Додаток 1 до рішення

Рокитнянської селищної ради

42-03-VІІI від 24.12.2020

 

ПОЛОЖЕННЯ

про помічника - консультанта

депутата Рокитнянської селищної ради

 

  1. Загальні положення

1.1. Депутат селищної ради може мати до п’яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

1.2. Помічником-консультантом депутата ради може бути лише громадянин України, який має середню освіту, вільно володіє державною мовою та дав добровільну згоду бути помічником, виконувати чинне законодавство, рішення ради, в тому числі дане Положення. Не може бути помічником-консультантом депутата ради особа, яка визнана судом недієздатною.

1.3. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата Рокитнянської селищної ради, організацію їх роботи та розподіл обов’язків між ними здійснює особисто депутат Рокитнянської селищної ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

1.4. Помічник-консультант депутата у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами та підзаконними нормативними актами, Регламентом Рокитнянської селищної ради та цим Положенням. Помічник-консультант, надаючи згоду депутату ради бути зарахованим на посаду, автоматично надає згоду на надання громадськості інформації про зарахування помічником, а також відомостей, що містяться в заяві та засобі зв’язку.

 

  1. Початок та припинення повноважень помічника-консультанта

2.1. Повноваження помічника-консультанта депутата селищної ради починаються з моменту отримання ним посвідчення помічника-консультанта депутата селищної ради. Про зарахування та звільнення з посади помічника-консультанта депутата селищної ради повідомляється на веб-сайті селищної ради.

2.2. Реєстрація  помічника-консультанта депутата селищної ради проводиться на підставі письмового подання депутата селищної ради на ім'я селищного голови, а в інших випадках, передбачених законодавством України, – на ім'я секретаря селищної ради, в якому зазначається прізвище, ім'я, по батькові кандидата на посаду помічника-консультанта депутата селищної ради, дата народження, місце проживання, вид діяльності.

2.3 До подання додаються дві фотографії та заява кандидата помічника-консультанта депутата ради (зразки подання та заяви додаються).

За бажанням особа, яка реєструється помічником-консультантом, може вказати додаткові відомості про себе та засоби зв’язку.

2.4.  Облік помічників-консультантів веде відповідальний працівник ради, який невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів, оновлює інформацію на веб-сайті ради про помічників-консультантів депутатів селищної ради та засоби зв’язку з ними.

2.5. Повноваження помічника-консультанта припиняються у зв’язку з:

2.5.1 особистою заявою про складення повноважень;

2.5.2 за письмовим поданням депутата, який направив подання відповідно до п. 2.2;

2.5.3 припинення повноважень депутата ради, який направив подання відповідно до п. 2.2;

2.5.4 припинення громадянства помічником-консультантом України;

2.5.5 з’ясуванням інформації про неправдиві відомості, вказані помічником-консультантом у заяві відповідно до п.2.2, окрім технічних описок, які підлягають негайному виправленню;

2.5.6 визнання недієздатним помічника-консультанта;

2.5.7 вчиненням аморального вчинку, якщо за відповідне рішення про припинення повноваження помічника-консультанта проголосувало 2/3 депутатів від складу ради;

2.5.8 смерті помічника-консультанта;

2.5.9 набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду або вчинення корупційного правопорушення.

2.6. Помічнику-консультанту депутата ради видається відповідне посвідчення встановленого зразка.

2.7. Посвідчення помічника-консультанта депутата Рокитнянської селищної ради має єдиний зразок і видається за письмовим поданням депутата Рокитнянської селищної ради невідкладно, але не довше ніж протягом 5 робочих днів.

2.78. Посвідчення помічника-консультанта депутата Рокитнянської селищної ради вважається недійсним та підлягає поверненню в раду у разі припинення повноважень помічника-консультанта депутата Рокитнянської селищної ради або у випадку закінчення терміну повноважень ради відповідного скликання.

 

  1. Права помічника-консультанта депутата селищної ради

3.1. Окрім безпосередньо визначених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» прав та повноважень, помічник-консультант депутата на території ради має право:

3.1.1 входити і перебувати в усіх приміщеннях та спорудах, що використовуються в роботі органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій;

3.1.2 одержувати на електронну пошту копію матеріалів, які готуються, надсилають, розсилаються депутатам, а також інформацію щодо графіків роботи ради, комісій, виконавчих, інших органів ради та про всі зміни, які відбуваються в графіку (день, час засідання, приміщення, список учасників та запрошених, перелік питань тощо);

3.1.3. подавати у письмовій формі підготовлені депутатом селищної ради звернення, пропозиції, заяви та інші документи до постійних і тимчасових контрольних комісій та робочих груп селищної ради, її виконавчих органів;

3.1.4. оголошувати підготовлені депутатом селищної ради звернення, пропозиції, заяви та інші документи на сесіях селищної ради, засіданнях постійних і тимчасових контрольних комісій, робочих груп селищної ради та її виконавчого комітету у разі відсутності депутата селищної ради;

3.1.5. на позачерговий прийом посадових та службових осіб органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій в справах свого депутата ради;

3.1.6. одержувати за письмовим зверненням депутата селищної ради в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від форм власності, у встановленому порядку документи, інформаційні та довідкові матеріали необхідні депутату селищної ради для здійснення його депутатських повноважень;

3.1.7. на ознайомлення з актами, прийнятими селищною радою (крім прийнятих на її закритих засіданнях), а також інформаційними і довідковими матеріалами, що офіційно поширюються Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Київською обласною радою, іншими органами державної влади та місцевого самоврядування;

3.1.8. бути присутнім на пленарних засіданнях селищної ради (крім закритих), за попереднім записом у спеціально відведених місцях для присутніх та запрошених в залі, де проводиться засідання;

3.1.9. бути присутнім на засіданнях постійних і тимчасових контрольних комісій та робочих груп селищної ради за дорученням депутата селищної ради та згодою голови відповідної комісії чи робочої групи;

3.1.10. носити значок помічника-консультанта депутата ради або інший спеціальний значок, виготовлений на замовлення ради з символікою громади.

  1. Обов’язки помічника-консультанта депутата ради

4.1. Обов’язки помічника-консультанта депутата безпосередньо пов’язані з виконанням законодавства про статус депутата селищної ради. Помічник-консультант за дорученням свого депутата:

4.1.1 вивчає питання, необхідні для здійснення його депутатських повноважень, інформує депутата рада про всі документи та матеріали, які надійшли на його адресу, ставить до відома депутата про всі контакти та пропозиції, які адресовані депутату селищної ради;

4.1.2 готує матеріали для депутатських звернень та запитів, а також пересилає електронні копії депутатських документів для збереження в раді та їх оприлюднення на веб-сайті;

4.1.3 здійснює контроль за своєчасним надходженням відповідей на депутатські запити та звернення;

4.1.4 допомагає депутату ради у веденні діловодства, підготовці до засідань комісій, пленарних засідань, виконавчих та інших органів ради;

4.1.5 здійснює заходи, щодо організації зустрічі з виборцями для обговорення річного звіту депутата, а також інші заходи для проведення інформування виборців депутатом про роботу ради та інше, в порядку статті 10 Закону України «Про статус депутата місцевої ради»;

4.1.6 підтримує зв’язок депутата з фракцією та відповідальними працівниками партії, від якої або за підтримки якої, було обрано депутата;

4.1.7 допомагає в організації депутатського прийому, зустрічей з виборцями, трудовими колективами, об’єднаннями громадян, проведенні публічних заходів за участі депутата ради;

4.1.8 підтримує зв’язок депутата з депутатськими групами, до складу яких входить депутат;

4.2. Помічник-консультант депутата зобов’язаний вивчати проблеми громади, здійснюючи аналіз:

4.2.1 проектів рішень ради та її виконавчих органів;

4.2.2 прийнятих рішень ради, виконавчих органів, розпоряджень та інших нормативно-правових актів місцевої влади;

4.2.3 програми соціально-економічного розвитку та інших затверджених радою програм;

4.2.4 журналу депутатських прийомів;

4.2.5 звернень та інформаційних запитів до депутата;

4.2.6 депутатських звернень, запитів та відповідей на них.

4.3 Помічник-консультант діє за пред’явленням посвідчення помічника-консультанта. Доручення депутата своєму помічнику-консультанта для дій за межами приміщень ради видається в тексті депутатського звернення за підписом депутата.

4.4 Помічник-консультант депутата повинен утримуватися від використання посвідчення помічника-консультанта депутата в особистих інтересах чи з корисливою метою, дотримуватися етики міжлюдського спілкування, утримуватися від заяв та вчинків, які можуть скомпрометувати депутата ради.

 

  1. Заключні положення

5.1. Посадові та інші особи органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України за створення перешкод у роботі помічника-консультанта депутата Рокитнянської селищної ради, невиконання його законних вимог щодо забезпечення діяльності депутата Рокитнянської селищної ради, а також недотримання встановлених чинним законодавством України строків надання інформації, надання завідомо неправдивої інформації, виконання законних вимог тощо.

5.2. Про факти, які виникли і стали підставою для застосування до помічника-консультанта депутата Рокитнянської селищної ради заходів дисциплінарного стягнення, адміністративного затримання, арешту або притягнення до кримінальної відповідальності, відповідні органи чи посадові особи негайно повідомляють депутата Рокитнянскьої селищної ради.

Додаток 1

до Положення про

помічника-консультанта депутата

Рокитнянської селищної ради

 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ

 

Депутату Рокитнянської селищної ради

Київської області

_________________________________

_________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові депутата)

 

_________________________________

_________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові кандидата)

_________________________________

         (громадянство)

_________________________________

    (освіта)

_________________________________

_________________________________

_________________________________,

(посада та місце роботи)

 

проживаю за адресою: _____________

_________________________________

_________________________________,

контактний телефон: _______________

 

З А Я В А

 

Прошу зареєструвати мене Вашим помічником-консультантом на громадських  засадах.

У раз припинення Ваших повноважень, як депутата Рокитнянської селищної ради Київської області, зобов'язуюся повернути посвідчення помічника-консультанта до відділу забезпечення діяльності Рокитнянської селищної ради Київської області.

 

Дата                    Підпис

 

 

 

Додаток 2

до Положення про

помічника-консультанта депутата

Рокитнянської селищної ради

 

ЗРАЗОК ПОДАННЯ

 

Селищному голові

__________________________________

 

           депутата Рокитнянської селищної ради 

           Київської області

__________________________________

 

ПОДАННЯ

 

Прошу зареєструвати як мого помічника-консультанта та видати посвідчення помічника-консультанта депутата Рокитнянської селищної ради Київської області __________________________, _______________ року народження, громадянина (ки) України, освіта __________, який (яка) працює ___________________________________________ (посада та місце роботи).

Особиста заява кандидата на посаду помічника-консультанта депутата Рокитнянської селищної ради Київської області на громадських засадах та 2 фотокартки, розміром 3х4 см, кандидата додаються.

 

 

Дата        Підпис

 

Додаток 2 до рішення

Рокитнянської селищної ради

№ 42-03-VІІI від 24.12.2020

 

ОПИС
 посвідчення помічника-консультанта депутата Рокитнянської селищної ради

Посвідчення помічника-консультанта депутата Рокитнянської селищної ради являє собою паперову картку твердого формату, розміром 90 мм на 60 мм, з лицьової сторони синьо-жовтого кольору, обтягнуту поліхлорвініловою плівкою, згідно з нижченаведеним зразком:

ЛИЦЬОВА СТОРОНА

 

 

УКРАЇНА

РОКИТНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ РАЙОН

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

 

 

Пред’явник цього посвідчення

Працює на громадських засадах

 

ЗВОРОТНЯ СТОРОНА

 

 

Місце    для фото

ПОСВІДЧЕННЯ №___________

 

ПОМІЧНИК-КОНСУЛЬТАНТ

депутата селищної ради

Прізвище ___________________

ім’я ________________________

                        по батькові __________________

_________________________________________

(прізвище та ініціали депутата)

Секретар ради______________ ПІП

М.П.                  Дійсне протягом терміну повноважень

                                        депутата селищної ради  восьмого скликання