Відповідно до чинного законодавства, медичні підприємства, що мають договори з НСЗУ, повинні подати копії документів, що підтверджують доступність будівлі та приміщення для осіб, з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, відповідно до будівельних норм і правил.  Дана робота зараз проводиться.