Оголошено конкурс на заміщення 7-ми вакантних посад

Дата: 21.01.2021 08:00
Кількість переглядів: 902

Фото без опису           Рокитнянська селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

 • Начальник загального відділу (1 посада).
 • Начальник відділу організаційно-інформаційної та кадрової роботи (1 посада).
 • Завідувач  сектору з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та охорони праці (1 посада).

Кваліфікаційні вимоги: Вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою. Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

 • Заступник начальника фінансово-господарського відділу – головний спеціаліст (1 посада).

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою. Без вимог до стажу роботи.

 • Спеціаліст І категорії  відділу організаційно-інформаційної та кадрової роботи (1 посада).

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою. Без вимог до стажу роботи.

 • Головний спеціаліст відділу освіти (1 посада).

Кваліфікаційні вимоги: громадянство України, повна вища педагогічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи у закладах освіти не менше 5 років, або на службі в органах місцевого самоврядування, або на державні службі на посаді провідного спеціаліста з питань освіти не менше 1 року.

 • Державний реєстратор відділу «Центр надання адміністративних послуг» (1 посада).

Кваліфікаційні вимоги: громадянство України, вища освіта за спеціальністю правознавство, стаж роботи у сфері права не менше трьох років або на посаді державного реєстратора чи на іншій посаді, що передбачає виконання функцій державного реєстратора, не менше одного року; успішне проходження спеціальної перевірки діяльності державного реєстратора в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в порядку здійснення контролю, визначеному Кабінетом Міністрів України (для осіб, які до призначення на посаду державного реєстратора перебували на посаді державного реєстратора в іншого суб'єкта державної реєстрації); вільне володіння державною мовою.

 

До заяви про участь у конкурсі додаються  документи: заповнена особова картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками; копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції» (на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції заповнити електронну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування); копії паспорта (військового квитка за наявності); копію довідки про ідентифікаційний номер; дві фотокартки розміром 4*6 см.

Кандидати можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Під час проведення конкурсу кандидати складають іспит.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу за адресою: 09601, Київська обл., смт Рокитне,              вул. Першотравнева, 5, 2-й поверх, Рокитнянська селищна рада, кабінет спеціаліста з кадрових питань. Інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається в селищній  раді.

Додаткову інформацію можна отримати за тел. (04562) 5-12-50.

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

 

на перевірку знання законодавства за специфікою функціональних обов’язків 

 

Начальник загального відділу Рокитнянської селищної ради:

 

 1. Організація документообігу. Робота з вхідною, вихідною і внутрішньою кореспонденцією.

 2. Порядок ведення діловодства за зверненнями громадян.

 3. Перелік документів, що не підлягають реєстрації.

 4. Складання та оформлення розпорядчих документів.

 5. Право на отримання публічної інформації та порядок його реалізації.

 6. Терміни розгляду та задоволення запитів на отримання публічної інформації..

 7. Супровідні листи і вимоги до їх складання.

 8. Якими нормативно-правовими актами регламентується робота із зверненнями громадян.

 9. Порядок і строки складання номенклатури справ.

 10. 13.Формування документів у справу та порядок зберігання справ у поточному діловодстві.

 11. Термін розгляду звернень громадян.

 12. Експертиза цінності документів у діловодстві.

 13. Оформлення справ із розгляду звернень громадян.

 14. Оперативне зберігання справ.

 15. Службове листування: лист, запит, гарантійний лист.

 16. Звернення громадян, які не підлягають розгляду та вирішенню.

 17. Довідки, доповідні, пояснювальні та службові записки .

 18. Порядок проходження і виконання вхідної документації.

 

Начальник відділу організаційно-інформаційної та кадрової роботи

Рокитнянської селищної ради:

 

 1. Питання, які вирішуються селищними радами виключно на їх пленарних засіданнях.

 2. Обов’язки та права депутата місцевої ради у раді та її органах.

 3. Загальні збори громадян.

 4. Громадські слухання.

 5. Місцеві ініціативи.

 6. Депутатські групи, фракції місцевих рад.

 7. Сільський, селищний, міський голова відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 8. Постійні комісії ради.

 9. Сесія ради.

 10. Вимоги до звернення громадян.

 11. Дати визначення термінів:  зауваження, заява,  пропозиція, скарга.

 12. Розгляд заяв.

 13. Рішення, дії (бездіяльність), які можуть бути оскаржені. 

 14. Розгляд пропозицій (ЗУ «Про звернення громадян» ст.14)

 15. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню.

 16. Публічна інформація, види інформації (ЗУ «Про доступ до публічної інформації»). 

 17. Особистий прийом громадян.

 

Завідувач сектору з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та охорони праці:

 

 1. Дати визначення термінів: аварія, катастрофа, надзвичайна ситуація, небезпечна подія, стихійне лихо.

 2. Дати визначення термінів: евакуація, засоби цивільного захисту, захисні споруди цивільного захисту, оповіщення, сили цивільного захисту, техногенна безпека.

 3. Класифікація надзвичайних ситуацій.

 4. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту.

 5. Завдання і обов’язки суб’єктів господарювання у сфері цивільного захисту.

 6. Права та обов’язки громадян у сфері цивільного захисту.

 7. Склад та основні завдання сил цивільного захисту.

 8. Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.

 9. Захисні споруди цивільного захисту. Укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту.

 10. Види евакуації. Заходи з евакуації.

 11. Організація навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях.

 12. Організація робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

 13. Навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту.

 14. Соціальний захист постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації.

 15. Джерела небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

 

Заступник начальника фінансово-господарського відділу – головний спеціаліст Рокитнянської селищної ради:

 

 1. Нормативно-правове забезпечення організації та ведення бухгалтерського облiку, складання фiнансової звiтностi бюджетної установи.

 2. Визначення понять «бухгалтерський облік», «зобов’язання», «первинний документ», «фінансова звітність», «господарська операція».

 3. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

 4. Визначення понять «бюджет», «бюджетна установа», «бюджетне призначення», «бюджетний розпис», «видатки бюджету», «головні розпорядники бюджетних коштів», «бюджетний запит».

 5. Економічна класифікація видатків бюджету.

 6. Звітний період, види звітності для бюджетної установи.

 7. Поняття бюджетного правопорушення та нецільового використання бюджетних коштів.

 8. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства згідно із законами України.

 9. Нормативно-правове забезпечення порядку встановлення посадових окладів, доплат, надбавок та нарахування заробітної плати посадовим особам місцевого самоврядування та службовцям.

 10. Складові заробітної плати посадових осіб місцевого самоврядування, види заохочень та допомог.

 11. Розмір премії, який може бути наданий посадовим особам місцевого самоврядування та нормативний документ згідно з яким вона нараховується.

 12. Порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку відпускних, компенсації за невикористану відпустку, лікарняних.

 13. Умови, за яких посадовим особам місцевого самоврядування надається пенсія як посадовим особам місцевого самоврядування та необхідні виплати, передбачені законодавством. Порядок і умови перерахунку пенсій посадових осіб місцевого самоврядування.

 14. Нормативно-правове забезпечення порядку створення первинних документів, обліку касових та банківських операцій, обліку товарно-матеріальних цінностей бюджетної установи та iнших об’єктiв майна.

 15. Обмеження, встановлені законодавством при закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти.

 16. Порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання матеріальних цінностей.

 17. Порядок обліку основних засобів у бюджетних установах.

 18. Порядок безоплатної передачі необоротних активів.

 19. Порядок списання основних засобів та матеріалів у бюджетних установах.

 20. Порядок встановлення граничних норм витрат паливно-мастильних матеріалів та порядок їх списання.

 21. Граничні норми відшкодування добових та фактичних витрат за проживання посадовим особам місцевого самоврядування. Термін подання працівником авансового звіту.

 22. Інвентаризація, її види та терміни проведення.

 

Спеціаліст І категорії  відділу організаційно-інформаційної та кадрової роботи Рокитнянської селищної ради:

 

 1. Організація документообігу. Робота з вхідною, вихідною і внутрішньою кореспонденцією.

 2. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника.

 3. Мова звернень громадян та відповідей на них.

 4. Тривалість щорічної відпустки посадових осіб місцевого самоврядування.

 5. Стягнення за порушення трудової дисципліни.

 6. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування.

 7. Порядок і строки складання номенклатури справ.

 8. Визначення тривалості відпустки.

 9. Колективний договір, сфера укладання колективних договорів, сторони колективного договору. Зміст колективного договору, його реєстрація.

 10. Порядок застосування дисциплінарних стягнень. Стягнення за порушення трудової дисципліни.

 11. Трудовий договір, гарантії при укладанні, зміни і припиненні трудового договору.

 12. Строки трудового договору. Якими документами регламентується законодавство про працю.

 13. Стажування в органах місцевого самоврядування.

 14. Видача трудової книжки в разі звільнення.

 15. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

 16. Право працівника на щорічну відпустку, поділ щорічної відпустки на частини. Соціальні відпустки.

Головний спеціаліст відділу освіти Рокитнянської селищної ради

 

 1. Як здійснюється  контроль за організацією підвезення школярів до місць навчання?

 2. Які вимоги до  статутів  навчальних закладів в частині неприбуткованості згідно до вимог Бюджетного кодексу?

 3. Як повинно бути  організовано індивідуальне навчання та навчання хворих дітей вдома, інклюзивна освіта?

 4. Як вимоги до підготовки  та проведення державної підсумкової атестації?

 5. Як повинна створюватися  база даних про випускників 9-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів?

 6. Як ведеться  облік документів суворої звітності?

 7. 8.Як забезпечуються  загальноосвітні навчальні заклади   документами суворої звітності, як контролюється  правильність їх оформлення і видачі на місцях?

 8. Як здійснюється  керівництво та контроль  за роботою з цивільної оборони в загальноосвітніх закладах?

 9. Як ведеться робота  з кадрами у  загальноосвітніх навчальних закладах?

 10. Як ведеться  навчально-методичне забезпечення середньої та позашкільної освіти дітей, підлітків і молоді?

 11. 13. Як повинна бути організована   робота по розвитку  фізкультури і спорту   в навчальних закладах так і за місцем проживання  членів громади?

 12. Як видаються  в межах своєї компетентності накази, та організація  їх контролювання і виконання?

 13. Яка відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих  прав?

 14. Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти в  Законі України «Про загальну середню освіту» .

 15. Види освіти, визначені  Законом України «Про освіту» .

 

Державний реєстратор відділу «Центр надання адміністративних послуг»

 

 1. Поняття державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

 2. Засади державної реєстрації прав.

 3. Момент виникнення права власності на нерухоме майно.

 4. Речові права та їх обтяження що підлягають державній реєстрації .

 5. Нерухоме майно, що до якого проводиться державна реєстрація прав.

 6. Система органів та суб’єкти, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав.

 7. Повноваження суб’єктів державної реєстрації прав.

 8. Державний реєстратор, поняття.

 9. У яких випадках відбувається закриття розділу Державного реєстру прав та реєстраційної справи?

 10. Строки проведення реєстраційних дій та надання інформації з Державного реєстру прав.

 11. Зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав на нерухоме майно.

 12. Підстави для відмови в державній реєстрації прав на нерухоме майно.

 13. Статус документів та відомостей, внесених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

 14. Строк розгляду документів, поданих для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

 15. Зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації юридичних осіб.

 16. Вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації юридичної особи.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь