ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Дата: 26.08.2021 16:03
Кількість переглядів: 790

Фото без опису

20218208440
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля
планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНІТ ІНВЕСТ-РОКИТНЕ»
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище ім’я по батькові фізичної особи - підприємця,
код за ЄДРПОУ 39654473
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.


1.    Інформація про суб’єкта господарювання

Юридична адреса: 09631, Київська область, Білоцерківський район, с. Острів, вул. Садова, буд. 2/1.
Директор - Гуля Іван Юрійович
Адреса електронної пошти: chomohor.u@grankarer.com
Контактний номер телефона: +380953447573
(місце знаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса) контактний номер телефону)

2.    Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Підприємство планує виробництво щебню та відсіву методом подрібнення гірничої маси. З метою забезпечення планованої діяльності передбачено використання чотирьох ліній дробарно - сортувального комплексу по переробці гірської маси, експлуатація нового дробарно-сортувального комплексу по переробці гірської маси виробництва AT «АЛТА» (Чехія) та ремонт старої лінії по переробці гірської маси.

Подрібнення гірничої маси відбуватиметься на щебінь різних фракцій: відсів (0-5мм, 0-1 Омм, 0-20мм), 5-10мм 10- 20мм, 20-40мм, 40-70мм. В якості сировини використовуватимуться граніти та мігматити Острівського родовища гранітів та мігматитів.

Площа ділянки під розміщення дробарно - сортувального комплексу становить 11,4 га.
Для обслуговування власного автотранспортну на території ТОВ «ГРАНІТ ІНВЕСТ-РОКИТНЕ» функціонує дільниця де проводять планові та поточні ремонтні роботи автотранспорту, а також облаштовано власний автозаправний пункт. До його складу входять 7 наземних ємностей зберігання дизельного палива ( загальною місткістю 150 куб.м) та 2 паливороздавальні колонки на 1 заправний пістолет кожна, продуктивністю 50 л/хв.
Для максимально ефективного використання усіх видів продукції, на території ТОВ «ГРАНІТ ІНВЕСТ- РОКИТНЕ» розташовано лінію по виробництву бетонних блоків. Бетонні блоки вироблятимуться з використанням відсіву (0-5 мм). Потужність лінії 240 шт/зміна (40 шт./годину).

Технічна альтернатива 1.
Проектом передбачається ремонт старої лінії дробарно — сортувального комплексу потужністю 300 т/годину до складу якого входитимуть : бункер с живильником 1-15-90, щокова дробарка СМД-111Б, грохот первинного відсіву ГІТ-52, вторинна дробарна установка, два грохота ГІС -53, один грохот ГІС-52, третинна дробарка установка, комплект стрічкових конвеєрів, приймальний бункер V=25 м3, віброживильник, дробарка TELSMIT F46, індикатор металевих предметів 2 шт., два мостових крана КМ 16/3.2, склад готової продукції 8 шт., система пилопригнічення.

Використання дробарно-сортувальної лінії виробництва АТ «АЛТА» (Чехія) потужністю 300 т/годину до складу якої входять: бункерна установка; первинна дробарна установка типу DCJ 1200x1000; сортувальна установка відглинення з віброгрохотом типу МР 080.014, 1 шт; сортувальна установка з грохотом типу KDT 1478/3; вирівнююча бункерна установка перед вторинним дробленням з VZP 100.020; вторинна дробарна установка з KDC 23VP; вирівнююча бункерна установка з VZP 100.020; третинна дробарна установка з KDC 35GP; сортувальна установка з грохотом типу KDT Т1475/3; комплект стрічкових конвеєрів; стрічковий магнітний сепаратор SEPB 100013; індикатор металевих предметів; система аспірації з ГОУ (4 шт.); гідравлічний молот типу RK 03; приймальний бункер з віброживильником, грохот ГІС-52 склад готової продукції 9 шт.

Максимальна річна виробнича потужність усіх ліній дробарно - сортувального комплексу складе -2,07 млн. т./рік.
Гірнича маса розміром до 500 мм орендованими автосамоскидами типу БілАЗ 7523, ФОТОН подаватиметься в приймальний бункер V=25 м3. Дном бункера є вібраційний живильник , що подає гірничу масу в первинну щокову дробарку DCJ 1200x1000. Після подрібнення на дробарці DCJ 1200x1000 продукт 0 - 150 по конвеєру подається на сортувальну установку с грохотом KDT 1478/3, потім по конвеєрам продукт 0-70 на конусну дробарку KDC 35GP, а продукт 70-150 на конусну дробарку KDC 23 VP і далі для механічного сортування сипких або кускових матеріалів по крупності частинок (шматків) продукт подається на вібраційні грохоти. KDT ТІ475/3. Сумісно з грохотами в замкнутому циклі працюють обидві конусні дробарки, на які з верхнього сита грохотів подається надрешіточний продукт і після подрібнення матеріал подається конвеєром в зворотному напрямку на верхні сита грохоту. На грохотах відбувається розсів і виділення готової продукції. Щебінь фракцією 40-70мм, 20-40 мм, 10-20 мм, 5-10 мм, 0-20 мм, 0-10 мм конвеєрами подається на склад готової щебеневої продукції. Відсів фракцією 0-5 мм конвеєром подається на склад готової продукції - склад відсіву. На території комплексу працюють 2 автонавантажувачі «LiuGong 855», «LiuGong 856» та вантажний автомобіль «FOTON».

Водопостачання дробарно-сортувальних комплексів для зволоження щебню при дробленні буде здійснюватися за рахунок кар’єрних дренажних вод (ґрунтових вод і атмосферних опадів), що накопичуються у зумпфі кар’єру (ТОВ «Рокитнянський гранкар’єр»), за Договором водопостачання.

Технічна альтернатива 2.
В якості альтернативи № 2 розглядається використання самохідної дробарно-сортувальної установки. Виробнича потужність самохідних установок не дозволить переробити плановані об’єми; установки працюють на дизельному пальному, що створить додаткові викиди в атмосферне повітря. В подальшому не розглядається.

3.    Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи

Територіальна альтернатива 1.
Планована діяльність буде розміщена на земельній ділянці з кадастровим номером 3223784500:04:007:0001, в межах існуючої промислової території, за адресою: 09631, Київська область, Білоцерківський район, с. Острів, вул. Садова, буд. 2/1.

Найближчим населеними пунктами до дробарно - сортувального комплексу є с. Острів, с. Синява, смт. Рокитне. Родовище, з якого сировина привозиться на переробку, знаходиться на тій же кадастровій ділянці за 120 м від проектованого дробарно - сортувального комплексу. Найближча автомобільна дорога з асфальтовим покриттям ТІ017 сполученням Миронівка - Плоске, що з’єднується з автомобільною дорогою Е95 (Київ - Одеса) за допомогою автомобільної дороги Р04 (Київ - Звенигородка). Обласний центр м. Київ знаходиться в 109 км на північ від підприємства. Районний центр м. Біла Церква розташований в 25 км на північний захід від підприємства. Промислова ділянка підприємства з’єднана під’їзною дорогою з автошляхом Т1017 (Миронівка - Плоске).

Територіальна альтернатива 2.
У зв’язку з тим, що комплекс розташований на одній кадастровій ділянці, поруч з кар’єром де видобувається сировина, що підлягає переробці, а також укладеному договору оренди частини земельної ділянки № Б/Н від 17.06.2011 року, з кадастровим номером ділянки № 3223784500:04:007:0001, площею 38,1710 га, територіальні альтернативи не розглядаються.

4.    Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Найбільш важливим із соціально-економічних факторів є можливість поповнення місцевого бюджету і поліпшення загального соціально-економічного стану економіки регіону, забезпечення сировиною будівельної галузі та створення робочих місць.

Економічний вплив планової діяльності відображається відрахуванням податків до місцевого бюджету, зниженням доданої вартості виробництва щебеню та відсіву, за рахунок переробки каменю поруч з місцем видобування та забезпечення робочими місцями працездатного місцевого населення.

З метою недопущення погіршення соціально-економічного стану регіону планованої діяльності при експлуатації дробарно - сортувального комплексу заплановано використовувати сучасні дробарно - переробні комплекси для виробництва щебню та відсіву.

При дотриманні всього комплексу заходів щодо захисту навколишнього середовища, експлуатація об’єкту не спричинять негативного впливу на соціально-економічне середовище.

5.    Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Проектна річна продуктивність комплексу 2,07 млн. т.
Проектний річний випуск товарної продукції становить - 1250 тис. т, вихід відсіву (0-5 мм, 0-10 мм, 0-20 мм) - 820 тис. т.

Очікувана потужність дробильно - сортувального комплексу «АЛТА» - 300 т/годину, 3000 т/добу, 90000 т/місяць, 900000 т/рік, в тому числі по фракціях:
-    щебінь фракції 0-5 мм - 13%;
-    щебінь фракції 0-10 мм - 8%;
-    щебінь фракції 0-20 мм - 20%;
-    щебінь фракції 5-10 мм - 9%;
-    щебінь фракції 10-20 мм - 29%;
-    щебінь фракції 20-40 мм - 10%;
-    щебінь фракції 40-70 мм -11%.

На лінії пересіву яка входить до складу комплексу «АЛТА» потужність складає : 70 т/год., 840 т/доба, 25200 т/місяць, 252000 т/рік, в том числі по фракціях:
-    щебінь фракції 0-5 мм - 60%
-    щебінь фракції 5-20 мм - 35%
-    щебінь фракції 20+ мм - 5%
на лінії дроблення яка входить до складу старої дробарно-сортувальної лінії потужність складає: 75 т/год., 900 т/доба, 27000 т/місяць, 270000 т/рік, в тому числі по фракціях:
-    щебінь фракції 0-5 мм - 15%
-    щебінь фракції 5-20 мм - 75%

Очікувана потужність старої лінії дробильно - сортувального комплексу, що підлягає ремонту - 300 т/годину, 3000 т/добу, 90000 т/місяць, 900000 т/рік.

Площа земельної ділянки задіяної у виробництві щебню та відсіву (в тому числі для розміщення обладнання дробарно сортувального комплексу ) — 114000 м2. Площа, виділена від склади готового продукту становить: під гранвідсів 0-5 мм - 500 м2; гранвідсів 0-10 мм -400 м2, гранвідсів 0-20 мм -400 м2, щебінь фракції 5-10 мм - 400 м2; щебінь фракції 10-20 мм - 400 м2; щебінь фракції 20-40 мм - 400 м2; щебінь фракції 40-70 мм - 400 м2;

Режим роботи дробарно - сортувального комплексу по переробці гірської маси приймається цілорічний протягом 300 робочих днів (6 днів на тиждень у 2 зміни, тривалістю 8 годин кожна).

Кількість робітників — 146 чол., у тому числі ІТР — 30 чол., максимальна кількість робітників у зміну 16 чол.

6.    Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1

При експлуатації об’єкта дотримуватись норм і вимог екологічної безпеки:
-    викиди від стаціонарних джерел повинні здійснюватися за наявності дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
-    заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах для об’єкту повинні бути розроблені згідно РД 52.04.52-85 «Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях. Методические указания»;
-    заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру виконуються згідно Кодексу цивільного захисту України, а також інших нормативно-правових актів у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
-    проведення постійного радіаційного (радіометричного) контролю корисних копалин і готової продукції у відповідності до норм і вимог ДГН 6.6.1-6.5.001-98 «Державні гігієнічні нормативи. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)», наказу МОЗ України від 02.02.2005 № 54 «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України» (ОСПУ-2005);
-    гідропилоподавлення впровадити відповідно норм «Справочник по борьбе с пылью в горнодобывающей промышлености» (1982), технологічного регламенту, договору на водопостачання;
-    забезпечення контролю за точним дотриманням технологічних регламентів тощо;
Санітарно-епідеміологічні обмеження:
-    експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з санітарними нормами та правилами;
-    питне водопостачання для працівників здійснювати відповідно до ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»;
-    концентрації забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони не повинні перевищувати ГДКм.р. (ОБРВ), затв. Наказом МОЗ України від 14.01.2020 № 52 «Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць»; концентрації забруднюючих речовин на території об’єкта та території його санітарно-захисної зони можуть бути більшими ніж вказані нормативи, але не повинні перевищувати значень, які дорівнюють 30% від величини ГДК (ОБРВ) для повітря робочої зони, за винятком здійснення залпових викидів при проведенні вибухових робіт;
-    рівень акустичного забруднення на території підприємства не повинен перевищувати нормативних показників згідно ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку», а на межі санітарно - захисної зони - нормативних показників згідно Наказу МОЗ України № 463 від 22.02.2019 «Державні санітарні норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»;

Протипожежні обмеження:
-    дотримуватись нормативів ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги»;
-    забезпечити об’єкт розрахунковими запасами води для цілей зовнішнього та внутрішнього пожежогасіння згідно нормативних вимог ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» та ДБН В.2.5-64-2012 «Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво»;
-    на території об’єкту мають бути влаштовані проїзди шириною не менше 3,5 м для пожежних автомобілів згідно вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» тощо.

Щодо технічної альтернативи 2
-    екологічні та інші обмеження планованої діяльності аналогічні технічній альтернативі № 1.
Щодо територіальної альтернативи 1
-    обмеження планованої діяльності щодо санітарно-захисної зони, захисту іонізуючого та електромагнітного випромінювання, шуму та вібрації встановлені ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування і забудови населених місць» (затверджених наказом МОЗ України від 19.06.1996 № 173, зареєстрованих у Мін’юсті 24.07.1996 р. за № 379/1404) зі змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ України № 362 від 02.07.2007, № 653 від 31.08.2009, № 952 від 18.05.2018 та інші нормативні документи;
-    дотримання вимог визначених ст. 49, 70, 72, 74 Водного кодексу України та проектом землеустрою, а також діючого екологічного законодавства у період експлуатації об’єкту планованої діяльності.
-    протипожежні розриви між будівлями та спорудами;
- територіальні обмеження, визначені містобудівною, інженерно-транспортною та промисловою інфраструктурою (забудовою), яка склалася на території планованої діяльності та поряд з нею.

Щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.

7.    Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1
У зв’язку з тим, що проведення планованої діяльності передбачене на території, де розмішувався попередній дробарно - сортувальний комплекс, проведення додаткового еколого- інженерного захисту не потрібно.

Щодо технічної альтернативи 2
Як для технічної альтернативи №1.

Щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання проектних рішень в період експлуатації, що забезпечуватиме раціональне використання природних ресурсів. Передбачено охоронні, захисні та компенсаційні заходи.

Щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.

8.    Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Щодо технічної альтернативи 1
При оцінці впливу на довкілля планованої діяльності необхідно враховувати такі її компоненти:
-    клімат і мікроклімат - розробка не здійснюватиме відчутного впливу на клімат та мікроклімат через малу кількість виділення парникових газів, вологи і тепла; локальне підвищення температури повітря та водних об’єктів не буде мати місце; локальне підвищення вологості повітря та сприяння утворенню туману і зниження сонячної інсоляції не очікується;
-    повітряне середовище - джерелами викидів забруднюючих речовин на лініях переробки є: конвеєри подачі щебеню, дробарки, грохоти, місця вивантаження гірської маси з автосамоскидів до бункерів подрібнення, склади зберігання готової продукції; на АЗП: ємності зберігання нафтопродуктів (дизельного палива) та паливороздавальні колонки; ремонтні роботи передбачають виділення в атмосферу забруднюючих робіт при виконанні зварювальних робіт; виготовлення бетонних блоків супроводжується викидами при змішуванні сипучих складових та при зберігання та пересилці відсіву, що використовується для виготовлення бетонних блоків. Експлуатація обладнання не призведе до забруднення радіонуклідами навколишнього середовища і не чинитиме додаткового шкідливого впливу на повітряне середовище, персонал і населення за рахунок дії природних джерел іонізуючого випромінювання;
-    геологічне середовище - погіршення показників фізики-механічних властивостей ґрунтів під час будівництва
і в процесі експлуатації проектованих технологічних ліній не відбудеться;
-    водне середовище - для пилопригнічення на дробарно - сортувальних лініях використовується вода, що подається зі ставка - відстійника кар’єра, розташованого поряд. Вода доставляється на підставі договору водопостачання з ТОВ «Рокитнянський гранкар’єр»;
-    ґрунти, земельні ресурси - у зв’язку з тим, що будівництво проектованих технологічних ліній передбачається на території діючого підприємства ТОВ «Граніт Інвест - Рокитне», процес будівництва, реконструкції і їх експлуатація унеможливлюють негативний вплив на земельні ресурси району, а також не приведе до зміни механічних, водно- фізичних і інших їх властивостей
-    поводження з відходами - тимчасове зберігання відходів здійснюється у відповідності з санітарними нормами та технікою безпеки; утворені під час провадження планованої діяльності відходи передаються відповідно до укладених договорів та вимог екологічної безпеки спеціалізованим організаціям;
-    рослинний та тваринний світ - внаслідок роботи обладнання можливий незначний, в допустимих межах вплив на біоресурси, що має тимчасовий характер;
-    природно-заповідний фонд та екологічна мережа, архітектурна, археологічна та культурна спадщина на території земельної ділянки родовища не обліковуються та не виявлені;
-    соціальне середовище - вплив носить позитивний аспект. Важливим із соціально - економічних факторів є поповнення місцевого бюджету та поліпшення загальної соціально - економічної ситуації в районі, забезпечення сировиною галузь будівництва, зайнятості місцевого населення;
-    техногенне середовище - негативний вплив не передбачається. На території підприємства, а також навколо нього об’єкти соціально-побутового, спортивно- оздоровчого, курортного та рекреаційного призначення знаходяться на відстані, що компенсує можливий незначний негативний вплив. Об'єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини не обліковуються.

Прогнозовані впливи будуть визначені за результатами подальших досліджень та програм моніторингу.

Щодо технічної альтернативи 2
Як для технічної альтернативи №1.

Щодо територіальної альтернативи 1
Прийняті санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівельні й територіальні обмеження згідно діючих нормативних документів.

Щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.

9.    Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

Згідно ст. З (частина 3, п. З, пп.2 та п.4 пп. 2) Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», планована діяльність відноситься до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля - видобувна промисловість: перероблення корисних копалин, у тому числі збагачення та поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше, тому підлягає оцінці впливу на довкілля (ОВД).

10.    Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

11.    Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД виконується у відповідності до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII. Планується провести дослідження впливу планової діяльності на повітряне середовище, водне середовище, геологічне середовище, ґрунти, рослинний і тваринний світ, техногенне і соціальне середовище під час експлуатації об’єкта. За результатами дослідження, у разі необхідності, будуть розроблені заходи щодо мінімізації негативних впливів на довкілля і покращення екологічного середовища.

12.    Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
- проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу;
- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання Звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом ЗО днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13.    Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій).

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до Звіту з оцінки впливу на довкілля.

14.    Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження зазначеної планованої діяльності буде Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, виданий Департаментом екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації, інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження (згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»). (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15.    Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації. Поштова адреса: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2А. Тел.: (044)279-01-58, факс: (044)234-96-15, e-mail: dep eco@koda.gov.ua. Контактна особа: Директор департаменту Ткаліч Ганна Іванівна.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь