, їй можуть надаватися додаткові послуги за умови оплати їх вартості санаторно-курортному закладу за рахунок власних коштів чи інших джерел, не заборонених законодавством.

Строк надання пільги (послуги):

• учасників бойових дій — не частіше ніж один раз на рік строком на 18-21 день;

• осіб з інвалідністю внаслідок війни — позачергово щороку строком на 18-21 день;

• осіб з інвалідністю внаслідок війни із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) — відповідно до медичних рекомендацій, з них:

• I та II груп — до санаторіїв (відділень) спінального профілю з лікуванням строком на 35 днів;

• III групи — до санаторіїв неврологічного профілю з лікуванням строком на 18-21 день;

• постраждалих учасників Революції Гідності — не частіше ніж один раз на рік строком на 18-21 день;

• учасників війни — не частіше ніж один раз на два роки строком на 18-21 день.

Перелік підстав для відмови у наданні пільги (послуги):

не можуть бути забезпеченими особи, зазначені у відповідних порядках, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187, та від 27.04.2011 № 446, зокрема ветерани війни, які не є учасниками антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, а також військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту; ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, податкової міліції, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та деяких інших осіб і членів їх сімей.

Результат надання пільги (послуги):

учасники антитерористичної операції/операції об’єднаних сил (учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни) та постраждалі учасники Революції Гідності отримують санаторно-курортне лікування в обраному ним санаторно-курортному закладі.

Додаткова інформація.

• За особою, яка перебуває на обліку, але не отримала безоплатну путівку в поточному році, зберігається право на забезпечення путівкою на наступний рік за умови поновлення медичної довідки лікувальної установи за формою № 070/о, якщо строк дії попередньої довідки закінчився.

• Особи, які були письмово повідомлені про умову поновлення такої довідки, але протягом шести місяців з дня закінчення її строку дії не виконали цієї умови, знімаються з обліку.

ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ІЗ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

Нормативні – правові акти:

– постанова Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 528 “Про Порядок виплати грошової компенсації вартості проїзду учасників антитерористичної операції до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації та назад”;

– постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 497 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції”;

– постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1057 “Про затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції”

Право на отримання послуг із психологічної реабілітації мають учасники антитерористичної операції з числа учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни.

Послуги із психологічної реабілітації учасникам антитерористичної операції надаються безкоштовно.

Для отримання послуги із психологічної реабілітації учасник антитерористичної операції звертається із заявою довільної форми до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання (перебування).

До заяви додаються:

• посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, або учасника війни;

• документ, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з безпосереднім перебуванням в районах антитерористичної операції у період її проведення;

• паспорт громадянина України.

Учасник антитерористичної операції обирає суб’єкта надання послуг з оприлюдненого районними органами соціального захисту населення переліку суб’єктів надання таких послуг.

Районний орган соціального захисту населення, суб’єкт надання послуг та учасник антитерористичної операції укладають договір про надання послуг із психологічної реабілітації у трьох примірниках (по одному для кожної сторони).

Строки надання послуг із психологічної реабілітації визначаються індивідуально для кожного отримувача послуг залежно від його потреб, узгоджуються з отримувачем послуг або його законним представником після комплексного визначення індивідуальних потреб і зазначаються в індивідуальному плані реабілітації.

Органи соціального захисту населення відшкодовують вартість проїзду до реабілітаційних установ та назад учаснику антитерористичної операції на підставі наступних документів:

– заяви,

– оригінали проїзних документів,

– заповненого суб?´єктом надання послуг відривного корінця направлення на психологічну реабілітацію,

– документу, що підтверджує особу.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСНИКІВ АТО СОЦІАЛЬНОЮ ТА ПРОФЕСІЙНОЮ АДАПТАЦІЄЮ

Соціальна та професійна адаптація це:

курси цільового призначення – підвищення кваліфікації з метою вивчення нового обладнання, виробів, товарів, матеріалів, послуг, сучасних технологічних процесів, засобів механізації й автоматизації, що використовуються на виробництві, правил і вимог їх безпечної експлуатації, технічної документації, ефективних методів організації праці, питань економіки та фінансів, законодавчих та інших нормативно-правових актів тощо;

професійне навчання – первинна професійна підготовка, перепідготовка, отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітнього рівня, підвищення кваліфікації та спеціалізації, спрямовані на здобуття або удосконалення професійних знань, умінь та навичок.

Для отримання такої послуги необхідно звернутися до районного управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або місцем фактичного проживання із заявою довільної форми

До заяви додаються:

копія посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни;

копія 1 із документів, що підтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.

Таким документом можуть бути:

– наказ Антитерористичного центру при Службі безпеки України або інший документ, який підтверджує залучення особи до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення;

– довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, згідно з додатком 1 або 2 до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413;

– рішення відомчої (або міжвідомчої) комісії про встановлення особі статусу учасника бойових дій, як такій, що захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брала безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;

– довідка про обставини травми (для осіб, які отримали поранення внаслідок бойових дій в районі проведення антитерористичної операції);

– витяг із протоколу засідання військово-лікарської комісії про встановлення причинного зв’язку захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв у колишнього військовослужбовця (для осіб, яким встановлено інвалідність).

– наказ Антитерористичного центру при Службі безпеки України або інший документ, який підтверджує залучення особи до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення;

– довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, згідно з додатком до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413;

– рішення відомчої (міжвідомчої) комісії про встановлення особі статусу учасника бойових дій, як такій, що захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брала безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення.

Зверніть увагу!

Професійне навчання здійснюється за денною, вечірньою, очно-заочною, дистанційною, екстернатною формами навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами.

Строк професійного навчання не може перевищувати 12 місяців, а підвищення кваліфікації шляхом навчання на курсах цільового призначення установлюється від 20 до 500 годин.

Професійне навчання учасників АТО може здійснюватися у групах чисельністю не більше 30 осіб, а також на умовах включення їх до складу груп слухачів, що формуються навчальним закладом.

Після успішного завершення повного курсу навчання учасники АТО отримують документи державного зразка, а після підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення учасники АТО отримують посвідчення встановленого зразка.

Також учасник АТО має можливість пройти професійне навчання у навчальному закладі, який їм обрано самостійно.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНІЧНИМИ ТА ІНШИМИ ЗАСОБАМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

Відповідно до Закону України „Про внесення зміни до статті 4 Закону України „Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” учасникам, які постраждали внаслідок АТО, держава гарантує право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації незалежно від встановлення їм інвалідності.

Механізм забезпечення осіб з інвалідністю, які брали участь в антитерористичній операції, затверджений постановами Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321 „Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, переліків таких засобів” (в редакції постанови Кабінету Міністрів України № 238 від 14.03.2018) та від 01 10.2014 № 518 „Деякі питання протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок”.

Нормативно-правові акти

– постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321 ,,Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, переліків таких засобів” (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 238);

– постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 518 „Деякі питання протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок”;

– наказ Мінсоцполітики від 12.04.2018 № 506 ,,Про затвердження типових форм договорів про забезпечення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи технічними та іншими засобами реабілітації, надання послуг з їх ремонту”

Каталог технічних та інших засобів реабілітації

Каталоги технічних та інших засобів реабілітації на 2019 рік (https://www.msp.gov.ua/content/katalog-2018.html)

Електронний каталог-класифікатор технічних та інших засобів реабілітації (http://wheelchairs.protez.eu/Wheelchairs).

Методичні рекомендації щодо формування та ведення електронного каталогу-класифікатора технічних та інших засобів реабілітації (https://www.msp.gov.ua/documents/4539.html)

Перелік підприємств усіх форм власності, які виготовляють, постачають і ремонтують технічні засоби реабілітації та відповідають кваліфікаційним вимогам, установленим Мінсоцполітики

Особі або її законному представнику необхідно подати документи до органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання особи або фактичним місцем проживання.

