Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання надмірному тиску на суб’єктів господарювання" від 04.03.2021 №1320-ІХ, який набрав чинності 27.04.2021, внесено зміни, зокрема, до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (далі – Закон) та до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 05.04.2007 № 877-V (далі – Закон № 877).

Підпунктом 5 пункту "а" частини першої статті 34 Закону визначено, що до віддання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать власні (самоврядні) повноваження, зокрема, звернення до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, чи його територіального органу про порушення суб’єктом господарювання законодавства про працю та зайнятість населення.

Відповідно до абзацу десятого частини першої статті 6 Закону № 877 підставою для здійснення позапланових заходів є звернення посадових ociб органів місцевого самоврядування про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства у випадках, коли право на подання такого звернення передбачено законом.

Значення термінів "посадова особа місцевого самоврядування" та "виконавчий орган ради" визначені Законом, зокрема, абзацами одинадцятим, тринадцятим статті 1, частиною першою, третьою статті 12 та частиною першою статті 51 Закону.

Згідно з абзацом дванадцятим частини першої статті 6 закону №877 фізичні особи та посадові особи органів місцевого самоврядування, які подали безпідставне звернення про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства, несуть відповідальність, передбачену законом.

Повторне проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) за тим самим фактом (фактами), що був (були) підставою для проведеного позапланового заходу державного нагляду (контролю), забороняється.

деталі тут:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1320-20#Text