Перелік необхідних документів для отримання технічних та інших засобів реабілітації:

• паспорт громадянина України;

• висновок МСЕК про встановлення інвалідності для осіб з інвалідністю – у разі коли особа вперше звертається до органів соціального захисту населення або змінюється група і причина інвалідності;

• індивідуальна програма (для особи з інвалідністю);

• рішення ВЛК чи висновок ЛКК (особам, яким не встановлено інвалідність);

• витяг з наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) або довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), видана командиром військової частини (начальником територіального підрозділу), з відомостями про участь в антитерористичній операції (для військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, інших утворених відповідно до законів військових формувань, працівників МВС, поліцейських і працівників Національної поліції, яким не встановлено інвалідність);

• копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія сторінки паспорта громадянина України з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта громадянина України (для осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті громадянина України).

Працівники органів соціального захисту населення:

• нададуть ґрунтовну консультацію щодо механізму забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, надання послуг реабілітації та отримання компенсації;

• ознайомлять з каталогами технічних та інших засобів;

• ознайомлять з відповідним переліком протезно-ортопедичних підприємств, які виконують індивідуальні заявки на виготовлення технічних та інших засобів;

• видадуть направлення на забезпечення необхідними технічними та іншими засобів.

Особа (її законний представник) обирає протезно-ортопедичне підприємство, на якому буде проведено протезування (ортезування) або забезпечено необхідним технічним засобом реабілітації.

Додаткову інформацію можна отримати у посадової особи управління соціального захисту населення Калинівської селищної ради у приміщенні Центру надання адміністративних послуг за адресою: вул. Центральна, 57/3 смт Калинівка або за номером телефону: (04571)4-14-97.

ГРОШОВА КОМПЕНСАЦІЯ ЗА НАЛЕЖНІ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ

Постанова КМУ від 19 жовтня 2016 р. №719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей».

Постанова КМУ від 18 квітня 2018 р. №280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України».

Мають право отримати грошову виплату на придбання житла:

• особи з інвалідністю внаслідок війни I та II групи;

• внутрішньо – переміщені особи, які є учасниками бойових дій, або особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи;

• члени сім’ї загиблого.

Для оформлення грошової компенсації необхідно перебувати на квартирному обліку. Внутрішньо-переміщеним особам додатково потрібно перебувати протягом року на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб. Грошова компенсація надається у порядку черговості постановки на квартирний облік.

Членам сім’ї компенсація виплачується одній із категорій родичів – спочатку дружині (чоловікові) і неповнолітнім дітям, які проживають разом; якщо таких немає, то батькам; якщо батьків немає, то повнолітнім дітям і так далі.

Порядок отримання грошової компенсації:

1. Подати заяву про призначення грошової компенсації до органу соціального захисту населення за місцем перебування на квартирному обліку. До заяви потрібно додати:

2. копія паспорту (сторінки 1, 2, 10, 11);

3. посвідчення інваліда війни або члена сім’ї загиблого довідка про безпосередню участь загиблого військовослужбовця або інваліда війни в АТО (заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях);

4. рішення про взяття заявника на квартирний облік із зазначенням складу сім’ї — осіб, які разом із заявником перебувають на такому обліку;

5. довідка про склад сім’ї та прописку (видає ЖЕК);

6. рішення про взяття члена сім’ї інваліда на квартирний облік – у разі окремого перебуванні на квартирному обліку особи з інвалідністю та членів її сім’ї;

7. письмова згода (у довільній формі) членів сім’ї інваліда (крім малолітніх (до 14 років) та неповнолітніх (до 18 років) дітей), на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації;

8. документ, що посвідчує родинні стосунки між заявником і загиблим, між малолітніми чи неповнолітніми дітьми і загиблим, між особою з інвалідністю внаслідок війни і членами його сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація, які разом з ним перебувають на квартирному обліку.

9. З дня прийняття заяви орган соцзахисту населення має 5 робочих днів, щоб для обстежити матеріально-побутові умови заявника та скласти акт за формою, встановленою Мінсоцполітики.

10. Після складення акта обстеження матеріальнопобутових умов заявника орган соцзахисту населення має 3 робочі дні для внесення подання на виплату грошової компенсації до спеціальної комісії при місцевій або районній/обласній раді.

11. Комісія має 5 робочих днів для прийняття рішення щодо призначення або відмови в призначенні грошової компенсації.

12. З рішенням про призначення грошової компенсації відкрити спеціальний рахунок в «Ощадбанку».

13. Подати копію договору про відкриття спеціального рахунку в «Ощадбанку» до органу соцзахисту.

14. Орган соцзахисту перераховує на спец рахунок грошову компенсацію, про що повідомляє заявнику протягом трьох робочих днів з дня переказу коштів. (Гроші на спеціальному рахунку можна витратити тільки на придбання житла. За використанням коштів з рахунку слідкує банк. Кошти не можна використати без дозволу органу соціального захисту населення).

15. Вибрати житло, яке ви бажаєте придбати. (Ви зобов’язані самостійно вибрати житло і укласти договір із продавцем. Ви можете купити житло у будь-якого продавця. Житло може знаходитись у будь-якому населеному пункті України. Якщо житло коштує дорожче ніж надана грошова компенсація, Ви повинні докласти суму, якої не вистачає, на Ваш спеціальний рахунок).

16. Укласти договір купівлі-продажу житла і подати до органу соцзахисту примірник договору купівлі-продажу житла. (В договорі повинно бути зазначено, що житло набувається у власність заявника. Строк виконання договору купівлі-продажу житла не повинен перевищувати двох місяців).

17. Орган соціального захисту населення має 5 робочих днів, щоб надати заявникові письмову згоду на перерахування коштів із спеціального рахунка продавцю.

18. Подати до «Ощадбанку» заяву про переказ коштів на придбання житла. Банк перераховує кошти на рахунок будівельника/ продавця житла.

19. Протягом 30 днів оформити право власності на житло і подати витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстроване житло до органу соціального захисту. (Якщо ви не подасте витяг, то орган соціального захисту населення вправі вимагати від Вас повернення коштів грошової компенсації. Гроші потрібно витратити протягом року, інакше гроші будуть повернуті державі! Якщо житло коштувало менше ніж надана Вам компенсація, то решту грошей повертається державі).

Придбати житло можна як в прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному або на вторинному ринку, так і шляхом інвестування в об’єкти житлового будівництва.

Розмір грошової компенсації визначається за формулою:

ГК = (13,65 х Nс + 35,22 + (10 х Nп)) х Bг х Км + ПЗ

де Nс — кількість членів сім’ї загиблого військовослужбовця за однією категорією або кількість членів сім’ї особи з інвалідністю, на яких розраховується грошова компенсація;

Nп — кількість членів сім’ї заявника, які є особами з інвалідністю I чи II групи або дитиною-особою з інвалідністю внаслідок війни і на яких розраховується грошова компенсація з урахуванням додаткових 10 м2 жилої площі на кожного (у тому числі на заявника);

Вг — гранична вартість (гривень) 1 кв. метра загальної площі житла для населеного пункту, в якому заявник перебуває на обліку як особа, що потребує поліпшення житлових умов на день звернення за грошовою компенсацією – встановлюється наказом Мінрегіонбуд;

Км — коефіцієнт збільшення граничної вартості 1 кв. метра загальної площі житла:

1) для м. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова коефіцієнт становить 1,75;

2) для міст обласних центрів, а також міст обласного значення з населенням понад 300 тис. чоловік —1,5;

3) для міст обласного значення з населенням від 100 тис. до 300 тис. — 1,25;

4) для інших міст –1;

ПЗ — витрати на реєстрацію права власності і сплату потрібних податків.

ПІЛЬГИ НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

Пільги надаються незалежно від форми власності та виду житла на газ, електроенергію, опалення, квартирна плата, та інші комунальні послуги у відповідних розмірах для:

• учасників бойових дій – 75%

• осіб з інвалідністю внаслідок війни – 100%

• членів сімей загиблих – 50%

Норми споживання, в межах яких надається пільга

Пільга надається на 21 кв.м. площі на кожну особу, яка має право на знижку та постійно проживає у житловому приміщенні.

При наявності сім’ї знижка поширюється на додаткові 10,5 кв.м. Тобто загальна площа, на яку розповсюджується знижка – 31,5 кв.м.

Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб пільга надається на 42 кв.м. площі на кожну особу, яка має право на знижку та постійно проживає у житловому приміщенні Плюс додаткові 21 кв.м. на членів сім’ї Тобто загальна площа, на яку розповсюджується знижка 63 кв.м.

За рішеннями органів місцевого самоврядування учасникам АТО та членам їх сімей можуть надаватися додаткові знижки на оплату комунальних платежів. За додатковою інформацією звертайтеся до сільських, міських, районних, обласних рад за місцем проживання.

Норми споживання встановлені постановою КМУ «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» від 6 серпня 2014 року №409 та залежать від виду опалення Вашого будинку (газове чи електричне), типу будівлі та регіону.

Документи

1. Заява про оформлення пільги (зразок надається в управлінні соцзахисту).

1. Оригінал та копія ветеранського посвідчення (деякі органи місцевого самоврядування надають пільгу на основі довідки та інших документів, які засвідчують участь в АТО (заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях).

2. Оригінал та копія паспорту (стор. 1, 2 та сторінка, де зазначена остання реєстрація або зняття з реєстрації).

3. Оригінал та копія ідентифікаційного номера

4. Оригінал та копія довідки про склад сім’ї з ЖЕО

5. Оригінал та копії свідоцтва про народження неповнолітніх дітей пільговика.

6. Квитанції про сплату рахунків за комунальні послуги (усі, що є).

Для сімей, що складаються з непрацездатних осіб на кожного члена сім’ї, зазначеного у довідці про склад сім’ї, і зокрема є:

• неодруженою повнолітньою дитиною пільговика, яка визнана особою з інвалідністю з дитинства І чи ІІ групи або особою з інвалідністю І групи;

• особою, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни війни І групи (при оформленні пільги такою особою з інвалідністю внаслідок війни війни) та доглядає за ним за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі;

• непрацездатним батьком або матір’ю пільговика;

• особою, яка знаходяться під опікою або піклуванням пільговика (з наданням копій документів, що підтверджують встановлення опіки чи піклування).

Додатково подаються:

1. копія та оригінал документу пільговика;

2. копія та оригінал паспорту;

3. копія та оригінал ідентифікаційного номера.

При оформленні пільги за фактичним місцем проживання потрібно надати документальне підтвердження того, що таку пільгу за місцем реєстрації особа не реалізувала. Відповідну довідку можна отримати в управлінні соціального захисту населення за місцем реєстрації, в тому числі надіславши їм письмове звернення рекомендованим листом з повідомленням.

Перший пакет документів подається до управління соціального захисту населення за місцем проживання.

В разі оформлення пільги за фактичним місцем проживання, подається довідка про ненадання пільги за місцем реєстрації.

Другий пакет документів подається до регіонального представника постачальника послуг (Обленерго, облгаз, комунальні підприємства-надавачі послуг).

Надавач комунальних послуг робить відмітку в договорі про надання послуг.

Оплата комунальних послуг за пільговими тарифами здійснюється з моменту подачі споживачем заяви.

Коли декілька членів сім’ї, які проживають разом, мають право на пільги на комунальні платежі, пільги надаються тільки одному з членів сім’ї.

Споживач, який має декілька пільг, може обрати одну, більшу за розміром пільгу.

Додаткову інформацію щодо питань соціального захисту учасників АТО/ООС можна отримати у посадової особи відділу охорони здоров’я та соціального захисту населення Рокитнянської селищної ради, за адресою: Незалежності, 2


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь